Dato for offentliggørelse
18 Oct 2018 14:00
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til indberetning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

I version 1.2: Det forhøjede bundfradrag (pr. fritidsbolig) er ændret fra 21.400 kr. i 2017 til x21.900 kr. i 2018x.

ISBN-nummer
978-87-417-0422-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen