Opdateret
27 Apr 2021 17:11
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Status 27. april 2021, kl. 17.00

Normal drift er genetableret.


Opdateret: 27-04-2021 11:53:49

Status 27. april 2021, kl. 12.00

Der arbejdes fortsat på genetablering af normal drift. 


Opdateret: 27-04-2021 07:22:33

Status 27. april 2021, kl. 07.30

Testmiljøet til eIndkomst er fortsat utilgængelig. Utilgængeligheden har ramt både indberetnings- og udstillingsdelen af testmiljøet.

Der er siden i går kontinuerligt arbejdet på genetablering af normal drift. Der er ingen tidshorisont for normalisering.

Driftsloggen vil blive ajourført, når der er nyt.


Udgivet: 26-04-2021 13:21:53

Ekstern Test Udstilling er pt utilgængelig.

Klassisk dag er også påvirket og vil blive afviklet når problemet er løst.