Dato for offentliggørelse
09 Apr 2019 14:14
Serienummer
S nr. 109
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af almindelige udlånsrenter efter skatteindberetningslovens § 13.  

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Afsnit 4.4 - KontoStartDato og KontoOphørDato
Præcisering af køb og salg af fordring (lån) sidestilles med oprettelse eller ophør af et lån. 

Afsnit 6.2 - adgangsbegrænsning for bureau
Præcisering af hvornår et bureau har adgang til at se fx. historik for en konto (lån). Ændringen sker 10. april 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0507-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen