Dato for offentliggørelse
29 Sep 2020 13:25
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af indlånskonti for indkomståret 2020. 

Vejledningen gælder for pengeinstitutter, advokater og andre der modtager eller formidler indskud. 

 Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om indlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 12 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0898-0
Ansvarlig styrelse
Fælles