En konto kan skifte kontotype i året fra fx type 23 § 53 ordning til type 22 § 53 A ordning.

Indberetning af skift i kontotype skal ske på kontoperiode niveau.

Se eksempler til brug for indberetning under afsnit 4.