Dato for offentliggørelse
29 Sep 2020 13:24
Serienummer
S nr. 114
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af realkreditlån for indkomståret 2020. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer). 

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.

 

ISBN-nummer
978-87-417-0895-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen