Vi kan se, at der er særlige områder som giver anledning til fejlsituationer. Vær derfor opmærksom på nedenstående punkter.

Afstemning af antal indberettede konti og beløb.
Det er vigtigt at I foretager afstemning af antal indberettede konti og beløb til jeres regnskab.
Kontroller beløb, som kan vise fejl fx dobbeltindberetning og decimalfejl (der skal indberettes i kroner og ikke i øre).

Kontroller altid at antal konti stemmer med det forventede. 
For hver masseindlevering af data kommer der en behandlingsrapport. Behandlingsrapporten skal bruges til afstemning af den enkelte fil.
Når alt er indberettet enten som masseindlevering eller enkeltindberetning, skal der trækkes en rapport i TastSelv Erhverv, hvor den skal bruges som en samlet kvittering til afstemning for indberetningerne pr. indberetningstype og periode. 
Find trin-for-trin guide i den tekniske vejledning, afsnittet 6.3 (søgning via rapport).

Cpr-nr. er ukendt i systemet (fejlnummer 6) 
Der er implementeret en ny cpr-nr. validering, som tester direkte op imod CPR-registeret. Tidligere skete validering som en moduluskontrol.

Når en indberetning får fejlnummer 6 "CPR.nr. er ukendt i systemet" skal I undersøge cpr-nr. status i CPR-registret, hvis I har adgang hertil.

  • Ved status "annulleret" (ophold i DK under tre måneder), skal der ikke indberettes cpr-nr.
  • Ved status "Slettet ved dobbelt nummer". Kontohaver kontaktes for at få oplyst det nye cpr-nr.
  • Ved status "Findes ikke i CPR-registret". Kontohaver kontaktes for at få oplyst et korrekt cpr-nr.
  • Udrejst i 1970 eller tidligere. Kontakt eKapital.
  • Aktiv. Kontakt eKapital.

Cvr/se-nr. er ikke aktiv for hele kontoperioden (fejlnummer 54)
Der er implementeret en ny validering af, om cvr/se-nr. er aktiv for hele kontoperioden. Denne valideringsregel går ind og tjekker op på, at når kontohaver er en virksomhed og virksomhedens startdato ligger i indberetningsperioden, så skal virksomheden være aktiv for hele kontoperioden. Virksomheden vil ikke kunne være kontohaver på indlånskontoen før virksomhedens startdato (registreringsdato hos Erhvervsstyrelsen).
I følgende situationer vil en indberetning fejle med fejlnummer 54:

Situation 1:

KontoStartDato ligger før IndkomstÅr.
KontoperiodeOpstartDato er ikke angivet.

Eksempel:

En konto er oprettet 1/10 år 1.
Indlånskontoen er oprettet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/1 år 2.

Hvis I ikke opsætter en kontoperiode med KontoperiodeOpstartDato den 1/1 år 2, vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.

Selvom ejerskiftet sker ved årsskiftet, skal man altid angive, hvornår dette ejerskifte sker og i denne situation er ejerskiftet sket 1/1 år 2.


Situation 2:

KontoStartDato ligger i det indkomstår der indberettes om.
KontoperiodeOpstartDato er ikke angivet.
Virksomhedens startdato ligger efter KontoStartDato.

Eksempel:

En konto har en KontoStartDato den 1/2 år 1.
Indlånskontoen er oprettet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/3 år 1.

Hvis I ikke opsætter to kontoperioder samt at cvr.nr. x først indberettes fra virksomhedens startdato vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.
Kontoperiode 1: KontoPeriodeOphørDato 28/2 år 1.
Kontoperiode 2: KontoPeriodeOpstartDato 1/3 år 1. Cvr.nr. x skal indberettes på kontoperiode 2


Situation 3:

KontoStartDato ligger før det indkomstår der indberettes om.
KontoperiodeOpstartDato er angivet og virksomhedens startdato ligger efter KontoperiodeOpstartDato.

Eksempel:

En konto har en KontoStartDato den 1/12 år 1.

Indlånskontoen er oprettet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/2 år 2. Der er oprettet en Kontoperiode, hvor KontoPeriodeOpstartDato er 1/1 år 2 og cvr-nummer x er angivet i perioden.

Hvis I ikke opsætter mindst to kontoperioder samt at cvr.nr. x først indberettes fra virksomhedens startdato vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.
Kontoperiode 1: KontoPeriodeOphørDato 31/1 år 2.
Kontoperiode 2: KontoPeriodeOpstartDato 1/2 år 2. Cvr.nr. x skal indberettes på kontoperiode 2

Et cvr-nr. tilhørende et selskab under stiftelsen kan ikke være kontohaver (fejlnummer 3)
Er der oprettet en indlånskonto til et selskab under stiftelse, hvor kontoens KontoStartDato ligger før virkningsdatoen for selskabets cvr-nummer, betragter vi stifterne af selskabet som ejer af kontoen indtil datoen for selskabets virkning. Det vil sige, at der sker et ejerskifte på kontoen på virkningsdatoen. Der skal indberettes en kontoperiode for hver ejerkreds.

Se definitionen af virkningsdato i afsnit 9.

Kontohaver er afgået ved døden mere end 2 år tilbage
I den situation at I indberetter på en kontohaver der er afgået ved døden for mere end to år siden, får I advis 32.
Det er vigtigt, at I har fokus på at få registreret den kreditor som overtager kontoen efter dødsboet er afsluttet.