Opdateret
22 Feb 2021 10:16
Type
Information
Driftslog
Rente
Meddelelse

Der er sket ændringer til, hvad et bureau kan se, hvis bureauet søger en rapport frem eller en kontoliste. 

Bureauer vil kunne se en forskel, hvis der er flere bureauer for en indberetningspligtig eller hvis den indberetningspligtige selv har indberettet om en konto, hvor bureauet ikke har indberettet på denne konto. 

Hvordan virkede søgningen før ændringen:

Begge bureauer kan se hele rapporten (Søgning via rapport) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle indberetninger, som den indberetningspligtige eventuelt selv foretager og de, som evt. to bureauer laver, vil være i rapporten.

Begge bureauer vil også kunne se hele kontolisten (Søg i konti) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle konti, som den indberetningspligtige eventuelt selv indberetter samt de to bureauer indberetter, vil være i kontolisten.

Hvordan virker søgningen fra i dag:

Fra i dag vil et bureau kun kunne se de konti, hvor bureauet har foretaget indberetning på og hvor bureauet fortsat har rettigheden fra den indberetningspligtige.

Hvis to bureauer har indberettet på samme KontoID, vil begge miste adgangen til at se denne konto. I denne situation er det kun den indberetningspligtige, der kan se denne konto i rapporten og i kontolisten.
Hvis den indberetningspligtige kun har indberettet på et KontoID, vil kun den indberetningspligtige se denne konto i rapporten og i kontolisten.


Udgivet: 22-02-2021 10:15:49

Der er sket ændringer til, hvad et bureau kan se, hvis bureauet søger en rapport frem eller en kontoliste. 

Bureauer vil kunne se en forskel, hvis der er flere bureauer for en indberetningspligtig eller hvis den indberetningspligtige selv har indberettet om en konto, hvor bureauet ikke har indberettet på denne konto. 

Hvordan virkede søgningen før ændringen:

Begge bureauer kan se hele rapporten (Søgning via rapport) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle indberetninger, som den indberetningspligtige eventuelt selv foretager og de, som evt. to bureauer laver, vil være i rapporten.

Begge bureauer vil også kunne se hele kontolisten (Søg i konti) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle konti, som den indberetningspligtige eventuelt selv indberetter samt de to bureauer indberetter, vil være i kontolisten.

Hvordan virker søgningen fra i dag:

Fra i dag vil et bureau kun kunne se de konti, hvor bureauet har foretaget indberetning på og hvor bureauet fortsat har rettigheden fra den indberetningspligtige.

Hvis to bureauer har indberettet på samme KontoID, vil begge miste adgangen til at se denne konto. I denne situation er det kun den indberetningspligtige, der kan se denne konto i rapporten og i kontolisten.
Hvis den indberetningspligtige kun har indberettet på et KontoID, vil kun den indberetningspligtige se denne konto i rapporten og i kontolisten.