Opdateret
25 Aug 2020 08:00
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Information
Meddelelse

Hvis der opleves lange svartider eller timeout på DUPLA, i forbindelse med de tidligere udmeldte driftsfortyrrelser, er det en stor hjælp for DUPLA teamet, at de bliver indmeldt via den gældende procedure.

Incidents skal indrapporteres på telefon 7238 9696 eller som beskrevet på DUPLA SharePoint