Opdateret
16 Apr 2021 11:28
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Alle udsendelser kører pr. 14. april, som planlagt og mail der har været sat på pause vil blive eftersendt. 
Der sendes ikke længere til indehavers personlig e-boks for personligt ejet virksomheder.  


Opdateret: 09-04-2021 14:45:46

Det har vist sig, at meddelelser fra eIndkomst og LetLøn, der for personligt drevne virksomheder normalt sendes til virksomhedens e-Boks, i nogle tilfælde sendes til indehavers personlige e-Boks. Samtidig er virksomhedens cvr-nr. også erstattet af indhavers cpr-nr i meddelelsen.

Noget tilsvarende har vist sig for mails til personligt drevne virksomheder, hvor der i mailen ikke angives korrekt cvr-nr., men i stedet et konstrueret, ikke-validt cvr-nr.

Af ovenstående årsager er udsendelse af en række mails og meddelelser fra eIndkomst og LetLøn midlertidig stoppet.

Fredag den 9. april 2021 kl. 14:45:

Det er besluttet at udsende bl.a. opkrævninger/fakturaer fra LetLøn på trods af fejlen, da den ellers også vil have indvirkning på opkrævninger, der kan udsendes korrekt til virksomheder i selskabsform.

Udsendelsen af mail om indberetgningskvitteringer er genoptaget, da disse ikke er berørt af fejlen.


Udgivet: 08-04-2021 17:40:03

Det har vist sig, at meddelelser fra eIndkomst og LetLøn, der for personligt drevne virksomheder normalt sendes til virksomhedens e-Boks, i nogle tilfælde sendes til indehavers personlige e-Boks. Samtidig er virksomhedens cvr-nr. også erstattet af indhavers cpr-nr i meddelelsen.

Noget tilsvarende har vist sig for mails til personligt drevne virksomheder, hvor der i mailen ikke angives korrekt cvr-nr., men i stedet et konstrueret, ikke-validt cvr-nr.

Af ovenstående årsager er udsendelse af en række mails og meddelelser fra eIndkomst og LetLøn midlertidig stoppet.