Opdateret
01 Jun 2021 16:48
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Vi har tidligere annonceret, at individ 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en oprettelsesdato (kontostartdato). Ressourcemæssige årsager resulterede imidlertid i, at individerne ikke blev udvidet til indberetningen for indkomståret 2020.

For indkomståret 2021 og frem vil oprettelsesdatoen være implementeret.

For både individ 2250 og 2251 vil individstrukturen være udvidet med oprettelsesdatoen med formatet ÅÅÅÅMMDD. Formatet starter for begge individer i position 70 og slutter i position 77.

Individ 7021 (fejllisteindividet) er tilsvarende udvidet med oprettelsesdatoen i position 74 til 81.

Oprettelsesdatoen anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.), og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af § 52 i skatteindberetningsloven.

Der henvises i øvrigt til Indberetningsvejledningen for CPS under emnerne Sekundære data.


Udgivet: 01-06-2021 16:48:05

Vi har tidligere annonceret, at individ 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en oprettelsesdato (kontostartdato). Ressourcemæssige årsager resulterede imidlertid i, at individerne ikke blev udvidet til indberetningen for indkomståret 2020.

For indkomståret 2021 og frem vil oprettelsesdatoen være implementeret.

For både individ 2250 og 2251 vil individstrukturen være udvidet med oprettelsesdatoen med formatet ÅÅÅÅMMDD. Formatet starter for begge individer i position 70 og slutter i position 77.

Individ 7021 (fejllisteindividet) er tilsvarende udvidet med oprettelsesdatoen i position 74 til 81.

Oprettelsesdatoen anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.), og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af § 52 i skatteindberetningsloven.

Der henvises i øvrigt til Indberetningsvejledningen for CPS under emnerne Sekundære data.