Når kontohavervalget er en indlænding person kræver det følgende oplysninger:

Oplysningens art

Datanavn

Hvad skal der indberettes

Virksomhedens formand/ administrator

VirksomhedFormandAdministrator

Skal altid udfyldes med "true" eller "false" ved Kontohavervalg indlænding Person.

Feltet skal udfyldes med "true" når der indberettes om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende som hverken har personnummer eller virksomhedsnummer.

"True" i feltet bevirker, at rentebeløb ikke fortrykkes på "formandens" årsopgørelse, men alene bliver vist i "formandens" skatteoplysninger som en konto med særlige ejerforhold. 

"False" skal udfyldes i alle andre tilfælde.

 

KontohaverUdenCPRNummer (asylansøger/flygtning)

Personer som er noteret som flygtning, asylansøger eller person, der har fået bevilget asyl, men som endnu ikke har fået dansk cpr-nr. tildelt, skal indberettes i Indlån under kontohavervalg "KontohaverUdenCPRNummer". Det der svarede til ejerstatuskode 7 i den gamle struktur 2016.

Indberetning på flygtninge, hvor der er overtræk på indlånskontoen:

Hvis en indlånskonto har overtræk, kan indberetning ske på 2 måder:

1. Den negative rente indberettes i Indlån og hvis negativ saldo på kontoen pr. 31/12 indberettes den med 0 kr.

2. Kontoen indberettes i Udlån, som ukendt kontohaver.

Det er valgfrit hvilken metode der anvendes.

Når kontohavervalget er en indlænding "KontohaverUdenCPRNummer" (flygtning/asylansøger) kræver det følgende oplysninger: 

Oplysningens art

Datanavn

Hvad skal indberettes ?

Fornavn(e) på person

PersonNavnForNavn

Skal altid udfyldes.

Første navn og evt. mellemnavne.

Efternavn på person

PersonNavnEfterNavn

Skal altid udfyldes.

Familienavn/efternavn.

Kontohavers fødselsdato

PersonFødselDato

Skal altid udfyldes.

Kontohaverens fødselsdag.

Kontohavers fødselssted

PersonFødeSted

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Fødselsregistreringssted/Place of birth

Landekode for fødselsstat, ISO-format

FødeStat - LandKode 

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Fødselsstat - landekode for fødselsland.

Oversigt over ISO-landekoder fremgår af hjælpeliste under Årsbrev 2018.


Indberetning af dansk adresse for "KontohaverUdenCPRNummer" (flygtning/asylansøger):

Struktureret

Datanavn

Hvad skal indberettes

Vejnavn

AdresseVejNavn

Skal altid udfyldes.

Hus nr. fra

AdresseFraHusNummer

Skal altid udfyldes (hvis hus nr. til ikke er udfyldt). 

Hus nr. til

AdresseTilHusNummer

Skal altid udfyldes (hvis hus nr. fra ikke er udfyldt). 

Bogstav fra

AdresseFraHusBogstav

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Bogstav til

AdresseTilHusBogstav

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Etage nr.

AdresseEtageTekst

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Side nr.

AdresseSideDørTekst

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Co navn

AdresseCONavn

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Postnummer

AdressePostNummer

Skal altid udfyldes.

Postdistrikt (bynavn)

AdressePostDistrikt

Skal altid udfyldes.

By

AdresseByNavn

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Postboks

AdressePostBox

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.