Dato for offentliggørelse
11 Nov 2021 11:28
Serienummer
S nr. 113
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udlånskonti for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.1.

ISBN-nummer
978-87-417-0726-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen