Opdateret
21 Apr 2021 14:47
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Information
Meddelelse

Der er konstateret en fejl i data på servicen: forskudsopgørelser

SkattePligtPersonOmfangKode = 0 (fuld skattepligt) fremstår i data som <blank>

Fejlen er blevet rapporteret til systemejer.

Der er ikke nogen tidshorisont for udbedring af fejlen.