Opdateret
16 Nov 2020 13:41
Type
Servicevindue
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Levering af eSkattekort for 2020 forventes genoptaget i aften mandag kl. 20.


Opdateret: 15-11-2020 10:52:49

Servicevinduet trækker ud. Alle eSkattekort forventes først leveret i løbet af mandag. Der er igen åbnet for online adgang. Rekvirerede skattekort leveres først når årsforløbet er tilendebragt i løbet af mandag.


Udgivet: 06-11-2020 12:47:54

Der skal udsendes eSkattekort for 2021, derfor er der ikke adgang til at bruge eIndkomst Indberetning mm.

Dette sker i perioden:

Fredag 13. november 2020 kl. 14.00 til lørdag 14. november 2020 kl. 24.00.

Skattekortene dannes i fødselsdagsorden, hen over perioden.

Følgende påvirkning på grund af ajourføringen:

  • Der kan ikke leveres nye og/eller ændrede eSkattekort for 2020 i lukkeperioden.
  • Indberetninger mm, der er modtaget i lukkeperioden, vil blive leveret i løbet af den følgende mandag.
  • Indberetninger mm, der modtages via MQ og Sterling File Gataway, behandles ikke før efter opdateringen.
  • Online adgang er lukket
  • Beregningsordningen på LetLøn kan ikke bruges
  • Der er ikke adgang til aktuelle indkomstoplysninger/eSkattekort i skattemappen for borgere.

Der åbnes for eIndkomst Indberetning, når alle skattekort for 2021 er behandlet. Driftsloggen vil blive ajourført, når det sker.