I 2024 kommer der nye regler for dine boligskatter. De medfører lavere satser for ejendomsværdiskat og den gennemsnitlige grundskyld for dig som boligejer.

Den nye vurdering vil for de fleste boligejere være højere end den nuværende, blandt andet fordi boligpriserne generelt er steget siden 2011, hvor der sidst blev foretaget offentlige ejendomsvurderinger. Som det ser ud nu, vil særligt ejerboliger i og omkring de større byer opleve højere vurderinger end tidligere. 

For at sikre at de højere vurderinger ikke medfører højere boligskatter, har et bredt flertal i Folketinget aftalt en række tiltag, der giver tryghed for dig som boligejer ved overgangen til de nye vurderinger. Tiltagene vil betyde, at ingen boligejere kommer til at betale mere i boligskat ved overgangen til de kommende boligskatteregler, end de skulle med de nuværende regler. 

Allerede i overgangen vil du som boligejer opleve, at satserne på ejendomsværdiskatten falder fra 2021, og at grundskylden ikke stiger mere end 2,8 %. 

I den politiske aftale er der lagt op til, at satsen for ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskylds­promille sænkes. Samtidig er der besluttet et forsigtighedsprincip, som betyder, at vi trækker 20 % fra vurderingen inden beskatningen.

Det betyder, at en del boligejere har udsigt til lavere samlede boligskatter, end hvis de nuværende regler var blevet videreført. 

Vurderinger

Ejendomsvurderingerne forventes samlet set at stige, blandt andet pga. prisudviklingen

Satser

Det modsvares af lavere satser på både ejendomsværdiskatten og grundskyld

På grund af stigende vurderinger vil nogle boligejere have udsigt til, at boligskatten stiger med det nye beskatningssystem, selv med lavere satser for boligskatter. For at undgå dette, vil boligejere der ejer ejendommen før 31. december 2023 få en skatterabat.

Skatterabatten skal sikre, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i det år, hvor de nye boligskatteregler træder i kraft, end du skulle have betalt med de nuværende regler. 

Skatterabatten gælder for boligejere, som har købt deres bolig, før de nye boligskatteregler træder i kraft. Hvis dine samlede boligskatter stiger fx 5.000 kr. ved overgangen til de nye boligskatteregler, får du altså en skatterabat på 5.000 kr. Den skal sikre, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler. Rabatten fortsætter nominelt, dvs. den fastholdes i kroner og øre, så længe du ejer boligen.

Med de kommende boligskatteregler kan boligejere indefryse, og dermed udskyde at betale eventuelle stigninger i boligskatten. Det vil sige, at du kan vente med at betale stigninger i din boligskat til den dag, du sælger boligen.

På den måde kan du kende din boligøkonomi og sikre dig, at din boligskat ikke stiger, mens du bor i boligen, selvom din bolig er blevet mere værd.

 

Du kan dog ikke udskyde betalingen, hvis stigningerne er en konsekvens af større ændringer på ejendommen fx en tilbygning. Du skal være opmærksom på, at beløbet, du vælger at indefryse, bliver forrentet efter overgangen til de nye boligskatteregler.

Du kan også vælge løbende at betale en eventuel stigning. Ligesom du kan indfri indefrysningen helt eller delvist, mens du stadig ejer boligen, hvis du foretrækker det. 

Skatteministeriet har offentliggjort en beregner, hvor du kan se den typiske boligskat med de nye boligskatteregler.

Prøv Skatteministeriets boligskatteberegner (skm.dk - Skatteministeriets hjemmeside)