I nedenstående oversigter vises, hvornår I vil modtage fejl og advis i forbindelse med indberetning på en valutaudlænding. Der er forskel på hvilke fejl og advis der returneres, i forhold til om der indberettes på en person eller virksomhed, og hvilken struktur der anvendes.

Der er lavet en oversigt for hver af følgende situationer;

 1. Person, hvor der anvendes TINNummerStruktur og FødselInformationStruktur

 2. Virksomhed, hvor der anvendes TINNummerStruktur

 3. Person, hvor der anvendes struktureret adresse

 4. Virksomhed, hvor der anvendes struktureret adresse

Kravene til afgivelse af identifikationsoplysninger, afhænger af hvornår kontoen er oprettet. Læs mere om identifikationsoplysninger i afsnit 1.4.

 1. Person-  hvor der anvendes TINNummerStruktur og FødselInformationStruktur

  Kontoen er oprettet

  Feltet "KontohaverIdentifikationMulig" er udfyldt med

  Felterne  "PersonNavnForNavn" og "PersonNavnEfterNavn" er udfyldt

  Felter for "TINNummer Struktur" er udfyldt

  "FødselInformation Struktur" er udfyldt

  Resultat af indberetningen

  -

  True/false

  Ja

  Ja

  -

  Ok

  Før 1.1.2004

  True/false

  Ja

  Nej

  Ja/Nej

  OK

   1.1.2004-
  30.6.2016

  True 

  Ja 

  Nej

   Ja

  Ok 

   1.1.2004-
  30.6.2016

  True 

  Ja 

  Nej 

  Nej

  Fejlnummer 50 

   1.1.2004-
  30.6.2016

  False

  Ja

  Nej 

  Nej

  Advisnummer 8 

   1.1.2004-
  30.6.2016

  False 

  Ja

  Nej 

  Ja 

  OK 

  Fra 1.7.2016

  True

  Ja

  Nej

  Nej

  Fejlnummer 123

  Fra 1.7.2016

  True

  Ja

  Nej

  Ja

  Advisnummer 2

  Fra

  1.7.2016

  False

  Ja

  Nej

  Nej

  Advisnummer 3

  Fra

  1.7.2016

  False

  Ja

  Nej

  Ja

  Advisnummer 2

   

 2. Virksomhed, hvor der anvendes TINNummerStruktur

  Kontoen er oprettet

  Feltet "KontohaverIdentifikationMulig" er udfyldt med

  Felterne for "VirksomhedNavnFirmaNavn" er udfyldt

  Felter for "TINNummer Struktur" er udfyldt

  Resultat af indberetningen

  -

  True/false

  Ja

  Ja

  Ok

  Før 1.7.2016

  True/False

  Ja

  Nej

  OK

  Fra 1.7.2016

  True

  Ja

  Nej

  Fejlnummer 52

  Fra

  1.7.2016

  False

  Ja

  Nej

  Advisnummer 16


  Vedr. adresse

  Hvis man anvender struktureret adresse, skal følgende mindst være udfyldt:

  PostDistrikt
  VejNavn eller PostBoksNummer
  LandKode for adresse


 3. Person, hvor der anvendes struktureret adresse

  Feltet "KontohaverIdentifikationMulig" er udfyldt med

  "PostDistrikt" samt "VejNavn" eller "PostBoksNummer" er udfyldt

  "Landkode" for adresse udfyldt

  Resultat af indberetningen

  True/false

  Ja

  Ja

  Ok

  True

  Ja

  Nej

  Fejlnummer 30

  True

  Nej

  Ja/nej*

  Fejlnummer 128 og *fejlnummer 30

  False

  Ja

  Nej

  Advisnummer 6

  False

  Nej

  Ja/nej*

  Advisnummer 1 og *advisnummer 6
 4. Virksomhed, hvor der anvendes struktureret adresse


  Feltet "KontohaverIdentifikationMulig" er udfyldt med

  "PostDistrikt" samt "VejNavn" eller "PostBoksNummer" er angivet

  "Landkode" for adresse angivet

  Resultat af indberetningen

  True/false

  Ja

  Ja

  Ok

  True

  Ja

  Nej

  Fejlnummer 51

  True

  Nej

  Ja/nej*

  Fejlnummer 128 og *fejlnummer 51

  False

  Ja

  Nej

  Advisnummer 4

  False

  Nej

  Ja/nej*

  Advisnummer 1 og *advisnummer 4