Denne driftslog for eSkatData er arkiveret den 3. juli 2020.

Den er erstattet af en ny driftslog for eSkatData.

I driftsloggen for eSkatData kan du følge med, hvis du oplever problemer med driften. 

Oprettet den: 18. februar 2019 10:43
Senest redigeret: 28. august 2020 15:35

 

Seneste nyt om release af årsopgørelsen 2018 i demo miljøet:

 

Årsopgørelse-team oplyser at årsopgørelsen 2018 er låst i demo-miljøet.

 

Dermed kan eSKATData hente og levere årsopgørelsen fra indkomst året 2018, i demo-miljøet.

 

 

Der vil dog være begrænset testdata til rådighed.

 

Testdata til de nye felter, forventes først at være færdig om cirka 1 uges tid. Service mail udsendes når disse testdata er til rådighed.

 

 

 

Afhentning af de 4 nye fradrags-felter fra Skattekortet, skal ske via kald til service eSkattekortHent.

 

Dette service kald er endnu ikke færdig SW- udviklet.

 

Vi forventer at kunne udsende en status på dette service kald om 1 uges tid:

 

 

 

Årstilretningen i demo-miljøet  deployes tidligere end planlagt, nemlig i morgen torsdag den 7. februar.

 

Det er pga. at der skal laves nogle tekniske test.

 

Årstilretningen er bygget på middleware Tomcat, derfor vil det ikke være muligt at lave data-request til demo-miljøet med middleware Weblogic.

 

 

 

Den komplette årstilretning med alle de nye felter, er stadig planlagt til at blive deployet fredag den 15. februar i demo-miljøet.

 

Årsopgørelsen fra indkomst året 2018, er stadig som planlagt, først tilgængelig fra den 15. februar.

 

 

Der er ingen ændringer til årstilretnings planerne for produktion.

 

 

Se også nedenstående tidligere udsendt mail.

 

 

Service beskrivelser kan findes på videreanvender wiki, på nedenstående web-link:

 

http://85.81.229.78/wiki/tiki-index.php?page=eSKATdata

 

På ovenstående site, er der også en oversigt over ændringer.

 

Årstilretningen vil blive deployet på følgende datoer:

 

Test-miljøet:

 

Årstilretningen lægges i test-miljøet fredag den 15. februar-2019. Information om tidspunktet udsendes senere.

 

Dermed kan videreanvendere hente årsopgørelsen (for indkomst året 2018) i demo fra fredag den 15. februar 2019.

 

Årsopgørelser vil løbende blive frigivet i demo-miljøet.

 

Produktions miljøet:

 

Årstilretningen deployes i produktion, fredag den 29. marts 2019. Information om tidspunktet udsendes senere.

 

Dermed kan videreanvendere hente årsopgørelsen (for indkomst året 2018) i produktion fredag den 29. marts 2019.

 

Årsopgørelser vil løbende blive frigivet i produktionsmiljøet.

 

 

 

 

Oprettet den: 3. juli 2020 12:25

Denne driftslog for eSkatData er arkiveret og erstattet af en ny

I dag, den 3. juli 2020, har vi arkiveret denne driftslog for eSkatData.

Den erstattes af en ny driftslog med et nyt design.

 

I kan altid finde denne arkiverede driftslog via link fra eSkatDatas nye driftslog.

 

Hvad betyder ændringen for jer?

Hvis I abonnerer på eSkatDatas driftslog via RSS-feed, skal I lave et nyt abonnement til dette nye RSS-feed: https://rss.skat.dk/rss.aspx?oid=2296548

 

Hvis I har eSkatDatas driftslog gemt som en favorit, skal I nu favoritte denne side: https://skat.dk/skat.aspx?oid=44284.

 

I kan desuden finde den nye driftslog for eSkatData på skat.dk under Dataudstilling > Driftslogs > Driftslog for eSkatDat

 

Nyt design med 3 typer af meddelelse

Alle meddelelser vil fremover være opdelt i én af disse 3 typer:

  • Drift: aktuelle problemer med driften
  • Servicevindue: planlagt service i en periode, hvor I ikke kan se eller hente oplysninger
  • Information: relevant information på området, fx nye vejledninger, webmøder//behov for at opdatere aftaler osv.

 

De 3 typer gør det både nemt for jer at finde den relevante information på driftsloggen og gør det muligt for jer at sortere automatisk i RSS-feedet.

Oprettet den: 2. juli 2020 15:20
Senest redigeret: 3. juli 2020 10:25

eSkatData PROD - Samtykkeapplikation

Nets melder om problemer med NemID i øjeblikket, hvilket gør, at eSkatData Samtykkepllikation ikke fungerer korrekt.

Næste opdatering forventes 16.30, hvis ikke problemerne er løst inden da.

 

Status klokken 16.40

Status er fortsat den samme - udstabil drift på NemID.

 

Status klokken 19.15

Der er fortsat problemer med NemID. Seneste opdatering fra digitaliser.dk:

Nets har prøvet at implementere en workaround hvor man kan logge ind med nøglekort (men ikke med nøgleAPP). De er dog usikre på om den også virker i forbindelse med NemLogin, eller kun ved private udbydere som banker.

Følg udviklingen på https://www.digitaliser.dk/news/5502024

 

Status 3/7-20

Fejl på NemID blev udbedret i går aftes klokken ca. 19.30

Oprettet den: 23. juni 2020 15:08

VIGTIGT: eSkatData får ny driftslog og nyt RSS-feed 3/7 2020

Den 3. juli 2020 arkiverer vi denne driftslog for eSkatData og erstatter den med en nydesignet driftslog med et nyt RSS-feed.

I kan altid finde arkivet for denne driftslog via link fra den nye driftslog.

Hvad skal I gøre?

Hvis I abonnerer på denne driftslog via RSS-feed, skal I lave nyt abonnement. I kan allerede nu abonnere på eSkatDatas nye RSS-feed (aktivt fra den 3. juli).

Hvis I har denne driftslog som en favorit, skal I favoritte den nye driftslog. Vi sender link ud den 3. juli.

Vi sender besked ud her og på den nye driftslog, når den er lanceret den 3. juli 2020.

Nyt design med 3 typer af meddelelse

Alle meddelelser vil fremover være opdelt i én af disse 3 typer:

  • Drift: aktuelle problemer med driften
  • Servicevindue: planlagt service i en periode, hvor I ikke kan se oplysninger
  • Information: relevant information på området, fx nye vejledninger, webmøder osv.

Det betyder samtidig, at overskriften i RSS-feedet vil være opbygget af disse 3 faste elementer: eSkatData + én af de 3 typer meddelelser + overskriften. Eksempelvis "eSkatData, Drift - Problemer med logning af auto trail".

Det vil både gøre det nemt for jer at sortere i eSkatDatas RSS-feed og at finde den relevante information på driftsloggens side på skat.dk.

Oprettet den: 15. juni 2020 10:36
Senest redigeret: 15. juni 2020 22:35

eSkatData Produktion

I øjeblikket oplever vi problemer på eSkatData i forbindelse med logning af audit trail.
Dette betyder, at alle/mange kald vil få fejlsvar, da ingen svar afgives uden logning.

We’re experiencing issues with our logs that means most if not all responses from eSkatData fails at the moment.

Opdatering 12:45

 

Årsagen til problemet er fundet. Der er tale om et problem med storage på mainframe. Det ansvarlige team er i gang med at løse problemet.

 

Opdatering 14:10

Problemløsning pågår stadig. Der er fundet en løsning, som er ved at blive implementeret.

Vi arbejder på en en tidshorisont for, hvornår normal drift kan genoprettes.

 

Opdatering 14:55

 

Løsning af problemet er fortsat i gang, og implementeringen er blevet opprioriteret på mainframe, da rettelsen indeholder et omfattende antal rækker i storage på mainframe.

 

Opdatering 16:05

Implementering af den løsning, der skal genoprette normal drift, er stadig i gang. Det forventes, at hastigheden, hvormed rettelsen kan blive implementeret, øges efter kl. 16.00 da rettelsen er blevet tildelt højeste prioritet for mainframe-kørsler.

 

Opdatering 22:30

Normal drift på eSkatData SendData Produktion blev genoprettet kl. 21:52.
Der bliver holdt øje med loggen, men alt virker lige nu, som det skal.

Oprettet den: 7. maj 2020 16:13
Senest redigeret: 7. maj 2020 18:39

eSkatData PROD - Problemer med samtykke

Der er i øjeblikket problemer med samtykkekomponenten på eSKatData.

Omfang og årsag er ved at blive undersøgt.

 

Status klokken 17.05

Årsagen til problemet er fundet. Der arbejdes på en løsning. 

 

Status klokken 18.35

Problemet med samtykkekomponenten blev løst klokken 17.20.

Oprettet den: 16. april 2020 12:09
Senest redigeret: 16. april 2020 14:09

eSkatData PROD

Der opleves i øjeblikket øget responstid for nogle kald til eSkatData. Årsagen til problemet er ved at blive undersøgt.

Indtil der er fundet en løsning, anbefales det, at anvendere øger timeout i deres løsninger til 2 minutter eller mere.

 

eSkatData PROD

We see increased response times for some call to eSkatData at the moment. The problem is being investigated.

