Dato for offentliggørelse
09 Apr 2019 14:24
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle pensionsinstitutter, som er indberetningspligtige af afkast og kapitalværdi af pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 ordninger.

Vejledningen gælder også for forsikringsselskaber, der er  indberetningspligtige af tilbagebetalinger ved præmiefritagelser og af  bonus mv. som tilfalder arbejdsgiveren ved forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17.

Pensionsinstitutter som er registreret for pligten til at indberette om indbetalinger på pensionsordninger (CPS) m.v., er automatisk omfattet af indberetningspligten til pensionsdiverse.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Afsnit 1.6 og 6.3 - fejlliste
Fejlliste er opdateret. Fejllisten har fået en ny kolonne med oplysninger om fejlniveau.

Afsnit 6.2 - adgangsbegrænsning for bureau
Præcisering af hvornår et bureau har adgang til at se fx. historik for en konto/ordning. Ændringen sker 10. april 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0508-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen