Opdateret
09 Feb 2021 13:24
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Drift
Status
Løst
Meddelelse

Dublet af nedenstående driftslog.

Derfor lukket.


Udgivet: 09-02-2021 12:44:06
Der er observeret, at vores Ceptor Gateway kan opleve kortvarige periodiske udfald, når der køres batch kørsler. Desværre vil dette påvirke alle brugere når batch kørsler fejler i Ceptor Gateway i samme periode.
Vi har kontaktet leverandøren af værktøjet, og følger sagen tæt.