Dato for offentliggørelse
02 Feb 2021 14:12
Serienummer
S nr. 109
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af kvartalsvis rente af udlån for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15 jævnfør § 13, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0945-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen