På denne side kan du se alle informationer for Dataudvekslingsplatformen

Problemer med at kopiere gamle aftaler29-09-2022 kl. 08:4129-09-2022 kl. 08:41

Grundet en teknisk omlægning bliver felter ikke kopieret med over i en ny aftale når denne kopieres.

Dvs kun parametre, lovhjemmel og anden information medtages.

Dette gælder for TFE aftaler oprettet før 1/6 2022 og 29/8 i produktion.

Vi er ved at undersøge om vi kan ændre dette, så alle aftaler kan kopieres fuldt.

29-09-2022 08:41:00
Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 – opfølgning.24-08-2022 kl. 08:3924-08-2022 kl. 08:39

Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 – opfølgning.

Som udmeldt på DUPLA driftslog d. 29 april forestår en udskiftning af DUPLAs gateway.
Denne udskiftning medfører breaking changes.

Dokumentation, henvendt til API-anvender, omkring den nye metode tilgås via DUPLA Sharepoint, under vejledning - "BC1122 - Info for API-anvendere 220804.pdf", samt ”BC1122 – Info for API-anvender-Billetautomat v32-20220804105907.pdf”

Den nye kaldemetode understøttes pr 1/9 både af TFE og Prod. miljøerne

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk


Tidslinje for fremtidige aktiviteter:

1. September
Ny gateway tilgængelig i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres

24-08-2022 08:39:00
DUPLA ustabilitet fra 16/8 kl. 17 til 17/8 kl. 0917-08-2022 kl. 10:3517-08-2022 kl. 10:35

Grundet sikkerhedspatching af servere der udløste bagvedliggende problemer har DUPLA været utilgængelig/ustabil i periode 16/8 ca. kl 17 og til 17/8 ca. kl. 09

17-08-2022 10:35:00
Opdateret dokumentation til ny adgangsmetode på Sharepoint04-08-2022 kl. 11:1404-08-2022 kl. 11:14

Der er lagt opdateret dokumentation for ny adgangsmetode til Dataanvendere.

Bemærk at der er en ændring til billetautomat path og tilføjet produktionsurl til samme.

Den ændrede path resulterer i at allerede testede integrationer til gammel path vil fejle.

Vi beklager ulejligheden.

God fornøjelse

04-08-2022 11:14:00
Nedetid på tre API'er mandag 8/8-2022 fra 17-18:3002-08-2022 kl. 15:2302-08-2022 kl. 15:23

Følgende API'er vil være utilgængelige mandag 8/8-2022 fra 17:00 - 18:30

* Årsopgørelse

* Forskudsopgørelse

* Momsangivelser

02-08-2022 15:23:00
TFE potentielt ustabil 2(8-2022 fra 16-2202-08-2022 kl. 15:1402-08-2022 kl. 15:14

Grundet sikkerhedsopdatering af cluster kan der være periode med nedetid af TFE imellem 16-22

02-08-2022 15:14:00
Ny metode til at kalde DUPLA - opdateret dokumentation27-06-2022 kl. 09:2527-06-2022 kl. 09:25

Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 - Dokumentation vedr. Billetautomaten nu tilgængelig.

Som udmeldt på DUPLA driftslog d. 29 april forestår en udskiftning af DUPLAs gateway.
Denne udskiftning medfører breaking changes.

Dokumentation omkring den nye metode er opdateret med information omkring Billetautomaten, der udsteder Jason Web Token.

Dokumenterne tilgås via DUPLA Sharepoint, under vejledning:

"BC1122 - Info for API-anvendere.pdf"

"BC1122 - Vejledning til nyt adgangsmønster for anvendere.pdf" 

TFE understøtter allerede nu den nye kaldemetode.

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk


Tidslinje for fremtidige aktiviteter:

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres

27-06-2022 09:25:00
Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 - Dokumentation07-06-2022 kl. 13:2407-06-2022 kl. 13:24

Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 2022 - Dokumentation nu tilgængelig.

Som udmeldt på DUPLA driftslog d. 29 april forestår en udskiftning af DUPLAs gateway.
Denne udskiftning medfører breaking changes.

Dokumentation omkring den nye metode er nu tilgængelig og tilgås via DUPLA Sharepoint, under vejledning - "BC1122 - Info for API-anvendere.pdf"

TFE understøtter allerede nu den nye kaldemetode.

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk


Tidslinje for fremtidige aktiviteter:

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres

07-06-2022 13:24:00
Ny metode til at kalde DUPLA pr. 01/11 202229-04-2022 kl. 09:2429-04-2022 kl. 09:24

DUPLA opdatering medfører ”breaking changes”

DUPLA er Skatteforvaltningens generiske dataudvekslingsplatform. For at kunne
imødekomme de øgede krav og behov fra et stadigt stigende antal anvendere er det
nødvendigt løbende at opdatere platformen og den omkringliggende infrastruktur. Med
henblik på at skabe et mere fleksibelt fremtidssikret produkt er centrale elementer derfor
blevet gentænkt og redesignet, og det nye design er allerede nu ved at blive
implementeret.
Det opdaterede design indebærer bl.a. en udskiftning af platformens gateway,
hvilket primært betyder en ændring i den måde som platformens brugere, dataaftagere
såvel som dataleverandører, skal kommunikere med platformen.
For at give et indtryk af omfanget skitseres i nærværende materiale de tilpasninger, som
hhv. dataaftager og API-leverandør forventes at skulle gennemføre i forbindelse med den
kommende opdatering. 

Tidslinje:
1. Juni
Dokumentation færdig samt mulighed for at tilgå ny gateway i testmiljø

1. September
Release af ny gateway i prod miljø

1. November
Gammel gateway termineres


Mere information kan findes på DUPLA Sharepoint under vejledning - "BC1122- Ny metode til at kalde DUPLA"

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til Dataudstilling@ufst.dk

29-04-2022 09:24:00
Mulige driftforstyrrelser 15/1 20:30 - 22:3012-01-2022 kl. 15:2512-01-2022 kl. 15:25

Grundet ændring/opdatering af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS) kan DUPLA være ustabil/utilgængelig fra lørdag 15/1 kl. 20:30 indtil søndag 16/1 kl. 06:00. 

Der vil være nedetid i tidsrummet 20:30 til 22:30 lørdag 15/1

12-01-2022 15:25:00
Manglende kørsel af 2022 forskudsopgørelser 17/11 202102-12-2021 kl. 14:1502-12-2021 kl. 14:15

Det er blevet konstateret at filen med forskudsopgørelser for indkomståret 2022 fra 17/11 ikke var blevet processeret.

Fejlen er blevet rettet per 1/12 2021.

Fejlen har ikke haft betydning for forskudopgørelser for 2021.

02-12-2021 14:15:00
Produktion: Nye aftaler kan ikke processeres 21-05 til 31-0520-05-2021 kl. 14:4220-05-2021 kl. 14:42
Grundet en hasteopdatering fra workzone (dokumenthåndteringssystem), som bruges til at journalisere dataaftaler i DUPLA, vil det ikke være muligt at journalisere aftaler fra 21/5 til 31/5.
Nye aftaler kan derfor ikke påbegyndes og kørende sager skal opdateres manuelt efter 31/5.
Aftaler i process bliver ikke viderebehandlet i perioden, med mindre der er lavet en specifik aftale med dataudstillingen.
I tilfælde af akut behov kontakt venligst dataudstillingen på dataudstilling@ufst.dk.
20-05-2021 14:42:00
DUPLA PROD: Skift af servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:1512-05-2021 kl. 08:5712-05-2021 kl. 08:57

DUPLA får nyt servercertifikat 12.05.2021 kl. 16:15

Der forventes ikke nedetid i forbindelse med udrulningen.

Der er i den forbindelse ikke påkrævede handlinger eller konsekvenser for anvenderne af DUPLA.

12-05-2021 08:57:00
Forskudsopgørelser: Fejl i SkattePligtPersonOmfangKode = 021-04-2021 kl. 14:4721-04-2021 kl. 14:47

Der er konstateret en fejl i data på servicen: forskudsopgørelser

SkattePligtPersonOmfangKode = 0 (fuld skattepligt) fremstår i data som <blank>

Fejlen er blevet rapporteret til systemejer.

Der er ikke nogen tidshorisont for udbedring af fejlen.

21-04-2021 14:47:00
DUPLA PROD: Aftaler med status "Kladde" slettes 13.04.202109-04-2021 kl. 07:5209-04-2021 kl. 07:52

Tirsdag d. 13. april opdaterer vi DUPLA til version 2.4.

I den forbindelse kommer vi til at slette alle kladder, der ikke er sendt til sagsbehandling i DUPLA produktion.

Hvis I har en kladde som I gerne vil beholde, bedes du inden 13/4 sende den til sagsbehandling.

Lige så snart den er sendt til sagsbehandling ændres status, hvorefter den ikke slettes.

Hvis du ikke kan nå at få kladden klar, kan du med fordel kopiere og gemme teksterne i et tekstdokument og oprette en ny aftale efter 2.4 er gået i luften.

Vi beklager eventuelle gener

09-04-2021 07:52:00
TFE: Generisk aftale ID ændret for årsopgørelsen24-03-2021 kl. 18:1724-03-2021 kl. 18:17

I forbindelse med Release af version 2.4 er den generiske aftale for årsopgørelsen ændret.

Det betyder at hvis I benytter den generiske aftale skal Aftale ID ændres til: 123-aarsopgoerelser

24-03-2021 18:17:00
TFE miljøet er utilgængelig fra 14.00-15.00 i dag.07-01-2021 kl. 08:1407-01-2021 kl. 08:14

TFE miljøet ikke er tilgængeligt imellem 14-15 i dag på grund af opdatering på databasen.

07-01-2021 08:14:00
Nedetid på DCS - lørdag 31. okt. 20.00 t.o.m. 1. nov. 06.0020-10-2020 kl. 17:3520-10-2020 kl. 17:35

Lørdag den 31. oktober, mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00, er der varslet nedetid på Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS), som er nødvendig for at en række af Skatteforvaltningens systemer kan tilgås, herunder DUPLA.

Det medfører, at DUPLA vil opleve nedetid, mens den varslede change står på.  

Det skyldes, at UFST&rsquo;s Prod Mainframe omlægges pga. af ændring i licenspolitik på Mainrame, hvilket giver mulighed for:

  • Øget stabilitet
  • Nye muligheder til styring af web integrationer uden begrænsninger af fælles sysplex
  • Kapacitetsstyring uafhængigt af andre kunder
  • Simplere drift
  • Nye sikkerheds muligheder

Hvis alt forløber som forventet vil alle systemer (inkl. DUPLA) være oppe igen senest kl. 02:00.

Det er således en change, der kommer til at berøre en lang række af Skatteforavltningens systemer og desværre også DUPLA.

DUPLA opforderer derfor til, at der planlægges udenom dette tidsrum i forhold til at benytte DUPLA.

Derudover bemærkes det, at da nedetiden ligger i en weekend, kan DUPLA supporten ikke svarer på henvendelser før efterfølgende mandag kl.08.00.

Vi beklager ulejligheden.

20-10-2020 17:35:00
Indrapportering af incidents25-08-2020 kl. 08:0025-08-2020 kl. 08:00

Hvis der opleves lange svartider eller timeout på DUPLA, i forbindelse med de tidligere udmeldte driftsfortyrrelser, er det en stor hjælp for DUPLA teamet, at de bliver indmeldt via den gældende procedure.

Incidents skal indrapporteres på telefon 7238 9696 eller som beskrevet på DUPLA SharePoint

25-08-2020 08:00:00
Ryd browserdata ved indgåelse af nye DUPLA aftaler19-08-2020 kl. 10:2719-08-2020 kl. 10:27

Det anbefales at browserdata ryddes, hvis der oprettes nye aftaler i DUPLA aftalemodulet. Dette sikrer, at man bliver præsenteret for al tilgængelig funktionalitet i brugergrænsefladen og ikke en forældet version, der er gemt i browseren.

Det anbefales desuden at aftalemodulet tilgås via Chrome, Firefox eller lignende, da aftalemodulet ikke fungerer i Explorer.

19-08-2020 10:27:00
DUPLA driftslog er nu oppe igen18-08-2020 kl. 10:2418-08-2020 kl. 10:25

RSS feed kan dog stadig opleves ustabil

18-08-2020 10:24:00
Denne driftslog er nu live03-07-2020 kl. 12:4503-07-2020 kl. 12:45

Denne driftslog er nu live. Dette betyder, at den gamle driftslog for Dataudvekslingsplatformen er arkiveret.

Driftsinformation og nyt vedrørende driften for Dataudvekslingsplatformen vil fremover kun blive vist på denne driftslog.

03-07-2020 12:45:00