Opdateret
27 Apr 2021 17:10
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Status 27. april 2021, kl. 17.00

Normal drift er genetableret.


Opdateret: 27-04-2021 11:53:31

Status 27. april 2021, kl. 12.00

Der arbejdes fortsat på genetablering af normal drift. 


Opdateret: 27-04-2021 07:22:12

Status 27. april 2021, kl. 07.30

Testmiljøet til eIndkomst er fortsat utilgængelig. Utilgængeligheden har ramt både indberetnings- og udstillingsdelen af testmiljøet.

Der er siden i går kontinuerligt arbejdet på genetablering af normal drift. Der er ingen tidshorisont for normalisering.

Driftsloggen vil blive ajourført, når der er nyt.


Udgivet: 26-04-2021 13:18:25

Der er pt ikke adgang til testsystemet.