Opdateret
29 Jun 2021 09:33
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Servicevindue
Meddelelse

DUPLA PROD klarmeldes igen efter succesfuldt release. Servicevindue er afsluttet.


Udgivet: 22-06-2021 10:14:01

I forbindelse med deploy af release v.2.5, v2.6 og 2.6.1 til DUPLA Produktion vil der være et servicevindue d. 29.06.2021 kl. 08.00-10.00.

Vi melder servicen klar igen.

Releasen indeholder:

V.2.5

 • Nye service bliver deployed men ikke åbnet op for endnu
  • Sagsdata (Erhvervsstyrelsen)
  • Kontrolregistreringer (DIPSY)
  • Lønsumsafgift (DXC)
 • 2 nye felter til Årsopgørelse (SLUT) i DUPLA tages i brug
 • Flere operationer - Digital Logbog tilkobling til DUPLA del1
 • Diverse bugs

V.2.6

 • ATP - Barselsordning for selvstændige. Opl. fra årsopgørelsen med variabel forespørgselsparametre
 • Serviceforbedringer
  • Tilretninger til PRG-aftale API og GUI
 • Diverse bugs

V.2.6.1

 • Forberedelse og klargøring til ny service - Selskabsselvangivelsen (DIAS)
 • Forberedelse og klargøring til Digital Logbog projektet og fremtidige Json Web Token adgangsstyring
 • Mindre fejlrettelser
  • Fejl ifm. regler til parametre formerer sig ved statusændring i ansøgningsflow
  • Fejl ifm. startdato på en gyldig aftale kan ændre sig hvis der ændres i kontaktoplysninger eller systemoplysninger