Opdateret
12 May 2021 14:25
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der er i dag udgivet ny version af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

Der er bl.a. indsat rettelser i afsnit 8.3.0 om feriepenge, tilføjelser til afsnit 17 om grænsegængere og et nyt afsnit 20 til offentlige myndigheder, der udbetaler og indberetter coronastøtte.