Dato for offentliggørelse
07 Oct 2019 17:17
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle pensionsinstitutter, som er indberetningspligtige af afkast og kapitalværdi af pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 ordninger.

Vejledningen gælder også for forsikringsselskaber, der er  indberetningspligtige af tilbagebetalinger ved præmiefritagelser og af  bonus mv. som tilfalder arbejdsgiveren ved forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17.

Pensionsinstitutter som er registreret for pligten til at indberette om indbetalinger på pensionsordninger (CPS) m.v., er automatisk omfattet af indberetningspligten til pensionsdiverse.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0554-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen