baggrund

Wskazówki dotyczace pracy w Danii

Przyjazd do pracy w Danii

Przyjeżdżając do pracy w Danii potrzebujesz numeru identyfikacji podatkowej oraz kartę podatkową. Wniosek o kartę podatkową i numer identyfikacji podatkowej możesz złożyć najwcześniej na miesiąc przed pierwszym dniem pracy.

Do wniosku należy załączyć wyraźną kopię następujących dokumentów:

 • Wszystkie strony twojego kontraktu lub potwierdzenia podjęcia pracy w jednym pliku. Zarówno Ty jak i Twój pracodawca musi podpisać dokument.
 • paszportu lub dowodu tożsamości (kopię obydwu stron). Dowód tożsamości musi być wydany przez organ publiczny i jako minimum zawierać imię i nazwisko, datę oraz rok urodzenia, płeć, obywatelstwo, miejsce urodzenia i datę ważności
 • Osoby posiadające mejsce zamieszkania w Szwecji muszą załączyć:1) paszport i potwierdzenie z rejestru osób ("personbevis") lub 2) dowód osobisty oraz potwierdzenie z rejestru osób ("personbevis")
 • pozwolenia na pobyt i pracę w Danii (w przypadku obywateli spoza UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 • aktu małżeństwa (jeśli jesteś w związku małżeńskim). Osoby będące rezydentami w Szwecji załączają szwedzki certyfikat rodzinny

Złóż wniosek o wydanie karty podatkowej za pośrednictwem formularza cyfrowego

Pobyt powyżej 3 miesięcy

Jeżeli przebywasz w Danii powyżej 3 miesięcy, potrzebujesz karty pobytu. Każda osoba przebywająca w Danii posiada kartę pobytu, która jest niezbędna w kontaktach z duńskimi urzędami. Jeżeli jesteś obywatelem UE, jednego z krajów EOG lub Szwajcarii, potrzebujesz karty pobytu dopiero po sześciu miesiącach.

Jak złożyć podanie: 

 • zarejestruj się w duńskim urzędzie stanu cywilnego (Folkeregistret) w twoim lokalnym punkcie obsługi mieszkańców (Borgerservice), lub
 • możesz również zarejestrować się w urzędzie stanu cywilnego w jednym z Międzynarodych Centrów Obsługi Cudzoziemców (ICS) w Danii (lifeindenmark.dk).

Wszyscy mieszkańcy Danii muszą posiadać NemKonto. To jest normalne konto bankowe, na które bedą Państwo otrzymywać duńskie wynagrodzenie, oraz wszelkie wypłaty z duńskich instytucji państwowych. Na NemKonto wpłynie również zwrot podadku dochodowego z duńskiego urzędu skarbowego.

Mogą Państwo podać zarówno duńskie jak i zagraniczne konto bankowe jako NemKonto.

Załóż duńskie NemKonto

Załóż zagraniczne NemKonto

MitID to elektroniczny podpis zapewniający dostęp do wirtualnej Danii. Łatwy sposób zalogowania się w systemie duńskich banków internetowych oraz na oficjalnych stronach rządowych

Jak założyć MitID:

 • MitID możesz otrzymać w lokalnym punkcie obsługi mieszkanców (Borgerservice). Pamiętaj, aby przynieść paszport lub dowód osobisty. Jeśli to możliwe, przyjdź z inną osobą, która może potwierdzić Twoją tożsamość.

Praca i mieszkanie w Danii

Jeżeli podejmujesz pracę w Danii, musisz płacić podatek od Swojego dochodu. Pracodawca pobiera Twoją kartę podatkową co powoduje, że podatek zostaje potrącony automatycznie

Zaliczkowa deklaracja podatkowa (forskudsopgørelse)

Zaliczkowa deklaracja podatkowa jest rodzajem budżetu podatkowego na obecny rok. Informuje ona o przyszłych dochodach, odliczeniach od podatków, kwotach wolych od podatków oraz wysokości stawki podatkowej używanej przez Twojego pracodawcę przy potrącaniu podatku.

Jeżeli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, pamiętaj, aby zmienić zaliczkową deklarację podatkową

Przewodnik: Jak zmienić zaliczkową deklarację podatkową. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Roczne rozliczenie podatkowe (årsopgørelse)

Twoje roczne rozliczenie podatkowe jest podsumowaniem podatków za zeszły rok, pokazującym Twoje dochody, odliczenia od podatków, kwoty wolne od podatków oraz zapłacony podatek.

Twoje rozliczenie podatkowe jest dostępne oraz może być zmieniane na TastSelv, samoobsługowej stronie internetowej, od marca każdego roku. (Uwaga: link do duńskiej strony internetowej)

Jak zmienić roczne rozliczenie podatkowe

Sprawdź różnicę pomiędzy zaliczkową deklaracją podatkową a rocznym rozliczeniem podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Rodzaje zdolności podatkowej

Twoja zdolność podatkowa określa, do których odliczeń od podatków jesteś uprawniony. Rodzaj zdolności podatkowej obowiązujący w Twoim przypadku zależy na przykład od tego czy jesteś w związku małżeńskim lub czy posiadasz zameldowanie w ojczystym kraju.

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w kraju ojczystym i często dojeżdża do pracy w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Ograniczona zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Posiada mieszkanie zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Podwójne miejsce zamieszkania - kraj ojczysty jest miejscem stałego zamieszkania

Zanim Twój podatek zostanie obliczony, pewne kwoty zostają potrącone od Twojego dochodu. Twoje odliczenia od podatków są zapisane w zaliczkowej deklaracji podatkowej/ karcie podatkowej.

