Dato for offentliggørelse
25 Sep 2019 14:31
Serienummer
S nr. 113
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udlånskonti for indkomståret 2019. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0546-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen