Dato for offentliggørelse
29 Sep 2021 11:41
Serienummer
S nr. 115
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK.  nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebreve følger reglerne i skatteindberetningslovens § 14 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0694-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen