Opdateret
25 Jun 2021 13:22
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Præcisering af det tekniske set up i forbindelse med udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling

Den 24. juni 2021 blev det meddelt på driftsloggen, at Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads.

Det fremgår af driftsloggen, at der i perioden fra den 1. juli 2021 og indtil bekendtgørelsen for indberetninger er på plads, ikke må indberettes afgiftsfrie deludbetalinger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

Det bemærkes i den forbindelse, at de tekniske specifikationer, som er offentliggjort på skat.dk, fortsat er gældende fra den 1. juli 2021, men feltet om afgiftsfrie deludbetalinger skal indtil videre ikke udfyldes. Se de tekniske specifikationer under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)", "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" på Skat.dk/Indberet-pension.

Hvis der i denne mellemliggende periode bliver indberettet oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger, vil indberetningen ikke blive modtaget og returneret med fejlnummer 3317.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere, så snart det bliver muligt at indberette, forventelig i løbet af efteråret 2021.


Udgivet: 25-06-2021 13:22:04

Præcisering af det tekniske set up i forbindelse med udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling

Den 24. juni 2021 blev det meddelt på driftsloggen, at Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads.

Det fremgår af driftsloggen, at der i perioden fra den 1. juli 2021 og indtil bekendtgørelsen for indberetninger er på plads, ikke må indberettes afgiftsfrie deludbetalinger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

Det bemærkes i den forbindelse, at de tekniske specifikationer, som er offentliggjort på skat.dk, fortsat er gældende fra den 1. juli 2021, men feltet om afgiftsfrie deludbetalinger skal indtil videre ikke udfyldes. Se de tekniske specifikationer under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)", "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" på Skat.dk/Indberet-pension.

Hvis der i denne mellemliggende periode bliver indberettet oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger, vil indberetningen ikke blive modtaget og returneret med fejlnummer 3317.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere, så snart det bliver muligt at indberette, forventelig i løbet af efteråret 2021.