Opdateret
16 Mar 2021 11:04
Type
Information
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

Der er derfor oprettet en ny indtægtsart. Det vil sige, at der nu findes to indtægtsarter til brug for udbetaling af indfrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler.

  1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

    Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


  2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

    Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

Læs mere om de forskellige indtægtsarter


Opdateret: 16-03-2021 09:43:46

Det er blevet besluttet, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutning har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler. Der er derfor oprettet en ekstra indtægtsart.

 

Beskrivelse

Bemærkning

Ind-
tægtsart

Indkomst-
type

Start fra

Slut

Corona - førtidig udbetaling af feriemidler

Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

174

28

01.09.2020

Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler

Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021.

176

28

01.03.2021

Læs evt. mere om indtægtsarter på Skat.dk


Opdateret: 02-09-2020 13:24:40

Førtidig udbetaling af feriepenge ("Corona" feriepenge) vil blive indberettet i felt 13 under indkomsttype 28, og med ny indtægtssart 174 "Corona - førtidig udbetaling af feriemidler".

Hvis aftale mellem anvender og eIndkomst indeholder indkomsttype 28 vil anvender modtage data vedrørende den nye indtægtsart.

Indtægtsart 174 "Corona - førtidig udbetaling af feriemidler" vil være gyldig fra 1.9.2020.

Sådan udstilles indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler, og herunder Førtidig udbetaling af feriepenge, i eIndkomst

A-indkomst fra udbetaling af feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler vil blive indberettet med indkomsttype 28, og anvendes af fonden, når der udbetales hidtil ubeskattede midler, der beskattes i forbindelse med udbetalingen. Indkomsttypen er oprettet ultimo maj 2020.

I forbindelse med lovforslag om førtidig udbetaling af feriepenge er der fundet en løsning på, hvordan den førtidige udbetaling kan skelnes fra den resterende udbetaling, og dette sker med den nye indtægtsart 174 "Corona - førtidig udbetaling af feriemidler".


Udgivet: 24-08-2020 07:00:39

Førtidig udbetaling af feriepenge (”Corona” feriepenge) vil blive indberettet i felt 13 under indkomsttype 28, og med ny indtægtssart 174 ”Corona – førtidig udbetaling af feriemidler”.

Hvis aftale mellem anvender og eIndkomst indeholder indkomsttype 28 vil anvender modtage data vedrørende den nye indtægtsart.

Indtægtsart 174 ”Corona – førtidig udbetaling af feriemidler” vil være gyldig fra 1.9.2020.

Sådan udstilles indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler, og herunder Førtidig udbetaling af feriepenge, i eIndkomst

A-indkomst fra udbetaling af feriemidler fra Lønmodtagernes Feriemidler vil blive indberettet med indkomsttype 28, og anvendes af fonden, når der udbetales hidtil ubeskattede midler, der beskattes i forbindelse med udbetalingen. Indkomsttypen er oprettet ultimo maj 2020.

I forbindelse med lovforslag om førtidig udbetaling af feriepenge er der fundet en løsning på, hvordan den førtidige udbetaling kan skelnes fra den resterende udbetaling, og dette sker med den nye indtægtsart 174 ”Corona – førtidig udbetaling af feriemidler”.