Der skal oplyses en kontohaverliste pr. kontoperiode (ejerkreds).

Felter under kontohaverliste:

KontohaverValg:

Det er den bopælsstatus som kontohaveren har pr. 31. december, der er gældende ved indberetningen.

KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal indberettes ?

Indlænding struktur

Person med adresse i DK

Hvis I ikke har det fulde cpr-nr. skal I indberette kontohaver i KontohaverUkendt strukturen.

Cpr-nr.

Indlænding struktur

Flygtning/asylansøger uden cpr-nr. med adresse i DK

Fødselsdato, navn og adresse.

Læs mere i afsnit 4.7.1.

Indlænding struktur

Virksomheder og selskaber i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

Der kan først indberettes om et selskab, der er stiftet og har fået et cvr-nr., når cvr-nummeret har fået retsvirkning.

Retsvirkning er når selskabet starter med at drive virksomheden.

Oprettes der en indlånskonto til et stiftet selskab, som ikke har retsvirkning, skal indlånskontoen indberettes på stifterne.

Valutaudlænding struktur

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr. hvis de har et dansk cpr.nr. + TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

Valutaudlænding struktur

Virksomheder og selskaber med adresse i udlandet

TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Cvr-/SE-nr. hvis virksomheden har et dansk virksomhedsnummer.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

KontohaverUkendt struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

    • Hvis I ikke har navn på person eller virksomhed og der er tale om en valutaudlænding. (bør ikke kunne forekomme).
    • Hvis I ikke har det fulde cpr-nr. på en indlænding

Feltet kan ikke udfyldes.

Hvis I har navn på person eller virksomhed, skal I anvende Valutaudlænding struktur

KontohaverIrrelevant struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

• En af kontohaverne er diplomat

• En af kontohaverne er regent eller medlem af kongehuset

Læs mere i afsnit 4.2.

Feltet kan ikke udfyldes.