Opdateret
22 Sep 2020 08:58
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Certifikatet er fornyet.


Opdateret: 07-09-2020 11:15:22

Certifikatet er fornyet og kan allerede benyttes.

Men efter d. 2. oktober 2020 udløber det gamle certifikat.


Opdateret: 02-09-2020 13:29:21

Varsling af certifikat-fornyelse på OIO Gateway, idet virksomhedscertifikat i test udløber d. 2. oktober 2020.

Dato for skift af certifikat vil blive meldt ud hurtigst muligt.

Du kan få tilsendt certifikatet ved at rette henvendelse til eI_udstilling@Ufst.dk. Endvidere oplys venligst et mobiltelefonnummer, som der kan sendes en SMS til.


Udgivet: 02-09-2020 13:27:55

Varsling af certifikat-fornyelse på OIO Gateway, idet virksomhedscertifikat i test udløber d. 2. oktober 2020.

Dato for skift af certifikat vil blive meldt ud hurtigst muligt.

Du kan få tilsendt certifikatet ved at rette henvendelse til eI_udstilling@Ufst.dk. Endvidere oplys venligst et mobiltelefonnummer, som der kan sendes en SMS til.