Opdateret
24 Jun 2021 15:08
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

OBS Udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling – ny dato meldes ud snarest

Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfri deludbetaling indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Det er alene tale om oplysninger, der indberettes i et oplysnings- og kontrolfelt.

I den mellemliggende periode fra 1. juli 2021 til bekendtgørelsen er på plads, må der ikke ske indberetninger af disse oplysninger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

De nødvendige vejledninger vil blive justeret i henhold hertil.

Skattestyrelsen har tidligere på driftsloggen den 12. maj 2021 informeret om, at der skal ske indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger pr. 1. juli 2021. Datoen for indberetning af oplysninger om disse udbetalinger udsættes indtil videre. Så snart Skattestyrelsen åbner for kunne modtage oplysningerne, kan institutterne sende oplysninger om de afgiftsfrie deludbetalinger, der er sket siden 1. juli 2021.

De omhandlede indberetninger, der nu udskydes, er oplysninger vedrører afgiftsfrie deludbetalinger foretaget efter PBL § 32, stk. 1, som ændret ved lov nr. 2197 af 29. december 2020, og omfatter indberetninger via blanket 07.049 (Kapitalpension P30) og 07.050 (Ratepension mv. P31). Feltet om afgiftsfrie deludbetalinger må således indtil videre ikke udfyldes.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere så snart det bliver muligt at indberette, forventeligt i løbet af efteråret 2021.