Dato for offentliggørelse
24 Feb 2020 12:48
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af realkreditlån for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15, jævnfør § 13, og § 31 i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis indberetning af realkreditlån 2020, version 1.0.

 

ISBN-nummer
978-87-417-0837-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen