Dato for offentliggørelse
13 Oct 2020 13:51
Serienummer
S nr. 18
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2020.

Uddybende vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2020. 

Reglerne fremgår af skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der arbejdes pt. på udvikling af en forespørgeadgang til indberetninger om diskvalificerende udbetalinger.
Forespørgeadgangen forventes implementeret ultimo november.

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2020 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.ISBN-nummer
978-87-417-0909-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen