Opdateret
08 Mar 2021 08:37
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der er bl.a. indsat nyt afsnit 14.1., der vedrører regulering af udbetalte offentlige ydelser - herunder pensioner.