Dato for offentliggørelse
29 Sep 2020 13:25
Serienummer
S nr. 115
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom for indkomståret 2020. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebreve følger reglerne i skatteindberetningslovens § 14 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0897-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen