Opdateret
29 Jun 2020 14:35
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Der skal præsiceres, at henholdsvis indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) er udskudt med 2 måneder for indeværende år.

Indbetalingsfristen er udskudt fra 30. juni 2020 til 1. september 2020.

Indberetningsfristen er udskudt fra 1. august 2020 til 1. oktober 2020.