Dato for offentliggørelse
10 Dec 2021 11:31
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle pensionsinstitutter, som er indberetningspligtige af afkast og kapitalværdi af pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 ordninger.

Vejledningen gælder også for forsikringsselskaber, der er indberetningspligtige af tilbagebetalinger ved præmiefritagelser og af bonus mv. som tilfalder arbejdsgiveren ved forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

Indberetningen til Pensiondiverse følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Pensionsinstitutter som er registreret for pligten til at indberette om indbetalinger på pensionsordninger (CPS) m.v., er automatisk omfattet af indberetningspligten til Pensionsdiverse.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0735-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen