Opdateret
14 Sep 2020 11:23
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Skattestyrelsen har ved tidligere lejligheder orienteret om, at individ nr. 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en kontostartdato gældende for indkomståret 2020.


En ressourcemæssig prioritering har imidlertid resulteret i, at individerne ikke udvides i år. Kravet om indberetning af en kontostartdato vil derfor ikke blive gældende for indberetninger for indeværende indkomstår.