Opdateret
23 Sep 2020 14:53
Type
Information
Driftslog
Værdipapirer
Meddelelse

Der er udgivet indberetningsvejledning for 2020 vedrørende indberetning om Provisioner der videregives til kunder (IFPA), Obligationer (OBLG), Finansielle kontrakter (FINK), Aktiebeholdninger (BHOL) og aktieudbytte (UDBY).

Indberetningsvejledninger for 2020 vedrørende Aktiekøb og – salg (AKSA) og Investering i aktier og beviser i investeringsinstitutter (IFPA) udgives senere.