På denne side kan du se alle informationer for eIndkomst Udstilling

Breaking Change: Ændring af webservices19-12-2022 kl. 11:4619-12-2022 kl. 11:46

eIndkomst skal ændres så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

Det medfører flere og omfattende ændringer i response til følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (Kun OIO XML) (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (Kun OIO XML) (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)


Samtidig kommer der ændreringer af de særlige danske karakterer således: æ = ae, ø = oe og å = aa. Det giver ændringer i request og response for følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent
 • IndkomstOplysningPersonHent
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • AnsaettelseForholdPersonHent
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller

Der forventes ikke yderligere ændringer i disse webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)

Tidsplan:

Ændringerne er klar til test 8. juni 2023.

Ændringerne sættes i produktion i november 2023. Fra dette tidspunkt vil det ikke være muligt at hente data uden ændringer hos anvender.

Beskrivelserne til de ændrede webservices vil blive offentliggjort under eIndkomst på ’Udvikler Wiki’ under folderen: TIN i eIndkomst.

Gældende webservices findes i folderen ’Før TIN i eIndkomst’.

Indførelsen af TIN medfører nye oplysninger og flytning af eksisterende oplysninger. Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud,:

 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ udvides med TIN som optionelt dataelement
 • dataelementet ’SupplerendePersonOplysningKøn’ gøres optionelt
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ flyttes så den entydigt gælder for én indkomstindberetning.
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ fjernes i response for AFPH
 • Danske karakterer ændres sådan: æ = ae, ø = oe, å = aa

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

19-12-2022 11:46:00
Leveranceplan for 202315-12-2022 kl. 14:0015-12-2022 kl. 14:00

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

NB gælder ikke april 2023 og januar 2024

Januar

2. december 2022

10. januar 2023

Februar

6. januar 2023

7. februar 2023

Marts

3. februar 2023

7. marts 2023

April

10. marts 2023

10. april 2023

OBS anden tirsdag

Maj

31. marts 2023

2. maj 2023

Juni

5. maj 2023

6. juni 2023

Juli

9. juni 2023

4. juli 2023

August

7. juli 2023

1. august 2023

September

11. august 2023

5. september 2023

Oktober

8. september 2023

3. oktober 2023

November

6. oktober 2023

7. november 2023

December

10. november 2023

5. december 2023

Januar 2024

1. december 2023

9. januar 2024

OBS anden tirsdag

15-12-2022 14:00:00
Skift af public certifikat på OIO Gatewayen14-11-2022 kl. 13:0821-11-2022 kl. 14:25

Ændringen følger planen. 

14-11-2022 13:08:00
Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk15-11-2022 kl. 10:1715-11-2022 kl. 10:17

Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk

OIOXML servicen lukker på digitaliser.dk den 30. november 2022. Fra 1. december 2022 kan OIOXML materiale tilgås via https://eksternwiki.skat.dk/oioxml/

Dette påvirker ikke anvendere af systemet. 

15-11-2022 10:17:00
Ny version af Underbilag 114-10-2022 kl. 13:3714-10-2022 kl. 13:37

Vi har netop lagt en ny version af Underbilag 1 i drift.

Den væsentligste rettelse er tilføjelsen af Indkomsttype 2 Særlig Indkomst - se informationen om den nye Indkomsttype i en særskilt orientering.

Samtidig er der en tilføjelse på blanket 90000 afstemningsdata, hvor der er kommet beskrivelser på, sådan at det er nemmere at se, hvilke felter der indgår i summeringen.

Endelig er der mindre tekstmæssige rettelser rundt omkring i Underbilaget.

Underbilag 1 findes her: eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere) eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)

Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.

14-10-2022 13:37:00
Ny Indkomsttype og Indtægtsart14-10-2022 kl. 12:2214-10-2022 kl. 12:22

Vi laver en omlægning af metoden til indberetning af indkomst vedr. Arbejdsudleje. Omlægningen betyder at disse indberetninger fremover kommer ind i eIndkomst og dermed bliver de tilgængelige i eIndkomst Udstilling.

For at håndtere denne type indberetninger har vi oprettet en ny indkomsttype med tilhørende Indtægtsart.

Ny Indkomstype 2 Særlig beskatning

Ny Indtægtsart 0132 Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft

Læs evt. mere om Indtægtsarter

Læs evt. mere om indberetningen af indkomst med Indkomsttype 2 Særlig beskatning: Nyhedsbrev til version 13.7 af Indberetningsvejledningen

Særligt anvendere med abonnement på Klassisk dag-leverancer bør være ekstra opmærksomme på Indkomsttype 2. Det vil være lettest for alle parter, hvis vi får tilføjet Indkomsttypen fra begyndelsen. Derfor bør du kontakte os snarest, sådan at vi kan få justeret aftalen.

Hvis du ønsker at inkludere Indkomsttype 2 i leverancen, bedes du kontakte dataudstilling@ufst.dk . Når du skriver til os, har vi brug for oplysningerne om CVR/SE-nummer samt abonnementskoder til abonnementet.
8.7. Indtægtsarter - Skat.dk
Denne side er din adgang til skat.dk

14-10-2022 12:22:00
Nye og ændrede fejltekster10-05-2022 kl. 08:5510-05-2022 kl. 08:55

Indkomstregisteret leverer oplysninger, som er maximal 10 år jf. bekendtgørelse om et indkomstregister, nr. 906 §10.

I denne forbindelse er der oprettet nye fejltekster og andre er ændret. Fremover vil nedenstående tekster returneres, hvis der forespørges på data, der er ældre end 120 måneder.

 Fejltekster - Tekstændringer

 • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB
  • F1004 – Startdato for lønperiode må højest være 120 måneder før aktuel måned
 • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB, samt IOSUH og IOSAB, hvor den erstatter F1033
  • F1008 – Startmåned må højest være 120 måneder før aktuel måned

 Fejltekster - Nye

 • Webservices: AFPH AFPAB AFPH AFVAB AFPEK
  • F1004 – Startdato for ansættelse må højest være 120 måneder før aktuel måned

 

 • Webservices: IOPAD 50000 – advisering om ændringer i indkomst mm.
  • F1008 – Startmåned må højest være 119 måneder før aktuel måned

 

Ændringen træder i kraft den 7. juli 2022.

10-05-2022 08:55:00
Leveranceplan for 2022 - Data fra eIndkomst Udstilling16-11-2021 kl. 09:2116-11-2021 kl. 09:21

Leveranceplanen for behandling og release af nye eller ændrede aftaler for eIndkomst i 2022. Ændringer kan forekomme og vil blive offentliggjort her på driftsloggen.

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31
OBS Januar er en undtagelse

Januar

3. december 2021

11. januar 2022

Februar

7. januar 2022

1. februar 2022

Marts

4. februar 2022

1. marts 2022

April

11. marts 2022

5. april 2022

Maj

1. april 2022

3. maj 2022

Juni

6. maj 2022

7. juni 2022

Juli

10. juni 2022

5. juli 2022

August

8. juli 2022

2. august 2022

September

12. august 2022

6. september 2022

Oktober

9. september 2022

4. oktober 2022

November

7. oktober 2022

1. november 2022

December

11. november 2022

6. december 2022

Januar 2023

2. december 2022

10. januar 2023

16-11-2021 09:21:00
Filtrering på Indtægtsart19-10-2021 kl. 14:5619-10-2021 kl. 14:56

I oktober 2020 implementerede eIndkomst Udstilling en ny funktionalitet, som giver adgang til filtrering på indtægtsart-niveau. Det betyder, at du som anvender skal tage stilling til, hvilke indtægtsarter, der er relevante for aftalens formål.

Helt kort om funktionaliteten

Første skridt er at tage stilling til hvilke Indkomsttyper, der skal indgå i aftalen.

Se fanen: Indkomstyper i Underbilag 1

Næste skridt er at tage stilling til om og i givet tilfælde hvilke indtægtsarter der skal indgå.

Se fanen: Indtægtsarter i Underbilag 1

Husk at det ikke er alle services der udstiller data, hvor det er muligt at filtrere på Indtægtsarter.

Se hvilke services der tilbyder filteret enten på fanen: SOAP Webservices - kolonne F (Blanket (Filtrering af data)) eller fanen Indtægtsarter.

Du kan orientere dig om indtægtsarter, koder og definitioner i Indberetningsvejledningen afsnit 8.7 Indtægtsarter på www.skat.dk

I Underbilag 1 findes en vejledning inklusive eksempler på, hvordan du udfylder Indtægtsarter (Blanket 80000) på fanen, hvor du skal tage stilling til filteret.

Husk at hente den nyeste version af Underbilag 1 på https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2248828.

19-10-2021 14:56:00
Nye dokumentskabeloner til eIndkomst19-10-2021 kl. 14:5019-10-2021 kl. 14:50

Skabelonerne der anvendes til indgåelse af abonnement på data fra eIndkomst er blevet ajourført.    De findes her: Skat.dk: 1. Indledning


Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.   

19-10-2021 14:50:00
Ny indtægtsart 116 Tidlig pension09-08-2021 kl. 18:5709-08-2021 kl. 18:57

Til brug for tilbagetrækningsydelse Tidlig pension, vil der blive oprettet en ny indtægtsart, som er gyldig pr. 1.1.2022.

Indtægtsart 116 Tidlig pension, kan anvendes i forbindelse med Indkomsttype 4 Anden personlig indkomst.

09-08-2021 18:57:00
Ny Indtægtsart til brug for Indkomsttype 2809-08-2021 kl. 18:4009-08-2021 kl. 18:40

Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

Der er derfor oprettet indtægtsarter til formålet, og den 16 marts 2021 blev der udsendt information, hvad angår indtægtsarter 174 og 176.

Det har nu vist sig, at der også er behov for en indtægtsart, som dokumenterer ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler, hvorfor der er oprettet endnu én indtægtsart for området.

 1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


 2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

 3. 177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler 

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 oktober 2021

Læs mere om de forskellige indtægtsarter

09-08-2021 18:40:00
Revision af leveranceplan for 2021 eIndkomst Udstilling06-07-2021 kl. 11:3106-07-2021 kl. 11:31

Vi har en lille rettelse til leveranceplan 2021 - den vedrører leveringen i august 2021. Planen ser nu sådan ud:

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringen til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

Juni

11. juni 2021

6. juli 2021

August

9. juli 2021

5. august 2021

OBS dette er en torsdag

September

13. august 2021

7. september 2021

Oktober

10. september 2021

5. oktober 2021

November

8. oktober 2021

2. november 2021

December

12. november 2021

7. december 2021

Januar 2022

3. december 2021

11. januar 2022

06-07-2021 11:31:00
Leveranceplan for 2021 eIndkomst Udstilling14-06-2021 kl. 09:3114-06-2021 kl. 09:31

Her kan man finde deadlines for, hvornår en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale om data fra eIndkomst Udstiling skal være modtaget og aftalt i forhold til, hvornår man kan forvente at modtage data fra aftalen første gang.

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringen til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

Juni

11. juni 2021

6. juli 2021

August

9. juli 2021

3. august 2021

September

13. august 2021

7. september 2021

Oktober

10. september 2021

5. oktober 2021

November

8. oktober 2021

2. november 2021

December

12. november 2021

7. december 2021

Januar 2022

3. december 2021

11. januar 2022

Leveranceplanen for 2022 forventes offentligjort december 2021 eller primo januar 2022.

14-06-2021 09:31:00
Sådan udstilles udbetaling af indefrosne feriemidler24-08-2020 kl. 07:0116-03-2021 kl. 11:04

Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

Der er derfor oprettet en ny indtægtsart. Det vil sige, at der nu findes to indtægtsarter til brug for udbetaling af indfrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler.

 1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


 2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

Læs mere om de forskellige indtægtsarter

24-08-2020 07:01:00
Ny Indkomsttype og nyt felt vedr. udbetaling fra FGO21-08-2020 kl. 08:5421-08-2020 kl. 08:54

I forbindelse med initiativ om håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. jf. L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil, vil der blive udstillet nye felter i eIndkomst løsning.

Når Feriegarantiordninger (FGO-er), på vegne af ikke-betalingsdygtige arbejdsgivere, udbetaler hidtil ubeskattede feriepenge, opsparede søgnehelligdagsmidler og midler opsparet på en fritvalgsordning, skal dette ske på samme måde, som når Lønmodtagernes garantifond udbetaler løn i lignende situationer. Dvs FGO-en udbetaler nettobeløbet og den indeholdte skat mv skal debiteres/afregnes af den ikke-betalingsdygtige arbejdsgiver.

Systemmæssigt vil det blive håndteret ved, at den ikke-betalingsdygtige arbejdsgiver vil blive indsat som indberetningspligtig, men med særlig indkomsttype og angivelse af, hvilken FGO der rent fysisk står for nettoudbetalingen til lønmodtageren.

Nye datafelter

 • Ny indkomsttype 29 Udbetaling af feriepenge mv. fra FGO,
 • Ny kodefelt til angivelse af den udbetalende FGOs se-nr. Felt 218 Se-nr på den FGO, der udbetaler feriepengene

 

eIndkomst Udstilling

Indkomsttype og nyt felt implementerer følgende.

Indkomsttype 29 Udbetaling af feriepenge mv. fra FGO

o        Indkomsttypen tilføjes bilag 1

o        Data indberettet med Indkomsttype 29, leveres via 100000000000000012


Felt 218 Se-nr. på den FGO, der udbetaler feriepengene

 • Felt 218 udstilles via blanketfeltnummer 100000000000000220, Se-nr. på FGO, der udbetaler feriepenge og kommer til at fremgå under Blanketnummer 16001

 

Tidsplan: Loven forventes at have virkning d. 31/10 2020. Implementering sker senest inden udgangen af Q3 2020.

21-08-2020 08:54:00
Filtrering på indtægtsart-niveau - Ny funktionalitet21-08-2020 kl. 07:3821-08-2020 kl. 07:38

eIndkomst Udstilling implementerer ny funktionalitet, som giver adgang til filtrering på indtægtsart-niveau. Det betyder, at du som anvender skal tage stilling til, hvilke indtægtsarter, der er relevante for aftalens formål.

Funktionaliteten implementeres i oktober 2020.

Sådan fungerer den nye funktionalitet

Der er oprettet et nyt Blanketnummer 80000 i underbilag til bilag 1, hvor der skal tages stilling til, hvilke indtægtsarter, som skal være en del af en aktuel aftale mellem anvende og eIndkomst. Se evt. Indberetningsvejledningen afsnit "8.7 Indtægtsarter på SKAT.dk

 

Ved udfyldelse af blanketnummer 80000, skal der tages udgangspunkt i

 1. Services jf. aftalt i bilag 1, sammenholdt med listen nedenfor over services
 2. BlanketFeltNummer valgt i underbilag til bilag 1, sammenholdt med listen nedenfor over Blanketfeltnumre

                  

 • Hvis alle indtægtsarter er relevante for formålet, skal blanketnummer 80000 udfyldes med en række per service med markering ”Alle” under kolonnen ”Indtægtsart”

Eller      

 • Hvis der er nogle eller ingen Indtægtsarter, som er relevante for aftalen, skal der tages stilling til indtægtsarter per BlanketFeltNummer under hver service.
  • Der skal oprettes en række per BlanketFeltNummer og for hver service

 

Der skal tages stilling til anvendelse af indtægtsarter for hver service, som indgår i aftalen – Liste er udtømmende, der tages dog forbehold for senere ændringer.

 • IndkomstOplysningPersonHent
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningSumHent
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningPersonTidHent
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent

Der skal tages stilling til indtægtsarter per Blanketfeltnummer – Listen her er udtømmende, der tages dog forbehold for senere ændringer.

Feltnr – Indberetning

BlanketFeltNummer – Udstillling

0013 Am-bidragspligtig A-indkomst

100000000000000057

0014 Am-bidragsfri A-indkomst

100000000000000058

0019 Værdi af fri bil til rådighed

100000000000000065

0036 B-indkomst, der skal betales am-bidrag af

100000000000000070

0037 Offentlige tilskud og godtgørelser til virksomhed

100000000000000216

0038 B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag

100000000000000071

0039 Hædersgaver

100000000000000072

0040 Naturalieydelser

100000000000000074

0048 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt skattefri uddannelsesydelse

100000000000000078

0050 Værdi af fri helårsbolig

100000000000000079

0051 Værdi af fri sommerbolig

100000000000000080

0052 Værdi af fri lystbåd

100000000000000081

0069 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse

100000000000000091

0070 Den del af 0069, der er indbetalt til pensionsordning

100000000000000092

0071 Del af felt 69 værdi af tingsgave

100000000000000093

0090 Pensionsindskud til beskatning

100000000000000188

 

Markering for valg af indtægtsarter

Der er flere måder at markere for valg af indtægtsarter

 • Alle
 • Ingen
 • Liste over indtægtsarter, der skal indgå i aftalen(inkl.)
 • Liste over indtægtsarter, der ikke skal indgå i aftalen (ekskl.)

21-08-2020 07:38:00
De nye driftslogs er nu live03-07-2020 kl. 12:5003-07-2020 kl. 12:50

De nye driftslogs for eIndkomst og eIndkomst Udstilling er nu live. Dette betyder, at de gamle driftslogs for eIndkomst og eIndkomst Udstilling er arkiveret.

Driftsinformation og nyt vedrørende driften for eIndkomst og eIndkomst Udstilling vil fremover kun blive vist på disse driftslogs.

03-07-2020 12:50:00