Wyżywienie oraz zakwaterowanie

Jeżeli Twój pracodawca nie płaci za Twoje wyżywienie i zakwaterowanie, być może jesteś uprawniony do odliczeń od podatku w przypadku gdy:

 • Twoja praca jest tymczasowa, np. zbieranie truskawek
 • Twoje miejsce pracy zmienia się, np. praca na różnych budowach
 • nie możesz przebywać w domu ze względu na dalekie dojazdy między miejscem zamieszkania a pracą

Wpisz wydatki za wyżywienie oraz zakwaterowanie w rubryce 53 w rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku).

Odliczenie od podatku za transport między domem a pracą

Jeżeli dojeżdżasz ponad 24 km do oraz z pracy (czyli więcej niż 12 km w jedną stronę), jesteś uprawniony do odliczenia od podatku za transport między domem a pracą bez względu na to jakiego środku transportu używasz. Aczkolwiek, w przypadku gdy Twój pracodawca płaci za transport, nie jesteś uprawniony do odliczenia od podatku.

Odliczenie od podatku musisz wpisać w rubryce 417 w zaliczkowej deklaracji podatkowej lub w rubryce 51 w rocznym rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku)

Sprawdź stawki oraz jak obliczyć ulgę podatkową za transport między domem a pracą. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Transport pomiędzy Twoim krajem a Twoim duńskim miejscem pracy

Twoje zobowiązanie podatkowe określa czy jesteś uprawniony do ulgi podatkowej.

Musisz być w stanie udokumentować podróże do Swojego kraju, dlatego jest ważne, abyś zachował paragony, itp. jako dokumentację. Wpisz odliczenie od podatku za transport między domem a pracą w rubryce 51 w rocznym rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku).

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania może również zobowiązywać Cię do płacenia podatku. Dlatego, jeżeli masz inne dochody lub nieruchomości poza Danią, musisz je zadeklarować w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Zadzwoń do Nas pod numer (+45) 72 22 27 80, jeśli potrzebujesz pomocy w zadeklarowaniu dochodów uzyskanych poza Danią

Sprawdź Swoje roczne rozliczenie podatkowe na TastSelv i zobacz czy jesteś uprawniony do zwrotu podatku lub czy musisz zapłacić nieuregulowany podatek. Aby to zrobić, musisz:

 • Sprawdzić dane
 • Poprawić dane w razie konieczności

Jeżeli musisz poprawić dane, wejdź na TastSelv, aby wprowadzić zmiany, pod 'Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet' (Zmień roczne rozliczenie podatkowe lub złóż deklarację podatkową).

Przeczytaj więcej informacji na temat TastSelv oraz jak zalogować się na TastSelv. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Zakończenie zatrudnienia w Danii

Kiedy Twoje zatrudnienie w Danii dobiega końca, musisz dostarczyć informacje, których urząd podatkowy potrzebuje, aby obliczyć Twoje zobowiązanie podatkowe. Rodzaj pracy oraz miejsce zamieszkania decydują o tym, w którym kraju będziesz płacić podatek.

Dlatego musisz:

 • Wypełnić właściwy formularz i złożyć go  w urzędzie podatkowym przed opuszczeniem Danii
 • Jeżeli jesteś objęty ograniczoną zdolnością podatkową: jeśli posiadasz dodatkowe informacje do Swojego zeznania podatkowego, takie jak ulga podatkowa za transport pomiędzy domem a pracą lub za koszty wyżywenia i zakwaterowania związane z podróżami, powinieneś wypełnić formularz 04.069. Jeśli nie posiadasz żadnych dodatkowych informacji, nie musisz podejmować dalszych kroków. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku)
 • Jeżeli jesteś objęty pełną zdolnością podatkową: wypełnij formularz 04.003 (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku)
 • Jeżeli jesteś pracownikiem transgranicznym: wypełnij formularz 04.031. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku)

Sprawdź rodzaj zdolności podatkowej odpowiedniej w Twoim przypadku

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w kraju ojczystym i często dojeżdża do pracy w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Ograniczona zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Posiada mieszkanie zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Podwójne miejsce zamieszkania - kraj ojczysty jest miejscem stałego zamieszkania

Kiedy opuszczasz Danię, musisz poinformować urząd podatkowy o nowym adresie

 • Wyślij Swój nowy adres do Nas mailem przez TastSelv lub za pośrednictwem formularza w języku angielskim na skat.dk/contact
 • Zadzwoń do Nas pod numer (+45) 72 22 27 80, abyśmy mogli wyrejestrować Cię poprawnie

Prosimy pamiętać o zachowaniu rachunku NemKonto do czasu otrzymania ostatniego rozliczenia podatkowego, ponieważ na ten rachunek będą wpływać ewentualne kwoty zwrotu podatku.

Jeśli nie możesz zachować swojego duńskiego rachunku NemKonto, możesz w zamian podać swój zagraniczny rachunek bankowy i użyć go jako twoje NemKonto.

Wiecej informacji znajdą państwo na stronie nemkonto.dk

Jeżeli zarejestrowałeś się w duńskim rejestrze krajowym, musisz się wyrejestrować kiedy opuszczasz kraj.

Aby to uczynić, wybierz się do lokalnego punktu obsługi mieszkańców.

Pobierz w formacie PDF:

Równiez po wlosku i portugalsku