Opdateret
11 May 2021 15:12
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Servicevindue
Meddelelse

I forbindelse med release af v2.5 vil der være et servicevindue d. 12.05.2021 på DUPLA TFE, kl. 12.00-13.00.

Releasen indeholder:

Ny service, Kontrolregistreringer (DIPSY)
Nye felter til Årsopgørelse (SLUT) i DUPLA - 2 felter
Flere operationer - Digital Logbog tilkobling til DUPLA del1
Visual opdatering af aftalemodul
Fjernelse af statuskolonne i "alle gyldige dataudvekslingsaftaler" og "udløbne dataudvekslingsaftaler"
Diverse bugs