In the meantimer we recommend, data controllers to increase their timeout to 2 minutes or more.

 

Status klokken 14.00

Problemet med timeouts er blevet løst, og normal drift er genoprettet.

***English***

The issue regarding time outs has been resolved and regular operations reestablished.

Oprettet den: 17. marts 2020 09:23

 

eSkatdata produktion, eIndkomst data service vindue

 

 

 

eIndkomst har annonceret følgende  service vindue: Torsdag den 19. marts 2020 mellem 06:00 og 08:00

 

  

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion , torsdag den 19. marts kl. 06:00 – 08:00.

 

 

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

Oprettet den: 28. februar 2020 12:08

eSkatData - Demo & Prod

Der er i øjeblikket problemer med at tilgå skat.dk - herunder også samtykke.skat.dk.

Der arbejdes på en løsning. Indtil videre ventes næste status klokken 13.00.

Oprettet den: 11. februar 2020 16:12

 

eSkatdata produktion, eIndkomst data service vinduer i april og maj måned

 

 

 

eIndkomst har annonceret følgende  2 service vinduer:

 

- Søndag den 5. april kl. 18:00 – 23:45

 

- Lørdag den 2. maj kl. 08:00 – 14:00

 

 

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion , i april og maj måned.

 

 

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

Oprettet den: 4. februar 2020 13:20

 

eSkatdata produktion og test, eIndkomst data service vindue søndag den 9. februar kl. 18:00 - 23:45

 

eIndkomst har annonceret service vindue.

 

 

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion og testsøndag den 9. februar kl. 18:00 - 23:45

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

Oprettet den: 20. december 2019 13:33

 

eSkatdata produktion og test, eIndkomst data service vindue lørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30.

 

eIndkomst har annonceret service vindue.

 

 

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion og testlørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30

 

 

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

 

 

Der kan være perioder under eIndkomst service vinduet, hvor der er adgang til eIndkomst data.

 

 

 

Oprettet den: 20. december 2019 13:33

 

eSkatdata produktion og test, eIndkomst data service vindue lørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30.

 

eIndkomst har annonceret service vindue.

 

 

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion og testlørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30

 

 

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

 

 

Der kan være perioder under eIndkomst service vinduet, hvor der er adgang til eIndkomst data.

 

 

 

Oprettet den: 20. december 2019 13:33

 

eSkatdata produktion og test, eIndkomst data service vindue lørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30.

 

eIndkomst har annonceret service vindue.

 

 

 

Som annonceret på Driftslog for eSkatData (https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2274834) og Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktion og testlørdag den 4. januar kl. 20:30 – søndag den 5. januar kl. 08:30

 

 

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

 

 

Der kan være perioder under eIndkomst service vinduet, hvor der er adgang til eIndkomst data.

 

 

 

Oprettet den: 18. december 2019 09:37

 

eIndkomst team har i dag oplyst, at nedenstående service vindue lørdag den 21. december – søndag den 22. december,  er aflyst.

 

Der vil derfor være normal IT-drift.

 

Oprettet den: 16. december 2019 12:14

 

eSkatdata produktion, eIndkomst data service vindue lørdag den 21. december kl. 20:30 – søndag den 22. december kl. 08:30.

 

Der er planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling Produktionlørdag den 21. december kl. 20:30 – søndag den 22. december kl. 08:30.

 

eIndkomst Udstilling er det system, eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet.

 

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

 

 

 

Returkode fra eSkatData i tidsrummet vil være:

 

returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede"

 

 

 

Der kan være perioder under eIndkomst service vinduet, hvor der er adgang til eIndkomst data.

 

 

 

Oprettet den: 28. november 2019 10:41

 

Service mail: eSkatData produktion.

 

Lørdag den 7. december kl. 16:00 – søndag den 8. december kl. 05:30, vil der være servicevindue.

 

Årsagen er en opdatering af IT-infrastruktur, hvor netværks adgang vil være helt eller delvis lukket.

 

 

 

Lørdag den 7. december kl. 16:00 – 18:30:

 

eSkatData produktion vil være utilgængelig.

 

Der vil være opsat et sorry-website i tidsrummet. Kald til samtykke og SendData, vil give http fejl.

 

Der vil ikke returneres SOAP returkoder, men http fejl ved kald til Samtykke og Senddata.

 

 

 

Lørdag den 7. december kl. 18:30 – søndag kl. 05:30:

 

eSkatData til være delvist utilgængelig, der kan forekomme http fejl ved kald til samtykke og SendData.

 

 

 

 

 

eSkatData kan være tilgængelig tidligere, hvis opdateringen af IT-infrastrukturen færdiggøres tidligere, men man skal forvente service vindue i ovenstående tidsrum.

