På denne side kan du se alle {0} for Dataudvekslingsplatformen

DUPLA prod er utilgængelig 14/6 16:00 - 20:0014-06-2022 kl. 16:2914-06-2022 kl. 16:29

Grundet patching af Openshift cluster er DUPLA utilgængelig, potentielt i hele tidsrummet 16:00 - 20:00

14-06-2022 16:29:00
Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 - Dokumentation07-06-2022 kl. 13:2407-06-2022 kl. 13:24

Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 - Dokumentation nu tilgængelig.

Som udmeldt på DUPLA driftslog d. 29 april forestår en udskiftning af DUPLAs gateway.
Denne udskiftning medfører breaking changes.

Dokumentation omkring den nye metode er nu tilgængelig og tilgås via DUPLA Sharepoint, under vejledning - "BC1122 - Info for API-anvendere.pdf"

TFE understøtter allerede nu den nye kaldemetode.

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk


Tidslinje for fremtidige aktiviteter:

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres

07-06-2022 13:24:00
Kontroloplysninger: PersonkontroloplysningerHent data07-06-2022 kl. 11:4807-06-2022 kl. 11:48

R75 servicen rapporterer problemer med Indeks 6202309-6202313 og 6202409-6202413.

Hvis jeres aftaler indeholder disse felter, vil de fejle

Læs mere om det konkrete problem her:
Indeks 6202309-6202313 og 6202409-6202413 dannes ikke - Skat.dk

07-06-2022 11:48:00
Ligningssager PROD utilgængelig fra 1/7 17:00 til 3/703-06-2022 kl. 14:4603-06-2022 kl. 14:46

Grundet opgradering af bagvedliggende database er ligningssager service nede fra 1/7 kl. 17:00 til 3/7

03-06-2022 14:46:00
TFE ligningssager er nede pga opgradering af database03-06-2022 kl. 14:4403-06-2022 kl. 14:44

Grundet opgradering af den bagvedliggende database er Ligningssager på TFE utilgængeligt indtil den 7/6

03-06-2022 14:44:00
Årsopgørelser,forskudsopgørelse,momsangivelser 1/6 16-18:3001-06-2022 kl. 12:1401-06-2022 kl. 12:14

Grundet servicevindue på databaseserverne vil følgende services være utilgængelige i dag 1/6 2022 fra 16:05-18:30

Påvirket services:

 • Årsopgørelser
 • Forskudsopgørelse
 • Momsangivelser

Vi beklager den sene udmelding

01-06-2022 12:14:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 1/6 kl. 7-8 pga. release 3.325-05-2022 kl. 20:3625-05-2022 kl. 20:36

Servicevindue (TFE og Prod) d. 1/6 kl. 7-8 grundet release 3.3

Der kan forventes enkelte udfald af sekunder til minutters varighed inden for servicevinduet.

Indhold

Ny struktur af feltnavne i aftalemodul i TFE
DUPLA ændrer strukturen for, hvordan felter i aftalerne organiseres og navngives. Dette gøres for, at feltnavne og struktur på sigt kan standardiseres på tværs af alle services.

Udrulningen til TFE sker tirsdag 31/5. Som konsekvens af reorganiseringen vil alle aftaler i "Kladde" tilstand miste de valgte felter. Det er kun aftaler i "Kladde" der berøres. Så snart en aftale er sendt til sagsbehandling hos Skatteforvaltningen, vil strukturen være gemt i en stabil tilstand, som vil tage højde for ændringerne.

Derfor bedes I som minimum at indsende aftaler til sagsbehandling, såfremt aftalen ønskes gemt med de gamle felter. Ellers vil det være nødvendigt at vælge felter igen.

Ændringen har ingen indflydelse for eksisterende aftaler og integrationer.

Ændringen forventes implementeret på prod. d. 28. juni. Her vil de samme forhold gælde for aftaler i kladde-tilstand.

25-05-2022 20:36:00
Service: årsopgørelser 2325 borgere mangler 2021årsopgørelse17-05-2022 kl. 15:2623-05-2022 kl. 08:03

Data er genoprettet.

Vi tager nu kontakt til de anvendere, der har fået udstillet forkerte årsopgørelser i perioden.

Vi beklager episoden.

17-05-2022 15:26:00
Årsopgørelse, forskud og moms nedetid 20/5 00:00-7:4520-05-2022 kl. 08:1120-05-2022 kl. 08:11

Servicene årsopgørelse, forskudsopgørelse og momsangivelser har været nede i perioden 00:00-7:45 20/5 2022.

Nærmere detaljer følger, når de rette ressourcer møder ind

20-05-2022 08:11:00
Problemer med NemID OCSP16-05-2022 kl. 16:3017-05-2022 kl. 07:59

Ud fra monitorering kan vi identificerer at der er skabt "hul igennem" siden 17:45

16-05-2022 16:30:00
Opdatering af servercertifikat 16/5 kl . 7-812-05-2022 kl. 14:4812-05-2022 kl. 14:48

Mandag 16/5 kl 7-8 fornyr vi DUPLA's servercertifikat.

Dette vil betyde at DUPLA i perioden genstarter et par gange.

En genstart giver et par sekunders nedetid.

Derfor vil brugere med enkeltopslag ikke opleve forstyrrelser, hvorimod batchjobs kan blive kortvarrigt berørt.

Derfor anbefaler vi at flytte eventuelle planlagte batchjob til perioden før servicevinduet.

12-05-2022 14:48:00
Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-2004-05-2022 kl. 10:5104-05-2022 kl. 10:51

Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-20

Årsag: fejlrettelser

04-05-2022 10:51:00
Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 202229-04-2022 kl. 09:2429-04-2022 kl. 09:24

DUPLA opdatering medfører ”breaking changes”

DUPLA er Skatteforvaltningens generiske dataudvekslingsplatform. For at kunne
imødekomme de øgede krav og behov fra et stadigt stigende antal anvendere er det
nødvendigt løbende at opdatere platformen og den omkringliggende infrastruktur. Med
henblik på at skabe et mere fleksibelt fremtidssikret produkt er centrale elementer derfor
blevet gentænkt og redesignet, og det nye design er allerede nu ved at blive
implementeret.
Det opdaterede design indebærer bl.a. en udskiftning af platformens gateway,
hvilket primært betyder en ændring i den måde som platformens brugere, dataaftagere
såvel som dataleverandører, skal kommunikere med platformen.
For at give et indtryk af omfanget skitseres i nærværende materiale de tilpasninger, som
hhv. dataaftager og API-leverandør forventes at skulle gennemføre i forbindelse med den
kommende opdatering. 

Tidslinje:
1. Juni
Dokumentation færdig samt mulighed for at tilgå ny gateway i testmiljø

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres


Mere information kan findes på DUPLA Sharepoint under vejledning - "BC1122- Ny metode til at kalde DUPLA"

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk

29-04-2022 09:24:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.225-04-2022 kl. 12:2525-04-2022 kl. 12:25

Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.2 - Forvent korte sporadiske udfald

Indhold

Generelt

- Enkelte forbedringer mhp. øget systemperformance

Opdaterede dataservices

Nye felter på årsopgørelsen:

 • BeregnetKapitalIndkomstOverskydende - "Overskyende kapitalindkomst"

 • TopskatGrundlagTotalBeløb - "Dataelementet består af: TopskatGrundlagBeløb + BeregnetKapitalIndkomstOverskydende"
 • CORAngivelseAfgiftberigtigetAktielønBeløb - "Værdi af afgiftsberigtiget aktieløn (Rubrik 65)"
 • FordringStatus - "Status viser om en fordring er opkrævet"
 • HædersGaverBeløb - "HÆDERSGAVER felt 256"
 • BeregnetForskerIndkomstTotal - "Samlet beregnet forsker indkomst."
 • JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseForskerBeløb - "Forsker jubilæums og fratrædelsesgodtgørelse paragraf 7U"
 • UdskrivningDato - "Angiver den dato, dokumentet udskrevet\r\n"
 • EnkeKode - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeløb - ""Der er indført genbeskatning af investorfradrag, hvis borgeren sælger de aktier der er investeret i virksomheden inden for 3 år. \r\nBeskatningen svarer til den beskatning, der kendes fra Ophævelse af etableringskonto.",
 • OphørtEtableringskontoIndskudFør2002 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • LigningsmæssigtFradragUdenlandskVirksomhedBeløb - "Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk virksomhed"

 • OphørtEtableringskontoIndskudEfter2001 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog

Fixes:

- Diverse bugs

25-04-2022 12:25:00
DUPLA PROD- Årsopgørelse 15/4, 16/4 data mangelfuld19-04-2022 kl. 12:2920-04-2022 kl. 13:24

De manglende data er nu blevet importeret

19-04-2022 12:29:00
DUPLA TFE nede07-04-2022 kl. 08:1907-04-2022 kl. 10:21

TFE har været oppe igen siden 9:35.

Som på prod var baggrunden problemer på databaseserveren

07-04-2022 08:19:00
DUPLA har pt. været nede siden 6:0307-04-2022 kl. 08:1207-04-2022 kl. 09:12

Fejlen skyldes problemer med databaseserveren

07-04-2022 08:12:00
Hotfix på service Kontroloplysninger i dag 050422 kl 14:0005-04-2022 kl. 13:2405-04-2022 kl. 13:24

Introduktion af feltfiltrering på grupperne 21, 22 , 41 og 63

Eksempelvis skal der nu tages stilling til Kontingenttype i indeks 4100200 ved etableringen af aftalen.

Introduktionen har indflydelse på aftalemodulet og alle eksisterende aftaler, der gør brug af gruppe 21, 22, 41 eller 63, skal derfor reetableres.

Integrationer mod servicen skal ikke ændres ud over nyt aftaleID.

05-04-2022 13:24:00
Servicevindue d. 22/3. kl. 7 – 8 pga. Release 3.115-03-2022 kl. 11:0415-03-2022 kl. 11:04

Servicevindue (TFE og Prod) d. 22/3 kl. 7-8 pga. Release 3.1 - Forvent sporadiske korte udfald

Indhold:

Generelt

- Div. sikkerhedsopdateringer

Opdaterede dataservices

- Årsopgørelse - Nyt felt: EjendomRentekorrektionBeløb Beskrivelse: Rentekorrektion ved udlejning til nærtstående felt 028

Fixes:

- Diverse bugs

15-03-2022 11:04:00
Nedlukning af dele af DUPLA10-03-2022 kl. 15:5711-03-2022 kl. 13:25

Alle DUPLA api'er er nu i drift igen

10-03-2022 15:57:00
DUPLA PROD- Årsopgørelse genstart 28/02/22 12:1228-02-2022 kl. 13:5428-02-2022 kl. 13:54

Årsopgørelsesservicen er i dag 28/02/2022 genstartet. 

Dette har forårsaget nedetid på den specifikke service i perioden 12:12-12:17.

Alle andre services har kørt normalt.

Vi beklager

28-02-2022 13:54:00
DUPLA PROD: SAPIQ database server genstart21-02-2022 kl. 10:0921-02-2022 kl. 10:09

SAPIQ databaseserveren er blevet genstartet 21/2 2022 kl 10.

Dette var en ikke planlagt genstart.

Databasen kører nu igen.

Påvirkede services:
Årsopgørelser
Forskudsopgørelser
Momsangivelser

21-02-2022 10:09:00
Servicevindue d. 22/2 kl. 7 – 8: Release 3.018-02-2022 kl. 09:3318-02-2022 kl. 09:33

Servicevindue (TFE og Prod) d. 22/2 kl. 7-8 pga. Release 3.0

 

Nye dataservices:

- Virksomhedsstatus

- Virksomhedspligter

 

Opdaterede dataservices

- Forskud (Nye felter)

- Årsopgørelse (Nye felter)

- R75 (dataklassifikation)

- R75 (ny operation - R75S)

- Kontrolregistreringer (ny operation)

 

Fixes:

- Diverse bugs

18-02-2022 09:33:00
DUPLA Prod: Service 9/2 Årsopgørelse, Forskud og Moms07-02-2022 kl. 12:1308-02-2022 kl. 13:11

Servicevinduet er flyttet til 16-18, for at sikre drift i SLA perioden.

Derfor:

Der er service på vores databaseserver 9/2 16-18

Dette omfatter følgende DUPLA-services:
Årsopgørelse
Moms
Forskudsopgørelse

Nedetiden forventes at være den fulde periode.

07-02-2022 12:13:00
DUPLA TFE - DCS problemer01-02-2022 kl. 15:1502-02-2022 kl. 07:49

Problemet blev løst 1/2 kl. 17:20

Jeg har ikke nærmere detaljer om problemet end at det var problemer med DCS'en på TFE hos vores leverandør

01-02-2022 15:15:00
Genstart Database 12/1 2022 kl. 1713-01-2022 kl. 08:2913-01-2022 kl. 08:29

Databasen blev genstartet 12/1 2022 kl. 17.

Hvis Anvendere har oplevet driftsbrud beklager vi.

Omfattede services: Årsopgørelse, Forskud og momsangivelser

13-01-2022 08:29:00
Mulige driftforstyrrelser 13/12 16-1913-12-2021 kl. 10:3013-01-2022 kl. 08:26

Administrativt lukket, da den relaterer til hændelser 13/12 2021

13-12-2021 10:30:00
Mulige driftforstyrrelser 15/1 20:30 - 22:3012-01-2022 kl. 15:2512-01-2022 kl. 15:25

Grundet ændring/opdatering af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS) kan DUPLA være ustabil/utilgængelig fra lørdag 15/1 kl. 20:30 indtil søndag 16/1 kl. 06:00. 

Der vil være nedetid i tidsrummet 20:30 til 22:30 lørdag 15/1

12-01-2022 15:25:00
DUPLA TFE + PROD 21/12 08:00 - 09:3017-12-2021 kl. 18:1217-12-2021 kl. 18:12

Servicevindue på DUPLA TFE + PROD tirsdag  21/12 08:00 - 09:30

Følgende services kan have en kort afbrydelse under opgradering til DUPLA 2.9.1

 • Forskud
 • Årsopgørelse

Opgradering til DUPLA 2.9.1 indholder nye felter til disse to services

17-12-2021 18:12:00
DUPLA services 9/12 2021 16:00-17:30 på 3 services08-12-2021 kl. 13:5208-12-2021 kl. 13:52

Der skal udføres test af nyt setup hvorfor BASE og DMSA vil være ustabil i omtalte periode.

Forventes kørende igen  Kl. 17.30  Endelig udmelding sendes som altid.


Services opfattet af testen er endnu en gang:

 • Årsopgørelse
 • Forskudsopgørelse
 • Momsangivelser
08-12-2021 13:52:00
DUPLA services 2/12 2021 17:30-18:30 på 3 services02-12-2021 kl. 14:1902-12-2021 kl. 14:19

Databaseserverne til nedenstående 3 services skal kritisk opdateres.

Derfor er der indført et nødservicevindue i dag 2/12 2021 17:30-18:30

 • Årsopgørelser
 • Forskudsopgørelser
 • Momsangivelser

Dette påvirker både PROD og TFE for de benævnte services

02-12-2021 14:19:00
Manglende kørsel af 2022 forskudsopgørelser 17/11 202102-12-2021 kl. 14:1502-12-2021 kl. 14:15

Det er blevet konstateret at filen med forskudsopgørelser for indkomståret 2022 fra 17/11 ikke var blevet processeret.

Fejlen er blevet rettet per 1/12 2021.

Fejlen har ikke haft betydning for forskudopgørelser for 2021.

02-12-2021 14:15:00
DUPLA TFE og PROD 30/11 2021 18:00-19:4501-12-2021 kl. 09:4801-12-2021 kl. 09:48

På grund af en nødvendig driftstabilisering på databaseserverne var 3 services utilgængelig i tidspunktet 8:00-19:45 30/11 2021

Berørte services:

 • Forskudsopgørelser
 • Årsopgøreser
 • Momsangivelser

Efter driftsstabiliseringen har alle services kørt upoåklageligt med betydelig bedre driftsmetrikker.

01-12-2021 09:48:00
Servicevindue d. 30/11 kl. 8 – 9:30: Release 2.9.026-11-2021 kl. 11:1830-11-2021 kl. 09:44

Produktionssætningen er succesfuldt gennemført, og alle systemer kører som forventet

26-11-2021 11:18:00
Mindre forstyrrelser som resultat af migrering af Databaser22-11-2021 kl. 09:5723-11-2021 kl. 09:31

Vi har nu etableret et fix og kører igen i lmindelig drift.

22-11-2021 09:57:00
Mindre forstyrrelser som resultat af migrering af Databaser22-11-2021 kl. 09:5723-11-2021 kl. 09:31

Dublet

22-11-2021 09:57:00
Driftsforstyrrelser efter migrering af data er løst22-11-2021 kl. 13:5822-11-2021 kl. 13:58

Ustabilitet her til formiddag på services efter datamigrering skulle være overstået. Berørte services:

Årsopgørelser

Forskudsopgørelser

Momsangivelser

22-11-2021 13:58:00
Fredag d. 19 kl. 16.00 til mandag d. 22 kl. 08:0004-11-2021 kl. 14:3705-11-2021 kl. 11:55

Det drejer sig om de 3 services:

Årsopgørelser

Forskudsopgørelser

Momsangivelser

Alle andre services er ikke berørt

04-11-2021 14:37:00
DUPLA PROD - 2 dataservices er nede27-10-2021 kl. 10:5027-10-2021 kl. 11:23

Dataservices 'forskudsopgoerelser' og 'kontrolregistreringer' er oppe igen.

27-10-2021 10:50:00
OpenShift patch 26. oktober giver nedetid i DUPLA Produktion25-10-2021 kl. 00:0027-10-2021 kl. 10:38

Der var i går aftes og i nat problemer med at få alle dataservices op og virke.

Følgende dataservices har vist sig stadigvæk at have problemer med at virke:

 • forskudsopgoerelser
 • kontrolregistreringer

Vi regner med at disse kommer til at virke igen snarest - næste melding senest kl. 12.00

Vi beklager hvis dette har været til gene.

25-10-2021 00:00:00
DUPLA PROD- 28.10.2021 08.00-09:3022-10-2021 kl. 14:3722-10-2021 kl. 14:37

I forbindelse med release af v2.8 og 2.8.1 vil der være et servicevindue d. 28.10.2021 på DUPLA produktions miljø, kl.08.00-09:30.

Releasen indeholder:

 • Nyt Modul: Underretningspligten
 • Ny Service: R75 (Personkontroloplysninger)
 • Ny Service: Digital Logbog (Logbog)
 • Ny Service: Pere (Pensionrettigheder)
 • Mindre bugs
 • 2.8.1 - Nye felter på forskud angående Kapitalindkomst

22-10-2021 14:37:00
DUPLA TFE - 12.10.2021 13.00-14:0011-10-2021 kl. 11:3611-10-2021 kl. 11:36

I forbindelse med release v2.8 vil der være et servicevindue d. 12.10.2021 på DUPLA TFE kl. 13.00-14.00.

Releasen indeholder:

 • Nyt Modul: Underretningspligten
 • Ny Service: R75 (Personkontroloplysninger)
 • Ny Service: Digital Logbog (Logbog)
 • Ny Service: Pere (Pensionrettigheder)
 • Mindre bugs

Vi beklager den sene udmelding - der har været tekniske problemer med vores Driftslog siden sidste uge og det er først kommet op i dag.


11-10-2021 11:36:00
DUPLA PROD bliver genstartet 2 gange mellem kl. 16-20 i dag.28-09-2021 kl. 10:4629-09-2021 kl. 09:36

Der var i går aftes og i nat problemer med at få alle dataservices op og virke.
Alle undtagen 'Diskvalifikationer' har været oppe siden kl. 8:00, og 'Diskvalifikationer' virker nu også - således køre alt normalt igen.

Følgende dataservices havde problemer med at virke:

 • erst-sagsdata
 • loensumsangivelser
 • ligningssager
 • momsangivelser
 • kontrolregistreringer
 • diskvalifikationer

Følgende dataservices har ikke været påvirket:

 • aarsopgoerelser
 • kontrolobservationer
 • forskudsopgoerelser

samt aftalemodulet.

Vi beklager hvis dette har været til gene.

28-09-2021 10:46:00
DUPLA PROD - 21.09.2021 08.00-09:3014-09-2021 kl. 23:0921-09-2021 kl. 09:08

Vi er færdige med at release 2.7 og har inkluderet hotfixes fra 2.7.1 og 2.7.2 og der kommer ikke flere forstyrelser.

Fortsat god dag.

14-09-2021 23:09:00
DUPLA TFE - Hotfix v.2.7.2 kl. 14:15-14:30 16/09-202116-09-2021 kl. 14:1116-09-2021 kl. 14:11

DUPLA TFE bliver genstartet og er nede i nogle minuter ifm. med en hotfix v.2.7.2 her mellem kl. 14:15-14:30. Dette løser problemet med at samme CPR returneres på flere sider på søgninger.

16-09-2021 14:11:00
DUPLA TFE - 14.09.2021 12.00-13:0013-09-2021 kl. 15:4513-09-2021 kl. 15:45

I forbindelse med release af v2.7.1, som blev aflyse sidste uge, vil der være et servicevindue d. 14.09.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00. Der vil være en genstart af alle services, som varer et par minutter, og servicevinduet vil kun bruges i tilfælde af fejl.

Releasen indeholder:

 • Ny Service 'Logbog' (Digital Logbog)
13-09-2021 15:45:00
Fejl i DUPLA Årsopgøerlse01-09-2021 kl. 16:1307-09-2021 kl. 13:35

Vores analyse viser pt. at der er tale om 1542 borgere der har modtaget en nyere årsopgørelse.

Vi er i gang med at identificere de anvendere der har efterspurgt disse i den problematiske periode.

01-09-2021 16:13:00
DUPLA Prod: Årsopgørelse, Forskud og Moms services nede06-09-2021 kl. 11:2107-09-2021 kl. 09:28

Alle services er oppe igen siden ca kl 23 i går aftes.

06-09-2021 11:21:00
DUPLA TFE 07.09.2021 12.00-13:0003-09-2021 kl. 15:4803-09-2021 kl. 15:48

I forbindelse med release af v2.7.1 vil der være et servicevindue d. 07.09.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.

Releasen indeholder:

 • Ny Service 'Logbog' (Digital Logbog)
03-09-2021 15:48:00
DUPLA TFE - Services ikke tilgængelige25-08-2021 kl. 09:1225-08-2021 kl. 09:30

TFE kører igen nu

25-08-2021 09:12:00
DUPLA TFE - 25.08.2021 12.00-13:0020-08-2021 kl. 14:2620-08-2021 kl. 14:26
I forbindelse med release af v2.7 vil der være et servicevindue onsdag d. 25.08.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.
Releasen indeholder:
 • Nyt UI i aftalemodulet til at gøre brugeroplevelsen bedre og mere overskuelig
 • Nye felter på services årsopgørelse og forskudsopgørelse
 • Diverse bugs heriblandt paginering
20-08-2021 14:26:00
Hotfix 2.6.2 - Genstart af nye API services 7/7 kl.15:1007-07-2021 kl. 15:0507-07-2021 kl. 15:23

Genstartet 15:05-15:10 uden problemer

07-07-2021 15:05:00
DUPLA PROD- 29.06.2021 08.00-10:0022-06-2021 kl. 10:1429-06-2021 kl. 09:33

DUPLA PROD klarmeldes igen efter succesfuldt release. Servicevindue er afsluttet.

22-06-2021 10:14:00
DUPLA TFE - 16.06.2021 13.00-14:0015-06-2021 kl. 23:1016-06-2021 kl. 14:01

Deploy på TFE gik uden problemer.

15-06-2021 23:10:00
DUPLA TFE - 10.06.2021 12.00-13:0008-06-2021 kl. 11:5410-06-2021 kl. 12:44

Der deployed succesful til TFE og servicevinduet lukkes

08-06-2021 11:54:00
Alle services nede i produktion21-05-2021 kl. 08:3021-05-2021 kl. 08:45

Alle services er oppe igen.

21-05-2021 08:30:00
Produktion: Nye aftaler kan ikke processeres 21-05 til 31-0520-05-2021 kl. 14:4220-05-2021 kl. 14:42
Grundet en hasteopdatering fra workzone (dokumenthåndteringssystem), som bruges til at journalisere dataaftaler i DUPLA, vil det ikke være muligt at journalisere aftaler fra 21/5 til 31/5.
Nye aftaler kan derfor ikke påbegyndes og kørende sager skal opdateres manuelt efter 31/5.
Aftaler i process bliver ikke viderebehandlet i perioden, med mindre der er lavet en specifik aftale med dataudstillingen.
I tilfælde af akut behov kontakt venligst dataudstillingen på dataudstilling@ufst.dk.
20-05-2021 14:42:00
OpenShift patching 20.maj giver nedetid i DUPLA Produktion18-05-2021 kl. 16:2518-05-2021 kl. 16:25

OpenShift Produktion opdateres torsdag d. 20/5 fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Der vil være nedetid i DUPLA Prod, mens OpenShift patches og genstartes.

Nedetiden er kortvarig (genstartes 2 gange), men kan forekomme i hele tidsperioden. Vi anbefaler, at man flytter aktiviteter væk fra dette tidsrum.

Vi beklager de gener det måtte have.

18-05-2021 16:25:00
DUPLA TFE - Service vindue udvidet 12.05.2021 til 14:0012-05-2021 kl. 12:5312-05-2021 kl. 12:53

DUPLA TFE - Service vindue udvidet 12.05.2021 til 14:00

12-05-2021 12:53:00
DUPLA PROD: Skift af servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:1512-05-2021 kl. 08:5712-05-2021 kl. 08:57

DUPLA får nyt servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:15

Der forventes ikke nedetid i forbindelse med udrulningen.

Der er i den forbindelse ikke påkrævede handlinger eller konsekvenser for anvenderne af DUPLA.

12-05-2021 08:57:00
DUPLA TFE - 11.05.2021 14.00-15:0010-05-2021 kl. 12:0011-05-2021 kl. 15:13

Service vinduet er flyttet til 12.05.2021 kl. 12:00

10-05-2021 12:00:00
DUPLA TFE - Service vindue aflyst 11.05.202111-05-2021 kl. 15:1211-05-2021 kl. 15:12

Der er blevet identificeret nogle udfordringer med releasen som skal undersøges.

Derfor er dagens service vindue flyttet til i morgen 12.05.2021 kl 12.

11-05-2021 15:12:00
DUPLA TFE - 12.05.2021 12.00-13:0011-05-2021 kl. 15:1211-05-2021 kl. 15:12

I forbindelse med release af v2.5 vil der være et servicevindue d. 12.05.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.

Releasen indeholder:

Ny service, Kontrolregistreringer (DIPSY)
Nye felter til Årsopgørelse (SLUT) i DUPLA - 2 felter
Flere operationer - Digital Logbog tilkobling til DUPLA del1
Visual opdatering af aftalemodul
Fjernelse af statuskolonne i "alle gyldige dataudvekslingsaftaler" og "udløbne dataudvekslingsaftaler"
Diverse bugs

11-05-2021 15:12:00
TFE er i øjeblikket ikke tilgængeligt07-05-2021 kl. 09:0907-05-2021 kl. 10:40

TFE er oppe igen

07-05-2021 09:09:00
Årsopgørelse og Forskudsopgørelsen er nede06-05-2021 kl. 09:5406-05-2021 kl. 10:15

Så er den bagvedliggende database klar igen, og der kan hentes Årsopgørelser og Forskudsopgørelser igen.

06-05-2021 09:54:00
DUPLA PROD- Forskudsopgørelser 29.04.2021 09:00-13:0029-04-2021 kl. 09:0729-04-2021 kl. 09:07

Vi har identificeret et behov for at genindlæse data på forskudsservicen i produktion.

Denne proces er nu påbegyndt.

29-04-2021 09:07:00
Forskudsopgørelser: Fejl i SkattePligtPersonOmfangKode = 021-04-2021 kl. 14:4721-04-2021 kl. 14:47

Der er konstateret en fejl i data på servicen: forskudsopgørelser

SkattePligtPersonOmfangKode = 0 (fuld skattepligt) fremstår i data som <blank>

Fejlen er blevet rapporteret til systemejer.

Der er ikke nogen tidshorisont for udbedring af fejlen.

21-04-2021 14:47:00
Service vindue er nu afsluttet13-04-2021 kl. 09:3213-04-2021 kl. 09:32

Alle systemer er opdateret og melder klar.

13-04-2021 09:32:00
Servicevindue - DUPLA PROD- 13.04.2021 09:30-10:1513-04-2021 kl. 08:4913-04-2021 kl. 08:49

Grundet problemerne med årsopgørelsen forlænges servicevinduet til kl 10:15

Vi beklager endnu en gang for de gener som det forårsager og håber på jeres forståelse af situationen.

Vi melder ud så snart releasen er fuldført

13-04-2021 08:49:00
DUPLA PROD Årsopgørelse fejler12-04-2021 kl. 16:5513-04-2021 kl. 08:46

Fejlen på årsopgørelsen er nu løst.

Vi går nu i gang med service vinduet.

Vi beklager de gener som det må have forårsaget

12-04-2021 16:55:00
DUPLA PROD: Problemer med logningsservice11-04-2021 kl. 12:5912-04-2021 kl. 14:01

Logningsservicen er fikset og genstartet. Der skulle ikke længere være problemer

11-04-2021 12:59:00
DUPLA PROD: Aftaler med status "Kladde" slettes 13.04.202109-04-2021 kl. 07:5209-04-2021 kl. 07:52

Tirsdag d. 13. april opdaterer vi DUPLA til version 2.4.

I den forbindelse kommer vi til at slette alle kladder, der ikke er sendt til sagsbehandling i DUPLA produktion.

Hvis I har en kladde som I gerne vil beholde, bedes du inden 13/4 sende den til sagsbehandling.

Lige så snart den er sendt til sagsbehandling ændres status, hvorefter den ikke slettes.

Hvis du ikke kan nå at få kladden klar, kan du med fordel kopiere og gemme teksterne i et tekstdokument og oprette en ny aftale efter 2.4 er gået i luften.

Vi beklager eventuelle gener

09-04-2021 07:52:00
DUPLA PROD- 13.04.2021 08:00-09:3006-04-2021 kl. 16:1406-04-2021 kl. 16:14

I forbindelse med release af v2.4 vil der være et servicevindue d. 13.04.2021 på DUPLA PROD, kl. 08.00-09.30.

Releasen indeholder:

 • Ny service, Ligningssager (SkatLigning)
 • Ny service, Kontrolobservsationer (KINFO)
 • Angular opdatering
 • Dynamiske parametre
 • Ny logløsning
 • Diverse fejlrettelser
 • Nye felter for årsopgørelse
 • Nye felter for forskudsopgørelse
 • Aftale API med nye database migrations
 • Rydder op i duplikat felter & parametre
 • Fjerne kladder

Vi melder ud, så snart Releasen er live.

06-04-2021 16:14:00
DDUPLA TFE - 07-04-2021 Kl. 15.00-16.0026-03-2021 kl. 15:4626-03-2021 kl. 15:46

I forbindelse med release af v2.4.1 vil der være et servicevindue 07-04-2021 på DUPLA TFE, kl. 15.00-16.00.

Releasen indeholder:

 • Ligningssager (SkatLigning) med korrekt indsigtslogning
 • Kontrolobservsationer (KINFO) med korrekt indsigtslogning
 • Aftale API med nye database migrations
  • Rydder op i duplikat felter & parametre
  • Fjerne kladder
26-03-2021 15:46:00
TFE: Generisk aftale ID ændret for årsopgørelsen24-03-2021 kl. 18:1724-03-2021 kl. 18:17

I forbindelse med Release af version 2.4 er den generiske aftale for årsopgørelsen ændret.

Det betyder at hvis I benytter den generiske aftale skal Aftale ID ændres til: 123-aarsopgoerelser

24-03-2021 18:17:00
DUPLA TFE - 24.03.2021 15.00-16:0022-03-2021 kl. 11:1422-03-2021 kl. 11:14

I forbindelse med release af v2.4 vil der være et servicevindue
d. 24.03.2021 på DUPLA TFE, kl. 15.00-16.00.

Releasen indeholder:

 • Ny service, Ligningssager (SkatLigning)
 • Ny service, Kontrolobservsationer (KINFO)
 • Angular opdatering
 • Dynamiske parametre
 • Ny logløsning
 • Diverse fejlrettelser
 • Nye felter på årsopgørelse og forskudsservice
22-03-2021 11:14:00
DUPLA TFE - 23.03.2021 15.00-16:0019-03-2021 kl. 16:3722-03-2021 kl. 11:13

Service vinduet annulleres.

Service vindue flyttes til 24/3 samme tid.

Det bliver oprettet en ny driftlog til at repræsentere dette.

19-03-2021 16:37:00
Genstart af DUPLA PROD d. 17/3 kl. 16:00!17-03-2021 kl. 15:0317-03-2021 kl. 16:11

Genstart er færdig og forløb uden problemer.

17-03-2021 15:03:00
Forskudsservice i Produktion forventes ustabil 18/3-19/317-03-2021 kl. 12:0717-03-2021 kl. 12:07

Grundet performance test af Forskudsløsningen forventes der ustabil drift 18/3 09:00 - 19/3 16:00

I perioden kan forventes lange svartider samt eventuelle genstart af servicen.

Testen forventes IKKE at påvirke andre DUPLA services

17-03-2021 12:07:00
TFE: Forskudsservice ikke tilgængelig16-03-2021 kl. 10:3616-03-2021 kl. 13:16

Forskudsservicen er oppe igen på TFE.

16-03-2021 10:36:00
Ceptor Gateway oplever kortvarige periodiske udfald09-02-2021 kl. 12:0202-03-2021 kl. 18:30

Vi har foretaget flere opdateringer og rettelser af de løsningen og de omliggende forbindelser.

Vi oplever derfor ikke længere udfald.

09-02-2021 12:02:00
Genstart af DUPLA PROD d. 26/2 kl. 15:3026-02-2021 kl. 14:1726-02-2021 kl. 18:30

Genstart 15:30 forløb uden problemer

26-02-2021 14:17:00
Drift - Genstart af DUPLA PROD d. 15/2 kl. 16:3015-02-2021 kl. 15:5715-02-2021 kl. 16:32

Genstart gennemført

15-02-2021 15:57:00
Genstart af DUPLA TFE d. 15/2 kl. 15:3015-02-2021 kl. 15:1715-02-2021 kl. 15:17

I forbindelse med hotfix, genstarter vi DUPLA TFE d. 15/2 kl. 15:30

15-02-2021 15:17:00
Service vindue er nu afsluttet11-02-2021 kl. 08:5411-02-2021 kl. 08:54

Servicevinduet er nu afsluttet og release og hotfix er lagt i produktion

11-02-2021 08:54:00
Genstart af DUPLA PROD 10.02.2021 kl. 8:0009-02-2021 kl. 17:0610-02-2021 kl. 08:46

Hotfix er flyttet til i morgen 11.02.2021 kl 8:00

09-02-2021 17:06:00
DUPLA PROD - 11.02.2021 8:00-8:3009-02-2021 kl. 16:5709-02-2021 kl. 16:57
I forbindelse med et release 2.3 til DUPLA PROD hvor vi optimerer driftsstabilitet, vil der være et servicevindue på DUPLA Produktion torsdag den 11. februar fra kl. 08:00-08:30.
Klarmelding af servicevinduet meldes ud her på driftsloggen.
09-02-2021 16:57:00
TFE DUPLA er utilgængelig05-02-2021 kl. 13:5109-02-2021 kl. 14:03

Certifikatet er opdateret.

05-02-2021 13:51:00
Ceptor Gateway oplever kortvarige periodiske udfald09-02-2021 kl. 12:4409-02-2021 kl. 13:24

Dublet af nedenstående driftslog.

Derfor lukket.

09-02-2021 12:44:00
Forskudsopgørelses servicen er ikke tilgængelig 27-01-202127-01-2021 kl. 15:5227-01-2021 kl. 16:51

Forskudsopgørelsen er oppe igen.
Fejlen er nu rettet.
Fejlen er af teknisk karakter og har ikke haft indflydelse på de data, der er udstillet igennem DUPLA.

27-01-2021 15:52:00
DUPLA TFE - 26.01.202125-01-2021 kl. 08:4727-01-2021 kl. 10:12

Udfordringerne på DUPLA TFE momsservicen er nu løst.

25-01-2021 08:47:00
DUPLA aftalemodul har været utilgængelig til morgen27-01-2021 kl. 09:3327-01-2021 kl. 09:33

DUPLA aftalemodulet har været utilgængeligt til morgen.

Problemet er løst og aftalmodulet er igen tilgængeligt.

27-01-2021 09:33:00
DUPLA PROD - 26.01.202125-01-2021 kl. 12:5625-01-2021 kl. 12:56

I forbindelse med service- og sikkerhedsforbedringer vil der være et servicevindue d. 23.02.2021 på DUPLA, PROD, kl. 09.00-10.00.

25-01-2021 12:56:00
Diskvalifikationer og skat.dk login20-01-2021 kl. 12:0620-01-2021 kl. 12:06

Grundet arbejde med firewalls i UFTS regi, der skal foretages på lørdag fra kl 20.00 til senest søndag kl. 01.30, vil det i tidsrummet ikke være muligt at logge på skat.dk og det vil desuden ikke være muligt at hente oplysninger om diskvalifikationer via DUPLAs Diskvalifikationer-service.

Andre DUPLA services (årsopgørelse, forskud og MOMS) er ikke påvirket af arbejdet.

20-01-2021 12:06:00
Opdatering af databasen fra kl. 16.00 – 19.0020-01-2021 kl. 11:4720-01-2021 kl. 11:47

Der vil ikke være muligt at hente data via DUPLA, på fredag d. 22 januar mellem 16.00 &ndash; 19.00, grundet opdatering af databasen.

20-01-2021 11:47:00
Genstart af DUPLA PROD kl.1414-01-2021 kl. 11:4715-01-2021 kl. 11:13

Genstart af DUPLA PROD nu afsluttet.

14-01-2021 11:47:00
Genstart af DUPLA TFE kl.1314-01-2021 kl. 11:4814-01-2021 kl. 11:48

DUPLA PROD genstartes kl. 14 idag i forbindelse med håndtering af en performance-incident.

Vi beklager de gener det evt. måtte foresage.

14-01-2021 11:48:00
Nedetid på DUPLA PROD13-01-2021 kl. 15:2114-01-2021 kl. 09:17

Udfordringerne er nu afhjulpet.

 

13-01-2021 15:21:00
Servicevindue : SIQ opdateres fredag d. 15/1 kl13-01-2021 kl. 12:2113-01-2021 kl. 12:21

SIQ Prod miljø opdateres fredag d. 15/1 fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Der vil være nedetid i hele tidsrummet, mens IQ softwaren opdateres.

Da IQ er et multiplex setup skal både master og slaver være lukket ned når IQ softwaren opdateres.

 

13-01-2021 12:21:00
Servicevindue torsdag den 14. januar fra kl. 09:00-09:3013-01-2021 kl. 12:1313-01-2021 kl. 12:13
I forbindelse med et hotfix hvor vi optimerer performance målinger, vil der være et servicevindue på DUPLA Produktion torsdag den 14. januar fra kl. 09:00-09:30.
Klarmelding af servicevinduet meldes ud her på driftsloggen.
13-01-2021 12:13:00
Servicevindue til DUPLA TFE onsdag d. 13/01 kl. 15:00-15:3012-01-2021 kl. 20:2312-01-2021 kl. 20:23

I forbindelse med et hotfix hvor vi optimerer performance målinger, vil der være et servicevindue på DUPLA TFE onsdag den 13. januar fra kl. 15:00-15:30.

12-01-2021 20:23:00
TFE miljøet er utilgængelig fra 14.00-15.00 i dag.07-01-2021 kl. 08:1407-01-2021 kl. 08:14

TFE miljøet ikke er tilgængeligt imellem 14-15 i dag på grund af opdatering på databasen.

07-01-2021 08:14:00
Servicevindue DUPLA PRD 21/12 10:00-10:3020-12-2020 kl. 22:4320-12-2020 kl. 22:43

I forbindelse med mindre vedligehold er der behov for en genstart af DUPLA Produktion. Der kan derved opleves kort nedetid i tidsrummet 10:00-10:30 mandag d. 21/12 2020.

20-12-2020 22:43:00
Servicevindue til DUPLA PRD mandag d. 30/11 kl. 14:00-15:0027-11-2020 kl. 16:1127-11-2020 kl. 16:11

I forbindelse med en release af version 2.2 vil der være et servicevindue mandag d. 30 November 2020 fra kl. 14:00-15:00

Release notes:

 • L25 CPS nyt API
 • Forskudsopgoerlseberegningstidspunkt var ikke altid udfyldt for en gyldig forskudsopgørelse

27-11-2020 16:11:00
Servicevindue (TFE) 24/11-202019-11-2020 kl. 12:2224-11-2020 kl. 10:01

Klarmelding.


Servicevinduet ifm. releases af DUPLA 2.2 til TFE er nu afsluttet, som planlagt

19-11-2020 12:22:00
Servicevindue tirsdag 24/11-202019-11-2020 kl. 11:2124-11-2020 kl. 09:05

Klarmelding.

Servicevinduet ifm. releases af DUPLA 2.1 til produktion er nu afsluttet, som planlagt.

19-11-2020 11:21:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 16/11 kl. 12.00-12.3016-11-2020 kl. 21:3016-11-2020 kl. 21:32

Der er tale om d. 17/11 kl.12:00-12:30 og ikke som overskriften indikerer.

16-11-2020 21:30:00
Servicevindue på DUPLA d. 24.11.2020 (16:00-19:00)16-11-2020 kl. 12:4916-11-2020 kl. 12:49

Platformen som DUPLA kører på skal patches og DUPLA vil være utilgængelig 24.11.2020 16:00-19:00.

16-11-2020 12:49:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 10/11 kl. 11.30-12.0009-11-2020 kl. 15:0611-11-2020 kl. 12:37

Servicevinduet forløbet planmæssigt.

09-11-2020 15:06:00
Udfordringer med netværket29-10-2020 kl. 10:1029-10-2020 kl. 11:05

Normal drift er genetableret

29-10-2020 10:10:00
Nedetid på DCS - lørdag 31. okt. 20.00 t.o.m. 1. nov. 06.0020-10-2020 kl. 17:3520-10-2020 kl. 17:35

Lørdag den 31. oktober, mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00, er der varslet nedetid på Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS), som er nødvendig for at en række af Skatteforvaltningens systemer kan tilgås, herunder DUPLA.

Det medfører, at DUPLA vil opleve nedetid, mens den varslede change står på.  

Det skyldes, at UFST&rsquo;s Prod Mainframe omlægges pga. af ændring i licenspolitik på Mainrame, hvilket giver mulighed for:

 • Øget stabilitet
 • Nye muligheder til styring af web integrationer uden begrænsninger af fælles sysplex
 • Kapacitetsstyring uafhængigt af andre kunder
 • Simplere drift
 • Nye sikkerheds muligheder

Hvis alt forløber som forventet vil alle systemer (inkl. DUPLA) være oppe igen senest kl. 02:00.

Det er således en change, der kommer til at berøre en lang række af Skatteforavltningens systemer og desværre også DUPLA.

DUPLA opforderer derfor til, at der planlægges udenom dette tidsrum i forhold til at benytte DUPLA.

Derudover bemærkes det, at da nedetiden ligger i en weekend, kan DUPLA supporten ikke svarer på henvendelser før efterfølgende mandag kl.08.00.

Vi beklager ulejligheden.

20-10-2020 17:35:00
TFE DUPLA er utilgængelig23-09-2020 kl. 09:1423-09-2020 kl. 09:30

TFE er i luften igen.

23-09-2020 09:14:00
OpenShift prod patching til 3.11.24807-09-2020 kl. 08:0911-09-2020 kl. 09:20

Afsluttet som forventet

07-09-2020 08:09:00
Forlængede svartider på DUPLA21-08-2020 kl. 13:0425-08-2020 kl. 15:39

De driftsmæssige udfordringer er nu løst.

21-08-2020 13:04:00
Indrapportering af incidents25-08-2020 kl. 08:0025-08-2020 kl. 08:00

Hvis der opleves lange svartider eller timeout på DUPLA, i forbindelse med de tidligere udmeldte driftsfortyrrelser, er det en stor hjælp for DUPLA teamet, at de bliver indmeldt via den gældende procedure.

Incidents skal indrapporteres på telefon 7238 9696 eller som beskrevet på DUPLA SharePoint

25-08-2020 08:00:00
Servicevindue 21/08-2020 kl. 07.0020-08-2020 kl. 12:5820-08-2020 kl. 12:58

I forbindelse med intern fejlsøgning vil der være et servicevindue fredag morgen kl. 07.00, som forventes at vare ca. 10 min.

Der skal laves et deploy af DUPLA, som retter en security token og genstarter ceptor gatewayen, hvilket betyder at alle aktive sessioner bliver smidt af.

20-08-2020 12:58:00
Ryd browserdata ved indgåelse af nye DUPLA aftaler19-08-2020 kl. 10:2719-08-2020 kl. 10:27

Det anbefales at browserdata ryddes, hvis der oprettes nye aftaler i DUPLA aftalemodulet. Dette sikrer, at man bliver præsenteret for al tilgængelig funktionalitet i brugergrænsefladen og ikke en forældet version, der er gemt i browseren.

Det anbefales desuden at aftalemodulet tilgås via Chrome, Firefox eller lignende, da aftalemodulet ikke fungerer i Explorer.

19-08-2020 10:27:00
DUPLA driftslog er nu oppe igen18-08-2020 kl. 10:2418-08-2020 kl. 10:25

RSS feed kan dog stadig opleves ustabil

18-08-2020 10:24:00
Servicevindue DUPLA TFE d. 17/8 kl. 12:00-12:3017-08-2020 kl. 06:5618-08-2020 kl. 10:18

Servicevinduet blev afsluttet som planlagt.

17-08-2020 06:56:00
Servicevindue DUPLA PROD 18/8 kl. 8.00-9.3007-08-2020 kl. 21:4418-08-2020 kl. 10:17

Planlagte servicevindue er nu succesfuldt afsluttet.

07-08-2020 21:44:00
Servicevindue DUPLA TFE d. 17/8 kl. 12:00-12:3017-08-2020 kl. 07:5217-08-2020 kl. 07:52

I forbindelse med en fejlrettelse af Forskud Service samt en fejlrettelse af virusscanner, vil der være et servicevindue på TFE i dag mandag d. 17. august fra kl. 12:00-12:30.

17-08-2020 07:52:00
Servicevindue Workzone 18/8 kl. 17-2314-08-2020 kl. 14:1714-08-2020 kl. 14:17

I forbindelse med et servicevindue på Workzone, som er et begvedliggende journaliseringssystem DUPLA benytter, vil det tirsdag d.18/08 2020 kl. 17-23 ikke være muligt at indsende nye DUPLA aftaler til behandling. 

Det påvirker ikke resten af DUPLA
14-08-2020 14:17:00
Servicevindue til DUPLA PROD d. 11/8 kl. 8.00-9.0031-07-2020 kl. 10:1007-08-2020 kl. 19:38

Servicevindue DUPLA PROD d. 11/8 kl. 8.00-9.00 er aflyst og kombineres med et andet større d. 18/8, som bliver udmeldt snarest.

31-07-2020 10:10:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 23/7 kl. 9-1019-07-2020 kl. 23:3819-07-2020 kl. 23:38

I forbindelse med en opdatering af Forskud Service (ændring af inputparameter ForskudsopgørelseKørselsDato til ForskudsopgørelseGyldigTidspunkt), vil der være et servicevindue på TFE torsdag d. 23. juli fra kl. 9:00-10:00.

19-07-2020 23:38:00
DUPLA er utilgængelig10-07-2020 kl. 08:3614-07-2020 kl. 13:28

Problemet er løst og DUPLA er tilgængeligt igen.

10-07-2020 08:36:00
DUPLA er oppe igen10-07-2020 kl. 10:4310-07-2020 kl. 10:43

DUPLA er oppe igen

10-07-2020 10:43:00
Servicevindue DUPLA PRD 16/7 16:30-19:0007-07-2020 kl. 14:5407-07-2020 kl. 14:54
Grundet patching af OpenShift kan der forekommer nedetid på produktionsmiljøet i perioden d. 16. juli 2020 kl. 16:30-19:00.
 • Operativsystemet patches og genstartes
 • OpenShift patches og genstartes

Den reelle nedetid, er så længe det tager for systemet at stoppe og starte op igen af to omgange.

07-07-2020 14:54:00
Denne driftslog er nu live03-07-2020 kl. 12:4503-07-2020 kl. 12:45

Denne driftslog er nu live. Dette betyder, at den gamle driftslog for Dataudvekslingsplatformen er arkiveret.

Driftsinformation og nyt vedrørende driften for Dataudvekslingsplatformen vil fremover kun blive vist på denne driftslog.

03-07-2020 12:45:00