I skal oplyse,

  • De samlede tilskrevne eller forfaldne renter på lånet i året, og løbende provisioner mv. se afsnit 4.5.1.
  • Lånets restgæld pr. 31. december. Se afsnit 4.5.2
  • Beløb der udbetales som led i et kunde- eller medlemsprogram. Se afsnit 4.5.3  

Beløb skal I oplyse i danske kroner.
I skal kun sætte øre på, hvis ørebeløbet er større end nul.
Ørebeløb skal I sætte efter komma.
  
Eksempel:
1.125,00 kr. kan I oplyse med 1125 eller 1125,00.
1.125,50 kr. skal I oplyse med 1125,50.

For konti i udenlandsk mønt skal omregningen til danske kroner ske efter dagskursen på retserhvervelses tidspunktet, eller efter dagskursen den 31. december.

Betaling foretaget ved en omveksling (betaling fra kronekonto), kan fastsættes efter pengeinstitutters dagskurs. Sker der ikke omregning i pengeinstituttet ved betalingen, skal I bruge Nationalbankens middelkurs.