 

Oprettet den: 20. november 2019 08:39

eSkatData Poduktion: eSkattekort kan ikke leveres i weekenden 22. november -  24. november 2019

 

Som det fremgår af eIndkomst Udstillings driftslog (https://skat.dk/skat.aspx?oId=71484), kan der ikke leveres eSkattekort fra fredag den 22. november kl. 14.00 til søndag den 24. november klokken 24.00 2019, da der i dette tidsrum udsendes nye skattekort for 2020.

Det anbelfales af abonnere direkte på eIndkomst Udstillings driftslog for at få hurtigere besked om kommende, lignende aktioner. 

Oprettet den: 4. november 2019 10:24

eIndkomst har annonceret service vindue onsdag den 6. november kl. 22:00 - 22:30.

Derfor, kan eSKatData ikke hente eIndkomst data i dette tidsrum, returkode fra eSkatData vil være: returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede".

Se desuden Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484)

Oprettet den: 21. oktober 2019 13:05

eIndkomst har annonceret service vindue lørdag den 26. oktober kl. 15:00 - 22:00.

Derfor, kan eSKatData ikke hente eIndkomst data i dette tidsrum, returkode fra eSkatData vil være: returkode 1910, "Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede".

Se desuden Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484)

 

Oprettet den: 3. september 2019 15:03

 

eSkatData produktion service mail, angående eIndkomst data.

 

eIndkomst har annonceret 2 service vinduer i produktion( 4. og 8. september), som gør at eSkatData ikke kan hente eIndkomst data i de tidsrum.

 

 

 

Udstilling

 

eIndkomst skal opdateres 8. september 2019 mellem kl. 18.00 og 23.59.

 

Under opdateringen er der ikke adgang til at bruge eIndkomst.

 

 

 

eIndkomst Udstilling

 

Som forberedelse til en større teknisk omlægning af eIndkomst, må det forventes, at der lukkes for

 

eIndkomst Udstilling onsdag den 4. september 2019 fra mellem kl. 21 og 22 til 23.59

 

 

 

Oprettet den: 3. september 2019 15:02

 

eSkatData produktion service mail, angående eIndkomst data.

 

eIndkomst har annonceret 2 service vinduer i produktion( 4. og 8. september), som gør at eSkatData ikke kan hente eIndkomst data i de tidsrum.

 

 

 

Udstilling

 

eIndkomst skal opdateres 8. september 2019 mellem kl. 18.00 og 23.59.

 

Under opdateringen er der ikke adgang til at bruge eIndkomst.

 

 

 

eIndkomst Udstilling

 

Som forberedelse til en større teknisk omlægning af eIndkomst, må det forventes, at der lukkes for

 

eIndkomst Udstilling onsdag den 4. september 2019 fra mellem kl. 21 og 22 til 23.59

 

 

 

Oprettet den: 5. august 2019 10:28

eSkatData produktion, service mail.

Lørdag den 5. oktober 2019 mellem kl. 08.00 og 14.00, gennemføres en større teknisk omlægning af eIndkomst. Dette betyder, at eSKatData ikke kan hente eIndkomst data i dette tidsrum.

Se mere information på eIndkomst driftlog her: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484

 

 

Oprettet den: 9. juli 2019 12:02
Senest redigeret: 9. juli 2019 13:40

eSkatData Produktion: Netværksfejl hos NETS

"Netværksfejl hos Nets medfører, at en eller flere NemID services oplever ustabilitet.
Problemets omfang er endnu ikke kendt. Det er dog kendt, at der opleves problemer med at loade NemID login-klienten.

Næste status vil være ca. kl. 12.30"

For eSkatData betyder det, at der kan opleves ustabil drift på samtykket. Umiddelbart ser det ud til, at der er tale om, at nogle kald til eSkatData går igennem uden problemer, mens andre kald fejler.

Ny status klokken 12.30

NETS’ problemer med NemID påvirker signering og dermed eSkatData.
Det vil opleves som ustabil drift, hvor nogle kald går igennem, mens andre fejler.

Næste vil komme klokken 13.15.

Ny status klokken 13.40

Problemerne med NemID er løst og normal drift genetableret.

Oprettet den: 9. juli 2019 09:16
Senest redigeret: 9. juli 2019 10:16

eSkatData Produktion: Utilgængelig

Der er opstået en netværkfejl, der gør, at eSkatData i øjeblikket er utilgængeligt.

Vi arbejder på en løsning og vender tilbage med en ny status klokken 10.15.

Ny status kl. 10.15

Fejlen er løst, og eSkatData er igen tilgængeligt.

Oprettet den: 28. juni 2019 16:24

 

eSkatData årstilretningen: opsamlings deployment, mandag den 1. juli, i demo-miljøet.

 

Som lovet,  deployer vi en opsamlings release i demo miljøet i næste uge, nemlig mandag den 1. juli.

 

 

 

De nye XML-schemaer og OIO-service beskrivelser, kan allerede nu findes på vores SW-udvikler wiki server, her på dette weblink:

 

http://eksternwiki.skat.dk/eskatdata

 

Download de nye XML-schemaer fra ”HentSelvSendData”

 

Samt se ændringer i ændringsloggen.

 

 

 

Vi anbefaler at opdatere til nyeste XML-schema.

 

Som I kan se i loggen er 4 felter flyttet til gruppen eSkattekortHent, samt 4 felter er flyttet til ØvrigeOplysningerStruktur.

 

Desuden er der oprettet nye returkoder, og en returkode har fået sin tekst rettet.

 

Samt der hentes nu 6 måneders lønsedler, i stedet for 3 måneders lønsedler.

 

 

 

 

 

Der er endnu ikke planlagt en deployments dato til produktion, men vi forventer at det bliver i starten af september.

 

Vi forventer, at udsende information om deployments dato for produktion, i august måned.

 

Oprettet den: 7. juni 2019 10:55

 

eSkatData produktion service mail, angående eIndkomst data.

 

Tidligere annonceret eIndkomst service vindue søndag den 9. juni, er flyttet til mandag den 10. juni samt tidsrum er ændret.

 

 

 

Mandag den 10. juni kl. 18:00 – 23:45, vil eIndkomst data ikke være tilgængelig.

 

 

 

Oprettet den: 9. maj 2019 10:56
Senest redigeret: 9. maj 2019 15:06

eSkatData Produktion: Netværksproblemer

 

Der opleves i øjeblikket netværksproblemer med eSkatData produktion.

Problemerne kan opleves som ”time out” eller ”connection reset” ved brug af eSkatData. 

 

Vi arbejder på fejlsøgning af problemerne og vender tilbage, når der er nyt i sagen.

 

Status kl. 15.05

 

Problemet med netværket er nu løst, og normal drift er genetableret.

 

Oprettet den: 5. april 2019 14:52

OCES certifikater skiftes i produktion og test-miljøet:

Certifikater skiftes i produktion, fredag den 26. april kl. 07:00

 

 

Certifikater skiftes i test-miljøet, onsdag den 24. april kl. 09:00

 

 

Hvis videreanvendere har certifikater i trust store, skal de skiftes, ellers vil det give fejl ved request til eSkatData.

 

Det er ikke teknisk muligt at køre med dobbelt certifikater(nyt og gammelt certifikat), derfor når skift er udført, skal videreanvendere også have udført certifikat skift.

Der er udsendt service mails.

 

 

 

 

 

Oprettet den: 4. april 2019 10:10

eSkatData DEMO og PROD: eIndkomst servicevindue søndag d. 7. april 2019 kl. 18.00 til 23.45 [Nyt tidspunkt]

 

Som annonceret på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) er der planlagt servicevindue på eIndkomst Udstilling DEMO og PROD søndag d. 7. april 2019 mellem kl. 18.00 og 23.45.

Bemærk at sluttidspunktet er ændret fra 23.00 til 23.45.

 

eIndkomst Udstilling er det system eSkatData henter eIndkomst data fra, så ovennævnte servicevindue betyder, at der ikke kan hentes indkomstoplysninger via eSkatData i tidsrummet kl. 18.00 til 23.45.

For at få hurtigst mulige opdateringer om dette og kommende servicevinduer, anbefales det at abonnere på Driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=71484) som RSS Feed.

Oprettet den: 18. februar 2019 10:39

 

Ændring i tidspunkt for service vindue på eIndkomst-data i produktion, torsdag den 21. februar.

 

Dato og tidspunkt flyttes i stedet til, onsdag den 20. februar kl. 18.00 – 20.00.

 

Oprettet den: 12. februar 2019 13:17

 

eSKatData(Produktion)- Platformsopgradering

 

Den eksisterende webservice på WebLogic middleware som er tilgængelig på https://samtykke.skat.dk/hentselv/services/HentSelvSendDataWLService

 

Vil være tilgængelig indtil torsdag den 28. februar. Derefter vil alle eSKatData service køre på Tomcat middleware.

 

 

 

Oprettet den: 30. januar 2019 10:37

 

Liste over eIndkomst service vinduer i produktion gældende for året 2019.

 

Det er tidsrum hvor eSKATdata ikke kan levere eIndkomst data.

 

Returkoden vil være ” 1910 Afhentning af Indkomstoplysninger fejlede”, i service vindue tidsrum.

