Dato for offentliggørelse
26 Oct 2021 16:16
Serienummer
S nr. 18
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2021.

Uddybende vejledning og regler for den indberetningspligtige til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2021. 

Reglerne fremgår af skatteindberetningsloven LBK. Nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer.

Indberetning om pensionsordninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 9, 10 og 11 samt bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er oprettet mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2021 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne samt tilbagebetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 22 E, der foretages fra omkring årsskiftet og senest den 19. januar i året efter indbetalingen.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0720-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen