Dato for offentliggørelse
13 Oct 2020 13:52
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2020.

Vejledningen omhandler både bidrag og indskud på privattegnede ordninger og på arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Reglerne fremgår af skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke oprettet en mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Vejledningen om indberetning til Pensiondiverse 2020 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.

 

 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0910-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen