På denne side kan du se alle servicevinduer for Dataudvekslingsplatformen

Servicevindue (TFE og Prod) d. 27/9 kl. 8 - 921-09-2022 kl. 15:0821-09-2022 kl. 15:08

Servicevindue (TFE og Prod) d. 27/9 kl. 8 - 9 grundet DUPLA release 3.6

Der kan forventes enkelte udfald af sekunder til minutters varighed inden for servicevinduet.

Trafikstyring

Med trafikstyring bliver det muligt at begrænse trafikken per API ved at sætte en begrænsning på antallet af skattesubjekter i en forespørgsel i visse tidsrum. Begrænsningerne (blokering af batch-kald imellem 08-16) vil først blive introduceret med næste release 25/10. 

Rettelser i aftalemodul frontend

 • Der er blevet tilføjet en counter på oversigtsiderne i aftalemodulet for at kunne skabe et hurtigt overblik over aftaler.
 • Der er blevet tilføjet kolonne med aftale-id på oversigtsiderne i aftalemodulet, og tabeller er gjort bredere.
 • Det er blevet gjort tydligere at man kan kopiere en eksisterende dataudvekslingsaftale.
 • Der er blevet ændret i ordlyden så "Juridisk aftale" nu hedder "Rammer for aftalen".

Ny service

Konkurskarantæneregister

Andet

Der er lavet mindre fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer.

Ny gateway er operationel og der lukkes forsat for den gamle gateway d. 01/11 2022. 

Dokumentation omkring den nye metode tilgås via DUPLA Sharepoint, under vejledning - "BC1122 - Info for API-anvendere 220804.pdf", samt BC1122 Info for API-anvender-Billetautomat v32-20220804105907.pdf

Den nye kaldemetode understøttes pr 1/9 både af TFE og prod miljøer.

Såfremt I ikke har adgang til DUPLAs SharePoint bedes I sende en mail til dataudstilling@ufst.dk


Tidslinje for aktiviteter:

september 2022
Ny gateway tilgængelig i prod miljø

1.  november 2022
Gammel gateway termineres

21-09-2022 15:08:00
Rettelse: Release 3.5 kommer d. 30/8, og ikke d. 30/929-08-2022 kl. 10:1729-08-2022 kl. 10:17

Rettelse: Release 3.5 kommer d. 30/8, og ikke d. 30/9, som ellers udmeldt. Vi beklager fejlen.

29-08-2022 10:17:00
Servicevindue d. 30/9 kl. 8 - 9 pga. release 3.524-08-2022 kl. 08:4124-08-2022 kl. 08:41

Servicevindue (TFE og Prod) d. 30/9 kl. 8 - 9 pga. release 3.5

Der kan forventes enkelte udfald af sekunder til minutters varighed inden for servicevinduet.

Indhold

Generelt:

 • Release af ny gateway i prod.: Planmæssig release af ny gateway til prod. Der vil være paralleldrift med den gamle indtil den termineres d. 1/11
 • Feltminimering optionelt: Det er nu muligt at udstille API’er uden feltminimering til services med standardrespons, hvor anvender ikke har mulighed for at vælge returfelter.
 • Versionering af API: Platformen kan nu udstille flere versioner af samme API, og det vil fremover i forbindelse med etablering af dataudvekslingsaftaler være optionelt hvilken version man vælger at benytte.
 • Servicekatalog optimeret: Servicekataloget er gjort mere brugervenligt da det nu indeholder mulighed for at se hvilke data der er tilgængelige fra en service

Dataservices:

 • ingen nye dataservices

Fixes:

 • Ud over ovenstående vil indeholder releasen div. mindre fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer.
24-08-2022 08:41:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 28/6 pga. Release 3.427-06-2022 kl. 10:4227-06-2022 kl. 10:42

Servicevindue (TFE og Prod) d. 28/6 kl. 8 - 9 pga. release 3.4

Der kan forventes enkelte udfald af sekunder til minutters varighed inden for servicevinduet.

Indhold:

Mindre fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer.

27-06-2022 10:42:00
DUPLA prod er utilgængelig 14/6 16:00 - 20:0014-06-2022 kl. 16:2914-06-2022 kl. 16:29

Grundet patching af Openshift cluster er DUPLA utilgængelig, potentielt i hele tidsrummet 16:00 - 20:00

14-06-2022 16:29:00
Ligningssager PROD utilgængelig fra 1/7 17:00 til 3/703-06-2022 kl. 14:4603-06-2022 kl. 14:46

Grundet opgradering af bagvedliggende database er ligningssager service nede fra 1/7 kl. 17:00 til 3/7

03-06-2022 14:46:00
TFE ligningssager er nede pga opgradering af database03-06-2022 kl. 14:4403-06-2022 kl. 14:44

Grundet opgradering af den bagvedliggende database er Ligningssager på TFE utilgængeligt indtil den 7/6

03-06-2022 14:44:00
Årsopgørelser,forskudsopgørelse,momsangivelser 1/6 16-18:3001-06-2022 kl. 12:1401-06-2022 kl. 12:14

Grundet servicevindue på databaseserverne vil følgende services være utilgængelige i dag 1/6 2022 fra 16:05-18:30

Påvirket services:

 • Årsopgørelser
 • Forskudsopgørelse
 • Momsangivelser

Vi beklager den sene udmelding

01-06-2022 12:14:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 1/6 kl. 7-8 pga. release 3.325-05-2022 kl. 20:3625-05-2022 kl. 20:36

Servicevindue (TFE og Prod) d. 1/6 kl. 7-8 grundet release 3.3

Der kan forventes enkelte udfald af sekunder til minutters varighed inden for servicevinduet.

Indhold

Ny struktur af feltnavne i aftalemodul i TFE
DUPLA ændrer strukturen for, hvordan felter i aftalerne organiseres og navngives. Dette gøres for, at feltnavne og struktur på sigt kan standardiseres på tværs af alle services.

Udrulningen til TFE sker tirsdag 31/5. Som konsekvens af reorganiseringen vil alle aftaler i "Kladde" tilstand miste de valgte felter. Det er kun aftaler i "Kladde" der berøres. Så snart en aftale er sendt til sagsbehandling hos Skatteforvaltningen, vil strukturen være gemt i en stabil tilstand, som vil tage højde for ændringerne.

Derfor bedes I som minimum at indsende aftaler til sagsbehandling, såfremt aftalen ønskes gemt med de gamle felter. Ellers vil det være nødvendigt at vælge felter igen.

Ændringen har ingen indflydelse for eksisterende aftaler og integrationer.

Ændringen forventes implementeret på prod. d. 28. juni. Her vil de samme forhold gælde for aftaler i kladde-tilstand.

25-05-2022 20:36:00
Opdatering af servercertifikat 16/5 kl . 7-812-05-2022 kl. 14:4812-05-2022 kl. 14:48

Mandag 16/5 kl 7-8 fornyr vi DUPLA's servercertifikat.

Dette vil betyde at DUPLA i perioden genstarter et par gange.

En genstart giver et par sekunders nedetid.

Derfor vil brugere med enkeltopslag ikke opleve forstyrrelser, hvorimod batchjobs kan blive kortvarrigt berørt.

Derfor anbefaler vi at flytte eventuelle planlagte batchjob til perioden før servicevinduet.

12-05-2022 14:48:00
Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-2004-05-2022 kl. 10:5104-05-2022 kl. 10:51

Servicevindue (Dataservice: DIAS) d. 4/5 i tidsrummet 17-20

Årsag: fejlrettelser

04-05-2022 10:51:00
Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.225-04-2022 kl. 12:2525-04-2022 kl. 12:25

Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.2 - Forvent korte sporadiske udfald

Indhold

Generelt

- Enkelte forbedringer mhp. øget systemperformance

Opdaterede dataservices

Nye felter på årsopgørelsen:

 • BeregnetKapitalIndkomstOverskydende - "Overskyende kapitalindkomst"

 • TopskatGrundlagTotalBeløb - "Dataelementet består af: TopskatGrundlagBeløb + BeregnetKapitalIndkomstOverskydende"
 • CORAngivelseAfgiftberigtigetAktielønBeløb - "Værdi af afgiftsberigtiget aktieløn (Rubrik 65)"
 • FordringStatus - "Status viser om en fordring er opkrævet"
 • HædersGaverBeløb - "HÆDERSGAVER felt 256"
 • BeregnetForskerIndkomstTotal - "Samlet beregnet forsker indkomst."
 • JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseForskerBeløb - "Forsker jubilæums og fratrædelsesgodtgørelse paragraf 7U"
 • UdskrivningDato - "Angiver den dato, dokumentet udskrevet\r\n"
 • EnkeKode - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeløb - ""Der er indført genbeskatning af investorfradrag, hvis borgeren sælger de aktier der er investeret i virksomheden inden for 3 år. \r\nBeskatningen svarer til den beskatning, der kendes fra Ophævelse af etableringskonto.",
 • OphørtEtableringskontoIndskudFør2002 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • LigningsmæssigtFradragUdenlandskVirksomhedBeløb - "Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk virksomhed"

 • OphørtEtableringskontoIndskudEfter2001 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog

Fixes:

- Diverse bugs

25-04-2022 12:25:00
Hotfix på service Kontroloplysninger i dag 050422 kl 14:0005-04-2022 kl. 13:2405-04-2022 kl. 13:24

Introduktion af feltfiltrering på grupperne 21, 22 , 41 og 63

Eksempelvis skal der nu tages stilling til Kontingenttype i indeks 4100200 ved etableringen af aftalen.

Introduktionen har indflydelse på aftalemodulet og alle eksisterende aftaler, der gør brug af gruppe 21, 22, 41 eller 63, skal derfor reetableres.

Integrationer mod servicen skal ikke ændres ud over nyt aftaleID.

05-04-2022 13:24:00
Servicevindue d. 22/3. kl. 7 – 8 pga. Release 3.115-03-2022 kl. 11:0415-03-2022 kl. 11:04

Servicevindue (TFE og Prod) d. 22/3 kl. 7-8 pga. Release 3.1 - Forvent sporadiske korte udfald

Indhold:

Generelt

- Div. sikkerhedsopdateringer

Opdaterede dataservices

- Årsopgørelse - Nyt felt: EjendomRentekorrektionBeløb Beskrivelse: Rentekorrektion ved udlejning til nærtstående felt 028

Fixes:

- Diverse bugs

15-03-2022 11:04:00
Servicevindue d. 22/2 kl. 7 – 8: Release 3.018-02-2022 kl. 09:3318-02-2022 kl. 09:33

Servicevindue (TFE og Prod) d. 22/2 kl. 7-8 pga. Release 3.0

 

Nye dataservices:

- Virksomhedsstatus

- Virksomhedspligter

 

Opdaterede dataservices

- Forskud (Nye felter)

- Årsopgørelse (Nye felter)

- R75 (dataklassifikation)

- R75 (ny operation - R75S)

- Kontrolregistreringer (ny operation)

 

Fixes:

- Diverse bugs

18-02-2022 09:33:00
DUPLA Prod: Service 9/2 Årsopgørelse, Forskud og Moms07-02-2022 kl. 12:1308-02-2022 kl. 13:11

Servicevinduet er flyttet til 16-18, for at sikre drift i SLA perioden.

Derfor:

Der er service på vores databaseserver 9/2 16-18

Dette omfatter følgende DUPLA-services:
Årsopgørelse
Moms
Forskudsopgørelse

Nedetiden forventes at være den fulde periode.

07-02-2022 12:13:00
DUPLA TFE + PROD 21/12 08:00 - 09:3017-12-2021 kl. 18:1217-12-2021 kl. 18:12

Servicevindue på DUPLA TFE + PROD tirsdag  21/12 08:00 - 09:30

Følgende services kan have en kort afbrydelse under opgradering til DUPLA 2.9.1

 • Forskud
 • Årsopgørelse

Opgradering til DUPLA 2.9.1 indholder nye felter til disse to services

17-12-2021 18:12:00
DUPLA services 9/12 2021 16:00-17:30 på 3 services08-12-2021 kl. 13:5208-12-2021 kl. 13:52

Der skal udføres test af nyt setup hvorfor BASE og DMSA vil være ustabil i omtalte periode.

Forventes kørende igen  Kl. 17.30  Endelig udmelding sendes som altid.


Services opfattet af testen er endnu en gang:

 • Årsopgørelse
 • Forskudsopgørelse
 • Momsangivelser
08-12-2021 13:52:00
DUPLA services 2/12 2021 17:30-18:30 på 3 services02-12-2021 kl. 14:1902-12-2021 kl. 14:19

Databaseserverne til nedenstående 3 services skal kritisk opdateres.

Derfor er der indført et nødservicevindue i dag 2/12 2021 17:30-18:30

 • Årsopgørelser
 • Forskudsopgørelser
 • Momsangivelser

Dette påvirker både PROD og TFE for de benævnte services

02-12-2021 14:19:00
Servicevindue d. 30/11 kl. 8 – 9:30: Release 2.9.026-11-2021 kl. 11:1830-11-2021 kl. 09:44

Produktionssætningen er succesfuldt gennemført, og alle systemer kører som forventet

26-11-2021 11:18:00
Fredag d. 19 kl. 16.00 til mandag d. 22 kl. 08:0004-11-2021 kl. 14:3705-11-2021 kl. 11:55

Det drejer sig om de 3 services:

Årsopgørelser

Forskudsopgørelser

Momsangivelser

Alle andre services er ikke berørt

04-11-2021 14:37:00
OpenShift patch 26. oktober giver nedetid i DUPLA Produktion25-10-2021 kl. 00:0027-10-2021 kl. 10:38

Der var i går aftes og i nat problemer med at få alle dataservices op og virke.

Følgende dataservices har vist sig stadigvæk at have problemer med at virke:

 • forskudsopgoerelser
 • kontrolregistreringer

Vi regner med at disse kommer til at virke igen snarest - næste melding senest kl. 12.00

Vi beklager hvis dette har været til gene.

25-10-2021 00:00:00
DUPLA PROD- 28.10.2021 08.00-09:3022-10-2021 kl. 14:3722-10-2021 kl. 14:37

I forbindelse med release af v2.8 og 2.8.1 vil der være et servicevindue d. 28.10.2021 på DUPLA produktions miljø, kl.08.00-09:30.

Releasen indeholder:

 • Nyt Modul: Underretningspligten
 • Ny Service: R75 (Personkontroloplysninger)
 • Ny Service: Digital Logbog (Logbog)
 • Ny Service: Pere (Pensionrettigheder)
 • Mindre bugs
 • 2.8.1 - Nye felter på forskud angående Kapitalindkomst

22-10-2021 14:37:00
DUPLA TFE - 12.10.2021 13.00-14:0011-10-2021 kl. 11:3611-10-2021 kl. 11:36

I forbindelse med release v2.8 vil der være et servicevindue d. 12.10.2021 på DUPLA TFE kl. 13.00-14.00.

Releasen indeholder:

 • Nyt Modul: Underretningspligten
 • Ny Service: R75 (Personkontroloplysninger)
 • Ny Service: Digital Logbog (Logbog)
 • Ny Service: Pere (Pensionrettigheder)
 • Mindre bugs

Vi beklager den sene udmelding - der har været tekniske problemer med vores Driftslog siden sidste uge og det er først kommet op i dag.


11-10-2021 11:36:00
DUPLA PROD - 21.09.2021 08.00-09:3014-09-2021 kl. 23:0921-09-2021 kl. 09:08

Vi er færdige med at release 2.7 og har inkluderet hotfixes fra 2.7.1 og 2.7.2 og der kommer ikke flere forstyrelser.

Fortsat god dag.

14-09-2021 23:09:00
DUPLA TFE - 14.09.2021 12.00-13:0013-09-2021 kl. 15:4513-09-2021 kl. 15:45

I forbindelse med release af v2.7.1, som blev aflyse sidste uge, vil der være et servicevindue d. 14.09.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00. Der vil være en genstart af alle services, som varer et par minutter, og servicevinduet vil kun bruges i tilfælde af fejl.

Releasen indeholder:

 • Ny Service 'Logbog' (Digital Logbog)
13-09-2021 15:45:00
DUPLA TFE 07.09.2021 12.00-13:0003-09-2021 kl. 15:4803-09-2021 kl. 15:48

I forbindelse med release af v2.7.1 vil der være et servicevindue d. 07.09.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.

Releasen indeholder:

 • Ny Service 'Logbog' (Digital Logbog)
03-09-2021 15:48:00
DUPLA TFE - 25.08.2021 12.00-13:0020-08-2021 kl. 14:2620-08-2021 kl. 14:26
I forbindelse med release af v2.7 vil der være et servicevindue onsdag d. 25.08.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.
Releasen indeholder:
 • Nyt UI i aftalemodulet til at gøre brugeroplevelsen bedre og mere overskuelig
 • Nye felter på services årsopgørelse og forskudsopgørelse
 • Diverse bugs heriblandt paginering
20-08-2021 14:26:00
DUPLA PROD- 29.06.2021 08.00-10:0022-06-2021 kl. 10:1429-06-2021 kl. 09:33

DUPLA PROD klarmeldes igen efter succesfuldt release. Servicevindue er afsluttet.

22-06-2021 10:14:00
DUPLA TFE - 16.06.2021 13.00-14:0015-06-2021 kl. 23:1016-06-2021 kl. 14:01

Deploy på TFE gik uden problemer.

15-06-2021 23:10:00
DUPLA TFE - 10.06.2021 12.00-13:0008-06-2021 kl. 11:5410-06-2021 kl. 12:44

Der deployed succesful til TFE og servicevinduet lukkes

08-06-2021 11:54:00
OpenShift patching 20.maj giver nedetid i DUPLA Produktion18-05-2021 kl. 16:2518-05-2021 kl. 16:25

OpenShift Produktion opdateres torsdag d. 20/5 fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Der vil være nedetid i DUPLA Prod, mens OpenShift patches og genstartes.

Nedetiden er kortvarig (genstartes 2 gange), men kan forekomme i hele tidsperioden. Vi anbefaler, at man flytter aktiviteter væk fra dette tidsrum.

Vi beklager de gener det måtte have.

18-05-2021 16:25:00
DUPLA TFE - 11.05.2021 14.00-15:0010-05-2021 kl. 12:0011-05-2021 kl. 15:13

Service vinduet er flyttet til 12.05.2021 kl. 12:00

10-05-2021 12:00:00
DUPLA TFE - 12.05.2021 12.00-13:0011-05-2021 kl. 15:1211-05-2021 kl. 15:12

I forbindelse med release af v2.5 vil der være et servicevindue d. 12.05.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.

Releasen indeholder:

Ny service, Kontrolregistreringer (DIPSY)
Nye felter til Årsopgørelse (SLUT) i DUPLA - 2 felter
Flere operationer - Digital Logbog tilkobling til DUPLA del1
Visual opdatering af aftalemodul
Fjernelse af statuskolonne i "alle gyldige dataudvekslingsaftaler" og "udløbne dataudvekslingsaftaler"
Diverse bugs

11-05-2021 15:12:00
DUPLA PROD- Forskudsopgørelser 29.04.2021 09:00-13:0029-04-2021 kl. 09:0729-04-2021 kl. 09:07

Vi har identificeret et behov for at genindlæse data på forskudsservicen i produktion.

Denne proces er nu påbegyndt.

29-04-2021 09:07:00
Servicevindue - DUPLA PROD- 13.04.2021 09:30-10:1513-04-2021 kl. 08:4913-04-2021 kl. 08:49

Grundet problemerne med årsopgørelsen forlænges servicevinduet til kl 10:15

Vi beklager endnu en gang for de gener som det forårsager og håber på jeres forståelse af situationen.

Vi melder ud så snart releasen er fuldført

13-04-2021 08:49:00
DUPLA PROD- 13.04.2021 08:00-09:3006-04-2021 kl. 16:1406-04-2021 kl. 16:14

I forbindelse med release af v2.4 vil der være et servicevindue d. 13.04.2021 på DUPLA PROD, kl. 08.00-09.30.

Releasen indeholder:

 • Ny service, Ligningssager (SkatLigning)
 • Ny service, Kontrolobservsationer (KINFO)
 • Angular opdatering
 • Dynamiske parametre
 • Ny logløsning
 • Diverse fejlrettelser
 • Nye felter for årsopgørelse
 • Nye felter for forskudsopgørelse
 • Aftale API med nye database migrations
 • Rydder op i duplikat felter & parametre
 • Fjerne kladder

Vi melder ud, så snart Releasen er live.

06-04-2021 16:14:00
DDUPLA TFE - 07-04-2021 Kl. 15.00-16.0026-03-2021 kl. 15:4626-03-2021 kl. 15:46

I forbindelse med release af v2.4.1 vil der være et servicevindue 07-04-2021 på DUPLA TFE, kl. 15.00-16.00.

Releasen indeholder:

 • Ligningssager (SkatLigning) med korrekt indsigtslogning
 • Kontrolobservsationer (KINFO) med korrekt indsigtslogning
 • Aftale API med nye database migrations
  • Rydder op i duplikat felter & parametre
  • Fjerne kladder
26-03-2021 15:46:00
DUPLA TFE - 24.03.2021 15.00-16:0022-03-2021 kl. 11:1422-03-2021 kl. 11:14

I forbindelse med release af v2.4 vil der være et servicevindue
d. 24.03.2021 på DUPLA TFE, kl. 15.00-16.00.

Releasen indeholder:

 • Ny service, Ligningssager (SkatLigning)
 • Ny service, Kontrolobservsationer (KINFO)
 • Angular opdatering
 • Dynamiske parametre
 • Ny logløsning
 • Diverse fejlrettelser
 • Nye felter på årsopgørelse og forskudsservice
22-03-2021 11:14:00
DUPLA TFE - 23.03.2021 15.00-16:0019-03-2021 kl. 16:3722-03-2021 kl. 11:13

Service vinduet annulleres.

Service vindue flyttes til 24/3 samme tid.

Det bliver oprettet en ny driftlog til at repræsentere dette.

19-03-2021 16:37:00
Forskudsservice i Produktion forventes ustabil 18/3-19/317-03-2021 kl. 12:0717-03-2021 kl. 12:07

Grundet performance test af Forskudsløsningen forventes der ustabil drift 18/3 09:00 - 19/3 16:00

I perioden kan forventes lange svartider samt eventuelle genstart af servicen.

Testen forventes IKKE at påvirke andre DUPLA services

17-03-2021 12:07:00
Genstart af DUPLA PROD 10.02.2021 kl. 8:0009-02-2021 kl. 17:0610-02-2021 kl. 08:46

Hotfix er flyttet til i morgen 11.02.2021 kl 8:00

09-02-2021 17:06:00
DUPLA PROD - 11.02.2021 8:00-8:3009-02-2021 kl. 16:5709-02-2021 kl. 16:57
I forbindelse med et release 2.3 til DUPLA PROD hvor vi optimerer driftsstabilitet, vil der være et servicevindue på DUPLA Produktion torsdag den 11. februar fra kl. 08:00-08:30.
Klarmelding af servicevinduet meldes ud her på driftsloggen.
09-02-2021 16:57:00
DUPLA TFE - 26.01.202125-01-2021 kl. 08:4727-01-2021 kl. 10:12

Udfordringerne på DUPLA TFE momsservicen er nu løst.

25-01-2021 08:47:00
DUPLA PROD - 26.01.202125-01-2021 kl. 12:5625-01-2021 kl. 12:56

I forbindelse med service- og sikkerhedsforbedringer vil der være et servicevindue d. 23.02.2021 på DUPLA, PROD, kl. 09.00-10.00.

25-01-2021 12:56:00
Diskvalifikationer og skat.dk login20-01-2021 kl. 12:0620-01-2021 kl. 12:06

Grundet arbejde med firewalls i UFTS regi, der skal foretages på lørdag fra kl 20.00 til senest søndag kl. 01.30, vil det i tidsrummet ikke være muligt at logge på skat.dk og det vil desuden ikke være muligt at hente oplysninger om diskvalifikationer via DUPLAs Diskvalifikationer-service.

Andre DUPLA services (årsopgørelse, forskud og MOMS) er ikke påvirket af arbejdet.

20-01-2021 12:06:00
Opdatering af databasen fra kl. 16.00 – 19.0020-01-2021 kl. 11:4720-01-2021 kl. 11:47

Der vil ikke være muligt at hente data via DUPLA, på fredag d. 22 januar mellem 16.00 – 19.00, grundet opdatering af databasen.

20-01-2021 11:47:00
Genstart af DUPLA PROD kl.1414-01-2021 kl. 11:4715-01-2021 kl. 11:13

Genstart af DUPLA PROD nu afsluttet.

14-01-2021 11:47:00
Genstart af DUPLA TFE kl.1314-01-2021 kl. 11:4814-01-2021 kl. 11:48

DUPLA PROD genstartes kl. 14 idag i forbindelse med håndtering af en performance-incident.

Vi beklager de gener det evt. måtte foresage.

14-01-2021 11:48:00
Servicevindue : SIQ opdateres fredag d. 15/1 kl13-01-2021 kl. 12:2113-01-2021 kl. 12:21

SIQ Prod miljø opdateres fredag d. 15/1 fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Der vil være nedetid i hele tidsrummet, mens IQ softwaren opdateres.

Da IQ er et multiplex setup skal både master og slaver være lukket ned når IQ softwaren opdateres.

 

13-01-2021 12:21:00
Servicevindue torsdag den 14. januar fra kl. 09:00-09:3013-01-2021 kl. 12:1313-01-2021 kl. 12:13
I forbindelse med et hotfix hvor vi optimerer performance målinger, vil der være et servicevindue på DUPLA Produktion torsdag den 14. januar fra kl. 09:00-09:30.
Klarmelding af servicevinduet meldes ud her på driftsloggen.
13-01-2021 12:13:00
Servicevindue til DUPLA TFE onsdag d. 13/01 kl. 15:00-15:3012-01-2021 kl. 20:2312-01-2021 kl. 20:23

I forbindelse med et hotfix hvor vi optimerer performance målinger, vil der være et servicevindue på DUPLA TFE onsdag den 13. januar fra kl. 15:00-15:30.

12-01-2021 20:23:00
Servicevindue DUPLA PRD 21/12 10:00-10:3020-12-2020 kl. 22:4320-12-2020 kl. 22:43

I forbindelse med mindre vedligehold er der behov for en genstart af DUPLA Produktion. Der kan derved opleves kort nedetid i tidsrummet 10:00-10:30 mandag d. 21/12 2020.

20-12-2020 22:43:00
Servicevindue til DUPLA PRD mandag d. 30/11 kl. 14:00-15:0027-11-2020 kl. 16:1127-11-2020 kl. 16:11

I forbindelse med en release af version 2.2 vil der være et servicevindue mandag d. 30 November 2020 fra kl. 14:00-15:00

Release notes:

 • L25 CPS nyt API
 • Forskudsopgoerlseberegningstidspunkt var ikke altid udfyldt for en gyldig forskudsopgørelse

27-11-2020 16:11:00
Servicevindue (TFE) 24/11-202019-11-2020 kl. 12:2224-11-2020 kl. 10:01

Klarmelding.


Servicevinduet ifm. releases af DUPLA 2.2 til TFE er nu afsluttet, som planlagt

19-11-2020 12:22:00
Servicevindue tirsdag 24/11-202019-11-2020 kl. 11:2124-11-2020 kl. 09:05

Klarmelding.

Servicevinduet ifm. releases af DUPLA 2.1 til produktion er nu afsluttet, som planlagt.

19-11-2020 11:21:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 16/11 kl. 12.00-12.3016-11-2020 kl. 21:3016-11-2020 kl. 21:32

Der er tale om d. 17/11 kl.12:00-12:30 og ikke som overskriften indikerer.

16-11-2020 21:30:00
Servicevindue på DUPLA d. 24.11.2020 (16:00-19:00)16-11-2020 kl. 12:4916-11-2020 kl. 12:49

Platformen som DUPLA kører på skal patches og DUPLA vil være utilgængelig 24.11.2020 16:00-19:00.

16-11-2020 12:49:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 10/11 kl. 11.30-12.0009-11-2020 kl. 15:0611-11-2020 kl. 12:37

Servicevinduet forløbet planmæssigt.

09-11-2020 15:06:00
Servicevindue 21/08-2020 kl. 07.0020-08-2020 kl. 12:5820-08-2020 kl. 12:58

I forbindelse med intern fejlsøgning vil der være et servicevindue fredag morgen kl. 07.00, som forventes at vare ca. 10 min.

Der skal laves et deploy af DUPLA, som retter en security token og genstarter ceptor gatewayen, hvilket betyder at alle aktive sessioner bliver smidt af.

20-08-2020 12:58:00
Servicevindue DUPLA TFE d. 17/8 kl. 12:00-12:3017-08-2020 kl. 06:5618-08-2020 kl. 10:18

Servicevinduet blev afsluttet som planlagt.

17-08-2020 06:56:00
Servicevindue DUPLA PROD 18/8 kl. 8.00-9.3007-08-2020 kl. 21:4418-08-2020 kl. 10:17

Planlagte servicevindue er nu succesfuldt afsluttet.

07-08-2020 21:44:00
Servicevindue DUPLA TFE d. 17/8 kl. 12:00-12:3017-08-2020 kl. 07:5217-08-2020 kl. 07:52

I forbindelse med en fejlrettelse af Forskud Service samt en fejlrettelse af virusscanner, vil der være et servicevindue på TFE i dag mandag d. 17. august fra kl. 12:00-12:30.

17-08-2020 07:52:00
Servicevindue Workzone 18/8 kl. 17-2314-08-2020 kl. 14:1714-08-2020 kl. 14:17

I forbindelse med et servicevindue på Workzone, som er et begvedliggende journaliseringssystem DUPLA benytter, vil det tirsdag d.18/08 2020 kl. 17-23 ikke være muligt at indsende nye DUPLA aftaler til behandling. 

Det påvirker ikke resten af DUPLA
14-08-2020 14:17:00
Servicevindue til DUPLA PROD d. 11/8 kl. 8.00-9.0031-07-2020 kl. 10:1007-08-2020 kl. 19:38

Servicevindue DUPLA PROD d. 11/8 kl. 8.00-9.00 er aflyst og kombineres med et andet større d. 18/8, som bliver udmeldt snarest.

31-07-2020 10:10:00
Servicevindue til DUPLA TFE d. 23/7 kl. 9-1019-07-2020 kl. 23:3819-07-2020 kl. 23:38

I forbindelse med en opdatering af Forskud Service (ændring af inputparameter ForskudsopgørelseKørselsDato til ForskudsopgørelseGyldigTidspunkt), vil der være et servicevindue på TFE torsdag d. 23. juli fra kl. 9:00-10:00.

19-07-2020 23:38:00
Servicevindue DUPLA PRD 16/7 16:30-19:0007-07-2020 kl. 14:5407-07-2020 kl. 14:54
Grundet patching af OpenShift kan der forekommer nedetid på produktionsmiljøet i perioden d. 16. juli 2020 kl. 16:30-19:00.
 • Operativsystemet patches og genstartes
 • OpenShift patches og genstartes

Den reelle nedetid, er så længe det tager for systemet at stoppe og starte op igen af to omgange.

07-07-2020 14:54:00