 

 

 

Service vinduer mellem kl. 18.00 og 23.00

 

* Søndag den 3. februar 2019
* Søndag den 7. april 2019
* Søndag den 9. juni 2019

 

 

 

Service vindue mellem kl. 06.00 og 08.00

 

Torsdag den 21. februar 2019
Torsdag den 21. marts 2019
Torsdag den 24. april 2019
Torsdag den 23. maj 2019

 

 

 

Servicevinduer efter juni 2019 offentliggøres senere.

 

 

 

 

 

Beskrivelse af e-indkomst servicevinduer/incidents kan ses på SKATs e-indkomst driftsstatus hjemmeside, som løbende opdateres:

 

Se under: www.skat.dk =>   klik på ”Erhverv” =>klik på ”Ansatte og Løn”=>klik på ”Indberet løn (eIndkomst)=>klik på ”Indberet løn i eIndkomst=> klik på ”Driftslog” =>klik på ”Driftslog for udstilling af data”

 

Oprettet den: 25. januar 2019 17:02

eSkatData Produktion - Problemer hos leverandør, DXC

eSkatDatas leverandør, DXC, har i øjeblikket mainframe problemer, hvilket betyder, eSkatData har problemer med at levere fuldstændige datasæt.

Oprettet den: 9. januar 2019 16:49

eSkatData (PROD) - Problemer med at hente indkomstoplysninger

Der er i øjeblikket problemer med at hente indkomstoplysninger fra eIndkomst via eSkatData.

Problemet undersøges og der arbejdes på en løsning. Tidshorisont ukendt for nuværende.

Oprettet den: 7. januar 2019 08:22
Senest redigeret: 7. januar 2019 16:24

eSkatData (PROD) - Platformsopgradering

Klokken 08.00 - Nyt miljø er implementeret

Klokken 08.20 - Der opleves i øjeblikket problemer med samtykke.skat.dk - fejl 404. Fejlen forsøges udbedret med en genstart af servicen.

Klokken 08.43 - Servicen er blevet genstartet, og den nævnte fejl er blevet rettet. Samtykke applikation og hentselv kører som de skal. Hvis der fortsat opleves problemer kontakt eSKATData-support@ufst.dk

Klokken 10.05 - Efter en lovende start er der nu problemer med eSkatData produktion. Der arbejdes på en løsning. Opdatering følger.

Klokken 10.25 - Problemerne skyldes, at samtykkeapplikationen ikke kan sende svar til det rette sted. Der fejlsøges i øjeblikket intensivt på fejlen. Opdatering følger.

Klokken 11.05 - Årsag til fejlen er fundet. Der implementeres en workaround. Ustabil drift kan fortsat opleves. Opdatering følger.

Klokken 13.55 - Der er i øjeblikket problemer med Service unavailble ved kald til det nye Tomcat miljø. Fejlsøgning er i gang og en opdatering på problematikken følger snarest muligt.

Klokken 15.45 - Der er implementeret midlertidige løsninger på fundne problemstillinger, mens der arbejdes på varige løsninger. Der er udsendt nuværende status og uddybende forklaring via servicemail.

Oprettet den: 13. december 2018 16:14
Senest redigeret: 13. december 2018 16:23

eSkatData (PROD) - Utilgængelig

eSkatData er i øjeblikket utilgængelig.

Der arbejdes på at løse problemet.

 

Status klokken 16:20

Normal drift er geneatbleret.

Oprettet den: 6. december 2018 17:34
Senest redigeret: 7. december 2018 14:16

 

eIndkomst Udstilling - Produktion og test - Utilgængelig

 

eIndkomst skal opdateres søndag den 9. december fra kl. 18.00 til mandag den 10. december kl. 02.00.

 

Der er ikke adgang til at hente oplysninger under opdateringen.

 

Det betyder, at eSkatData ikke kan levere data fra eIndkomst i tidsrummet.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling ligesom der kan abonneres på loggens RSS feed.

Driftsloggen kan også findes her: www.skat.dk => ”Erhverv” => ”Ansatte og Løn”=> ”Indberet(eIndkomst)=> ”Sådan indberetter du løn(eIndkomst)=> ”Driftslog” => ”Driftslog for udstilling af data”

 

7. december 2018

 

Det har vist sig nødvendig at fremrykke servicevinduet til 8. december 2018. Opdateringen sker således lørdag den 8. december fra kl. 18.00 til søndag den 9. december kl. 02.00.

 

Der er ikke adgang til at hente oplysninger under opdateringen.

 

 

 

Oprettet den: 20. november 2018 08:21

eIndkomst (DEMO) - utilgængelig

Testsystemet skal opdateres i dag i tidsrummet kl. 18.00 til 23.59.

Der er ikke adgang til systemet i dette tidsrum.

 

Eventuelle ændringer til dette servicevindue samt information om fremtidige hændelser, der kan påvirke driften, kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

Oprettet den: 14. november 2018 14:40

eSkatData (PROD) - eIndkomst servicevindue torsdag den 15. november 2018

eIndkomst har annonceret en ændring i varigheden af allerede varslede service vindue i morgen torsdag den 15. november 2018.

Tidspunktet er ændret fra 06.00-08.00 til 06.00-10.30.

 

Ustabil drift grænsende til utilgængelighed vil forekomme i tidsrummet.

Oprettet den: 14. november 2018 14:36

eSkatData (DEMO) - Ekstraordinært servicevindue torsdag den 15. november 2018 kl. 06.30 til 07.00

Torsdag den 15. november 2018 kl. 06.30 til 07.00 er der ekstraordinært servicevindue på eSkatData (DEMO).

Servicevinduet skyldes opgradering af IT-infrastrukturen.

Oprettet den: 8. november 2018 15:27
Senest redigeret: 9. november 2018 10:32

eIndkomst (PROD) - utilgængelig

 

Der er i øjeblikket ikke adgang til eIndkomst Udstilling i produktion.

 

Der arbejdes på genetablering af normal drift. Tidshorisont for genetablering er ikke kendt.

 

Ny status kl. 16 eller hvis der er nyt inden.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling ligesom der kan abonneres på loggens RSS feed.

Driftsloggen kan også findes her: www.skat.dk => ”Erhverv” => ”Ansatte og Løn”=> ”Indberet(eIndkomst)=> ”Sådan indberetter du løn(eIndkomst)=> ”Driftslog” => ”Driftslog for udstilling af data”

 

Status klokken 10.30 - 9. november 2018

Normal drift genetableret.

For at sikre det opnåede resultat, tages der total backup af systemet. Backuppen er estimeret til at køre i mere end 24 timer.

Der kan opleves længere svartid fra eIndkomst, men backuppen foretages.

 

Oprettet den: 6. november 2018 12:33
Senest redigeret: 8. november 2018 13:45

 eIndkomst (PROD) - ekstraordinært servicevindue

eIndkomst data afholder et ekstraordinært servicevindue, hvor eIndkomst data (produktion) vil være utilgængeligt.

Tidsrummet vil være fra i dag, tirsdag den 6. november kl. 22:00 til kl. 04:00 den 7. november.

Årsagen er en IT-systemopdatering på eIndkomstsystemet. Hvis opdateringen afsluttes tidligere, vil servicevinduet afsluttes tidligere.

eIndkomst beklager den sene varsling.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

Driftsloggen kan også findes her: www.skat.dk => ”Erhverv” => ”Ansatte og Løn”=> ”Indberet(eIndkomst)=> ”Sådan indberetter du løn(eIndkomst)=> ”Driftslog” => ”Driftslog for udstilling af data”

 

Oprettet den: 6. november 2018 12:33

 

eIndkomst data, afholder et ekstra ordinært service vindue, hvor eIndkomst data(produktion) vil være utilgængelig.

 

 Tidsrummet vil være fra i dag, tirsdag den 6. november kl. 22:00 til kl. 04:00 den 7. november.

 

Årsagen er en IT-system opdatering på eIndkomst systemet. Hvis opdateringen afsluttes tidligere, vil service vindue afsluttes tidligere.

 

eIndkomst beklager den sene varsling.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

 

Drift loggen kan også findes her:

 

www.skat.dk => ”Erhverv” => ”Ansatte og Løn”=> ”Indberet(eIndkomst)=> ”Sådan indberetter du løn(eIndkomst)=> ”Driftslog” => ”Driftslog for udstilling af data”

 

Oprettet den: 6. november 2018 11:56

Information om eIndkomst data:

 

Moderniseringsstyrelsen har meddelt, at alle fejlbehæftede oplysninger for november 2018 er tilbageført og de korrekte oplysninger for oktober 2018 er indberettet.

Dette blev annonceret på Driftslog for eIndkomst udstilling, mandag den 29. oktober.

 

Oprettet den: 29. oktober 2018 15:18

 

Som annonceret på skat.dk og digitaliser.dk har eIndkomst modtaget orientering fra Moderniseringsstyrelsen vedrørende fejlindberetning for lønudbetaling for oktober måned 2018.

 

Fejlen omfatter 342 statslige myndigheder og forventeligt et stort antal ansatte.

 

Fejlen vedrører de ansatte som er bagudlønnede og består i, at november måned er anført som lønperiode i stedet for den korrekte oktober måned.
Lønperioden er således angivet som 01.11.2018 til 30.11.2018 med dispositionsdato d. 31.10.2018.

 

eIndkomst har på baggrund af det indberettede beregnet basismåned/afregningsmåned som november, hvilket rettelig skal være oktober.

 

Fejlen medfører også at der på nuværende tidspunkt vil mangle en indberetning for oktober måned for de omfattede ansatte.

 

eIndkomst har gjort Moderniseringsstyrelsen opmærksom på konsekvenserne af denne fejlindberetning og har bedt om en plan for opretning.

 

Vi vender tilbage, så snart vi har yderligere oplysninger.

 

Oprettet den: 26. oktober 2018 11:11
Senest redigeret: 26. oktober 2018 11:28

eIndkomst Udstilling (PROD) - Servicevindue søndag d. 4. november 2018

 

Der er servicevindue på eIndkomst (PROD) den 4. november 2018 mellem 18.00 og 23.00.

Der kan ikke leveres data fra eIndkomst (PROD) i tidsrummet.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

Oprettet den: 26. oktober 2018 11:11
Senest redigeret: 26. oktober 2018 11:27

eIndkomst Udstilling (PROD) - Servicevindue søndag d. 4. november 2018

 

Der er servicevindue på eIndkomst (PROD) den 4. november 2018 mellem 18.00 og 23.00.

Der kan ikke leveres data fra eIndkomst (PROD) i tidsrummet.

 

Eventuelle ændringer til servicevindue kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed. 

Oprettet den: 22. oktober 2018 18:46

eSkatData (PROD) ustabil drift - DXC servicevindue lørdag d. 27. oktober 2018

 

Den 27. oktober 2018 fra kl. 16.15 til kl. 17.15 er der planlagt et servicevindue hos DXC.

Der vil som udgangspunkt ikke være nedetid i forbindelse med servicevinduet.

 

eSkatData er ikke direkte påvirket af servicevinduet, men kildesystemerne, eSkatData leverer data fra, kan risikere at blive påvirket.

Som annonceret på driftslog for eIndkomst Udstilling (https://skat.dk/skat.aspx?oId=71484) vil eIndkomst være utilgængeligt i tidsrummet.

Der kan være en risiko for, at årsopgørelsen og R75 vil være delvist eller helt utilgængelige i tidsrummet, hvilket vil påvirke dataleverancer fra eSkatData, men dette forventes ikke.

 

En eventuel fallback vil ligge mellem kl. 20.15 og kl. 21.30.

Oprettet den: 10. oktober 2018 10:03

Problemer med eIndkomst udstilling (PROD)

 

Som annonceret på skat.dk og digitaliser.dk er der i øjeblik problemer med adgang til Udstilling.

Der er ny status kl. 10 eller hvis der er nyt inden.

 

Det er muligt at følge med i udviklingen direkte fra driftsloggen for eIndkomst udstilling: https://skat.dk/skat.aspx?oId=71484. Her kan der abonneres på loggens RSS-feed.

 

Oprettet den: 17. september 2018 09:33
Senest redigeret: 18. september 2018 12:54

Start tidspunktet for eIndkomst-data service vindue er ændret fra kl. 16 til kl. 18 den 20. september.

 

eIndkomst Udstilling (PROD & DEMO) - Servicevindue d. 20. september 2018

Der er servicevindue på eIndkomst (PROD & DEMO) den 20. september 2018 mellem 18.00 og 22.00.

Der kan ikke leveres data fra eIndkomst (i PROD og DEMO) i tidsrummet.

 

Servicevinduet forventes afsluttet klokken 22.00, men der tages forbehold for ændringer, da der er tale om en stor opdatering.

Eventuelle ændringer til kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

 

Oprettet den: 14. september 2018 14:03

eIndkomst Udstilling (PROD & DEMO) - Servicevindue d. 20. september 2018

Der er servicevindue på eIndkomst (PROD & DEMO) den 20. september 2018 mellem 16.00 og 20.00.

Der kan ikke leveres data fra eIndkomst (hver i PROD eller DEMO) i tidsrummet.

 

Servicevinduet forventes afsluttet klokken 20.00, men der tages forbehold for ændringer, da der er tale om en stor opdatering.

Eventuelle ændringer til kan ses på Driftslog for eIndkomst Udstilling eller ved at abonnere på loggens RSS feed.

Oprettet den: 12. september 2018 14:26

eSkatData (DEMO) - Servicevindue

Der er servicevindue på eSkatData (DEMO) mellem 17:00 og 24:00 på nedenstående datoer:

  • 26. september 2018
  • 3. oktober 2018
  • 10. oktober 2018

eSkatData (DEMO) vil være utilgængelig i tidsrummet.

 

Vis historiske udgaver