Din ejendomsvurdering bruges til at beregne de boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld), du skal betale. Du kan se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse. Under Skatteoplysninger i TastSelv, kan du se den ejendomsvurdering, som bruges til at udregne dine boligskatter.

Se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse

Nye ejendomsvurderinger for 2020

De seneste offentlige ejendomsvurderinger af ejerboliger blev lavet i 2011. Siden da er 2011-vurderingen hvert år videreført, medmindre der er sket ændringer på din ejendom, og du har fået en omvurdering. 

Fra september 2021 begynder Vurderingsstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger for 2020. Se videoen herunder, der forklarer, hvad din nye vurdering betyder for dine boligskatter (1:32 min.).

 • Ny ejendomsvurdering for 2020

  Du modtager din nye ejendomsvurdering for 2020 fra Vurderingsstyrelsen. De udsender i etaper fra september 2021.

 • Beskatning af din ejendomsvurdering for 2020

  Din nye ejendomsvurdering for år 2020 danner grundlag for dine boligskatter fra 2021, uanset hvornår du modtager vurderingen. Vi regulerer din ejendomsværdiskat og kommunen din grundskyld. Du er sikret mod pludselige stigninger i dine boligskatter frem til 2024 pga. skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Vi ser også på, om du har betalt for meget eller for lidt i boligskatter.

 • Ny ejendomsvurdering for 2022

  Du modtager en ny ejendomsvurdering for 2022 fra Vurderingsstyrelsen.

 • Beskatning af din ejendomsvurdering for 2022

  Din nye ejendomsvurdering for år 2022 danner grundlag for dine boligskatter fra 2023, uanset hvornår du modtager vurderingen. Vi regulerer din ejendomsværdiskat og kommunen din grundskyld. Du er fortsat sikret mod pludselige stigninger i dine boligskatter frem til 2024 pga. skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. 

 • Nye boligskatteregler fra 2024

  I 2024 træder ny skatteregler for dine boligskatter i kraft. Skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloftet på grundskylden udgår, men der vil til gengæld være lavere satser på ejendomsværdiskat og den gennemsnitlige grundskyld. Der indføres også en skatterabat for boligejere, der ejer ejendommen før 31. december 2023. Skulle din boligskat stige, får du mulighed for at indefryse stigningen og vente med at betale til, du sælger boligen.

Som boligejer betaler du 2 typer skat af din bolig:

 • Ejendomsværdiskat. Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af, hvor meget din bolig er vurderet til at være værd - altså din ejendomsværdi.
 • Grundskyld (ejendomsskat). Størrelsen af din grundskyld afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til at være værd - altså din grundværdi.

Ejendomsværdiskat betaler du til staten via din årsopgørelse. Grundskyld betaler du til den kommune, din ejendom ligger i.

Ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) udgør den samlede boligskat

Ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) udgør den samlede boligskat

Den samlede boligskat

Skatterne beregnes på baggrund af din ejendomsvurdering.

Fra september 2021 begynder Vurderingstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger.

 

Læs mere om dine boligskatter

Fra september 2021 udsender Vurderingsstyrelsen nye ejendomsvurderinger for år 2020 i etaper. Vurderingsstyrelsen starter med enfamiliehuse og derefter forskellige andre typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder. Til sidst erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.  

De nye vurderinger bygger på nye og forbedrede data om din ejendom og lokalområdet. 

Læs mere om, hvornår Vurderingsstyrelsen vurderer forskellige typer ejendomme (vurderingsportalen.dk)

Din nye ejendomsvurdering for år 2020 danner grundlag for dine boligskatter fra januar 2021, uanset hvornår du modtager vurderingen. Det tager tid at udsende de nye vurderinger, og derfor kan det være, at du først modtager din nye vurdering efter nogle år. 

Når du får din nye vurdering, vil regulere dine boligskatter og se, om du har betalt for meget eller for lidt i boligskatter i årene 2011-2020 og 2021-2023.

Lavere ejendomsvurdering

Hvis din ejendomsvurdering for 2020 er blevet lavere end din tidligere ejendomsvurdering, og du har betalt for meget i boligskatter, vil du: 

Læs mere om boligskatterne, hvis din ejendomsvurdering er blevet lavere

Højere ejendomsvurdering

Hvis din ejendomsvurdering for 2020 er blevet højere end din tidligere ejendomsvurdering, og du har betalt for lidt i boligskatter, vil du:

 • Ikke blive opkrævet ekstra boligskatter, selvom du i årene 2011-2020 har betalt skat af en for lav ejendomsvurdering.
 • Fortsat være beskyttet af skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden, samt den midlertidige indefrysningsordning på grundskylden. Læs mere længere nede på siden under "Du er sikret mod pludselige skattestigninger frem til 2024".
 • I helt særlige tilfælde skulle betale forskellen mellem det, du har betalt i boligskatter, og det, du skulle have betalt for årene 2021-2023. Det gælder fx boligejere, der har gennemført ombygninger, der øger værdien af deres bolig. 

Læs mere om boligskatterne, hvis din ejendomsvurdering er blevet højere

Der er altid en usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Man vil sjældent ramme, præcist hvad ejendommen faktisk sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger, hvor det beløb, du som boligejer skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen.

Dette gælder kun, hvis du beskattes af din nye ejendomsvurdering. Læs mere om hvilken vurdering, du betaler skat af længere nede på siden under "Du er sikret pludselige skattestigninger frem til 2024".

Læs mere om forsigtighedsprincippet i de nye ejendomsvurderinger

Du modtager en ny vurdering for 2022, som du beskattes af for indkomståret 2023.

Når du har modtaget din nye ejendomsvurdering, tilpasser vi din ejendomsværdiskat og kommunen din grundskyld. For langt de fleste boligejere vil det ikke få nogen økonomisk betydning på grund af det skattestop og skatteloft, der sikrer mod pludselige stigninger frem til 2024.

Der kan være grunde til, at du beskattes af en anden lavere ejendomsværdi end din nye ejendomsvurdering. Dette hænger sammen med, at der indtil 2024 gælder et skattestop. Skattestoppet på ejendomsværdien betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse 3 værdier:

 • Ejendomsværdien for 2001 plus 5 %
 • Ejendomsværdien for 2002
 • Seneste vurdering. Fra januar 2021 vil det være ejendomsværdien for 2020 fratrukket 20 %.

Vi sørger for, at det er en laveste af de 3 værdier, du betaler ejendomsværdiskat af.De fleste boligejere betaler, og skal fortsat betale, ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 %.

Et skatteloft på grundskylden betyder, at den skat, du betaler til kommunen, højst kan stige 3-7 % om året fra 2018-2022 og 2,8 % om året fra 2022-2024. Det gælder også, selvom din ejendomsvurdering er blevet højere.

Hvis din ejendomsvurdering er blevet højere og din grundskyld dermed stiger, indefryser kommunen stigninger i din grundskyld. De eventuelle stigninger skal du først betale, når du sælger boligen. Du kan framelde dig ordningen fra 2. halvår af 2021 og betale det beløb, der måtte være indefrosset fra 2018.

Fra 2024 overgår den midlertidige indefrysningsordningen for stigninger i grundskylden til en permanent indefrysningsordning. Læs mere om indefrysning af grundskyld

I 2024 træder ny skatteregler for dine boligskatter i kraft.

Læs mere om dine boligskatter fra 2024